W dniu 12 czerwca 2010 roku został wstrzymany codzienny przegląd prasy podatkowo-gospodarczej.
Zapraszamy do lektury aktualności podatkowych.

Strona, na której się znajdujesz, ma charakter archiwalny.

 

zamy zakup samochodu za granicą - Księgowanie kosztów - Koszty - Prasa

data: 2007-06-11

Rozliczamy zakup samochodu za granicą Zapisy w księdze przychodów i rozchodów firmy prowadzącej autohandel Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2007-06-11 Przedsiębiorcy prowadzący handel samochodami mają często wątpliwości, jak ująć w KPiR koszty związane ze sprowadzeniem samochodu z zagranicy....

rozliczasz w momencie wystawienia dowodu księgowego - Księgowanie kosztów - Koszty - Prasa

data: 2007-05-10

Koszty rozliczasz w momencie wystawienia dowodu księgowego Kiedy wydatki wpisać w księdze przychodów i rozchodów Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2007-05-10 Ministerstwo Finansów w piśmie będącym odpowiedzią na pytanie redakcji potwierdziło, że u przedsiębiorców prowadzących księgę przychodów i rozchodów dniem poniesienia kosztu jest moment wystawienia dowodu księgowego a nie dzień zapłaty...

ujemy wydatki z ubiegłego roku - Księgowanie kosztów - Koszty - Prasa

data: 2007-03-29

Księgujemy wydatki z ubiegłego roku Przychody i koszty w księdze podatkowej Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2007-03-29 Podatnicy, którzy w zeszłym roku stosowali metodę kasową do księgowania kosztów, muszą zmienić zasady, ponieważ koszty księguje się obecnie w momencie wystawienia dokumentu księgowego, niezależnie od tego, kiedy faktycznie zostanie opłacony...

w dacie wystawienia faktury - Księgowanie kosztów - Koszty - Prasa

data: 2007-02-08

Koszt w dacie wystawienia faktury Koszty w podatkowej księdze przychodów i rozchodów Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2007-02-08 Od 1 stycznia 2007r. datą poniesienia kosztu jest dzień wystawienia faktury, także dla tych, którzy do tej pory rozliczali koszty metodą kasową...

etody rozliczenia, obie budzą wątpliwości - Księgowanie kosztów - Koszty - Prasa

data: 2007-02-01

Dwie metody rozliczenia, obie budzą wątpliwości Koszty w podatkowej księdze przychodów i rozchodów Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2007-02-01 W tym roku pojawiły się nowe wątpliwości odnośnie rozliczania kosztów uzyskania przychodów w księdze przychodów i rozchodów. Ogólną zasadą jest, że koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Jeżeli jednak ...

zliczać koszty w czasie - Księgowanie kosztów - Koszty - Prasa

data: 2006-11-30

Jak rozliczać koszty w czasie Gazeta Prawna z dnia 2006-11-30 Od przyszłego roku będzie mniej problemów z rozliczaniem kosztów w czasie. Nowelizacja updof wprowadza podział kosztów uzyskania przychodów na koszty pośrednie i bezpośrednie oraz określony moment ich potrącenia...

łacony, a już jest kosztem - Księgowanie kosztów - Koszty - Prasa

data: 2006-11-23

Niezapłacony, a już jest kosztem Nieruchomości związane z działalnością gospodarczą Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2006-11-23 Podatnicy mają często wątpliwości, w którym momencie należy zaliczyć w koszty podatek od nieruchomości. Ministerstwo Finansów jest zdania, że dopiero w momencie zapłaty...

wydatek wpisać do księgi - Księgowanie kosztów - Koszty - Prasa

data: 2006-09-14

Kiedy wydatek wpisać do księgi Koszty w podatkowej księdze przychodów i rozchodów Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2006-09-14 Przedsiębiorcy mają w praktyce wiele problemów z rozpoznaniem momentu, w którym powinni zaewidencjonować dany wydatek w księdze przychodów i rozchodów...

zujemy tylko w księgach - Księgowanie kosztów - Koszty - Prasa

data: 2006-08-17

Amortyzujemy tylko w księgach Zasady rozliczania wydatków na koncesje i zezwolenia Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2006-08-17 Rozbieżności między zasadami ewidencji księgowej a przepisami podatkowymi powodują, że podatnicy mają wątpliwości, jak powinni rozliczać nabycie koncesji i zezwoleń...

rym roku wydatki - Księgowanie kosztów - Koszty - Prasa

data: 2006-02-28

W którym roku wydatki Puls Biznesu z dnia 2006-02-28 Przedsiębiorcy mają często problem z identyfikacją odpowiedniego momentu zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Problem stwarza np. rozliczenie wydatków reklamowych, marketingowych, czy nalezności licencyjnych...

wydatki uznać za koszty - Księgowanie kosztów - Koszty - Prasa

data: 2006-02-14

Jakie wydatki uznać za koszty Puls Biznesu z dnia 2006-02-14 Przedsiębiorcy często opłacają ubezpieczenie majątkowe albo prenumeratę czasopisma za cały rok z góry. Jeżeli wydatki te dotyczą dwóch różnych lat podatkowym to przedsiębiorcy mają problem z zaliczeniem ich w koszty w odpowiednim momencie...

dla firmy, w momencie wypłaty - Księgowanie kosztów - Koszty - Prasa

data: 2005-12-12

Koszt dla firmy - w momencie wypłaty Roczna premia dla pracowników Rzeczpospolita Prawo co dnia z dnia 2005-12-12 Pod koniec roku lub po jego zakończeniu wielu pracodawców wypłaca swoim pracownikom premie. W przypadku wypłacenia ich już w nowym roku powstaje problem, kiedy zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów...

zliczyć koszty prenumeraty czasopism - Księgowanie kosztów - Koszty - Prasa

data: 2005-11-16

Jak rozliczyć koszty prenumeraty czasopism Gazeta Prawna z dnia 2005-11-15 Przedsiębiorcy często prenumerują prasę fachową otrzymując fakturę VAT za cały rok lub półrocze. Powstaje problem, jak taką fakturę ująć w księdze przychodów i rozchodów. Jest to bowiem uzależnione od przyjętej metody rozliczeń...