Podatek VAT

Ubezpieczenia komunikacyjne

- pakiet AC/OC/NW/ASS dostępny przez Internet
- prostota i szybkość transakcji bez wychodzenia z domu
- wyjątkowo niski koszt ubezpieczenia
- solidna i zaufana firma w Grupie Vienna Insurance Group

Samochód a VAT

Kratka usunięcie

Zgodnie z §8 ust.4 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003r., Nr 32, poz. 262, z późn. zm.) wnętrze kabiny kierowcy oraz pomieszczenia przeznaczonego do przewozu osób samochodzie ciężarowym powinno być oddzielone od przestrzeni ładunkowej trwałą przegrodą o odpowiedniej wytrzymałości. W przypadku samochodów osobowych spełniających kryteria samochodów ciężarowych jest to właśnie tzw. kratka.

W związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług wielu przedsiębiorców zdecydowało się zapewne na likwidację utrudniającej użytkowanie pojazdu kratki, kierując się utratą prawa do odliczenia podatku VAT po wejściu w życie tej nowelizacji w wielu przypadkach również w stosunku do aut posiadających kratki. Niemniej jednak po ostatnich wyrokach europejskich prawo do odliczeń VAT powraca, można skorygować je za okresy minione - jeżeli kratki nie zdemontowano i nie zmieniono charakteru pojazdu. Niemniej jednak samochód ciężarowy w rozumieniu Prawa o ruchu drogowym pozbawiony kratki nie powinien zostać dopuszczony do ruchu, zatem w przypadku kontroli drogowej zostanie on zatrzymany jako pojazd nie spełniający stosownych warunków technicznych.
Zatem dla w pełni skutecznego usunięcia kratki niezbędne są:

  • przeróbka pojazdu;
  • przegląd w stacji kontroli pojazdów;
  • przerejestrowanie pojazdu na osobowy.

Koszt takich czynności to zwykle kilkaset złotych.

Dopiero taki pojazd będzie zdatny do użytku jako samochód osobowy. Nie będzie jednak dawał prawa do odliczenia VAT od paliwa - od daty zmiany charakteru pojazdu.

UWAGA! Podatkowe skutki usunięcia kratki

Usunięcie kratki następowało najczęściej w sytuacji, gdy posiadanie kratki zgodnie z nowymi przepisami (niezgodnymi z prawem unijnym) nie gwarantowało prawa do odliczenia VAT przy zakupie pojazdu czy paliwa do niego. Zatem usunięcie kratki i zarejestrowanie pojazdu jako osobowego nie zmieniało nic w prawie do odliczenia podatku VAT. W sumie jednak okazało się, że przepisy obowiązują, i podatnicy sporo mogli na takiej zmianie stracić.

Zatem nie powinni usuwać kratki podatnicy:

  • dokonujący odliczeń podatku VAT zawartego w czynszach leasingowych przy kontynuacji odliczeń (rejestracja umowy w US), gdyż jej brak oznacza utratę prawa do odliczenia VAT na zasadzie kontynuacji (zwykle jednak leasingodawca nie zezwoli na taką ingerencję w przedmiot leasingu);
  • posiadający pojazdy spełniające warunki odliczenia VAT według znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli w razie zmian mogliby utracić prawo do odliczenia.

Podatnicy chcący skorygować VAT wstecznie zgodnie z orzecznictwem europejskim w sprawie samochodów z tzw. kratką mogą to zrobić - za okresy, gdy samochód posiadał kratkę (był nie osobowy). Podatnicz mogą również przywrócić kratkę, zarejestrować pojazd jako ciężarowy ponownie, i powrócić do odliczeń VAT.

W żadnym jednak wypadku usunięcie kratki nie spowoduje wstecznie braku prawa do odliczenia VAT przy zakupie pojazdu czy paliwa. Jedynymi skutkiem będzie w zasadzie brak prawa do odliczenia VAT przy zakupie paliwa - od daty zmiany.

W przypadku usunięcia kratki z pojazdów warto pamiętać, że:

  • nie stanowią kosztów uzyskania przychodu odpisy amortyzacyjne w części ustalonej od wartości samochodu przekraczającej 20'000 euro (kurs średni NBP z dnia przekazania samochodu do używania); w takim wypadku część odpisów może nie stanowić kosztu uzyskania przychodu;
  • w przypadku użytkowania samochodów osobowych nie ujętych w ewidencji środków trwałych podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz nie stanowiących majątku podatnika podatku dochodowego od osób prawnych niezbędne będzie prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu - pod rygorem niemożności zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodu.

W związku z odłączeniem kratki pojawia się pytanie o dalszą amortyzację zmienionego środka trwałego, albo o skutki wytworzenia nowego środka trwałego - samochodu osobowego z samochodu ciężarowego. Zespół PIT.pl przychyla się do stanowiska, w myśl którego w sytuacji omawianej następuje wytworzenie nowego środka trwałego, co wiąże się z obowiązkiem ustalenia jego wartości początkowej jako wartości samochodu ciężarowego pomniejszonej o wartość kratki, z uwzględnieniem odpisów amortyzacyjnych. Warto jednak zwrócić uwagę, że Urząd Skarbowy Warszawa-Praga w piśmie nr US34/DD1/415/750/04 z 9 lipca 2004r. stwierdza, iż demontaż przegrody (kratki) nie wiąże się z wytworzeniem nowego środka trwałego, amortyzacja biegnie w dalszym ciągu od pierwotnej wartości początkowej (z ograniczeniem wynikającym z limitu dot. samochodów osobowych).

Artur M. Brzeziński

  • data utworzenia: 21-06-2005
  • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz