Rozlicz PIT za 2014 rok


Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

 

W dniu 12 czerwca 2010 roku został wstrzymany codzienny przegląd prasy podatkowo-gospodarczej.
Zapraszamy do lektury aktualności podatkowych.

Strona, na której się znajdujesz, ma charakter archiwalny.

 VAT i koszty z faktury za media często rozliczamy w różnych miesiącach - Księgowanie kosztów - Koszty - Prasa

data: 2007-06-21

VAT i koszty z faktury za media często rozliczamy w różnych miesiącach Czasami decyduje termin zapłaty, czasami wystawienia dowodu Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2007-06-21 Sporym utrudnieniem dla przedsiębiorców jest księgowanie wydatków na energię elektryczną i telefon w różnych miesiącach z punktu widzenia podatku VAT i podatku dochodowego...

Koszty rozliczasz w momencie wystawienia dowodu księgowego - Księgowanie kosztów - Koszty - Prasa

data: 2007-05-10

Koszty rozliczasz w momencie wystawienia dowodu księgowego Kiedy wydatki wpisać w księdze przychodów i rozchodów Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2007-05-10 Ministerstwo Finansów w piśmie będącym odpowiedzią na pytanie redakcji potwierdziło, że u przedsiębiorców prowadzących księgę przychodów i rozchodów dniem poniesienia kosztu jest moment wystawienia dowodu księgowego a nie dzień zapłaty...

Księgujemy wydatki z ubiegłego roku - Księgowanie kosztów - Koszty - Prasa

data: 2007-03-29

Księgujemy wydatki z ubiegłego roku Przychody i koszty w księdze podatkowej Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2007-03-29 Podatnicy, którzy w zeszłym roku stosowali metodę kasową do księgowania kosztów, muszą zmienić zasady, ponieważ koszty księguje się obecnie w momencie wystawienia dokumentu księgowego, niezależnie od tego, kiedy faktycznie zostanie opłacony...

Dwie metody rozliczenia, obie budzą wątpliwości - Księgowanie kosztów - Koszty - Prasa

data: 2007-02-01

Dwie metody rozliczenia, obie budzą wątpliwości Koszty w podatkowej księdze przychodów i rozchodów Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2007-02-01 W tym roku pojawiły się nowe wątpliwości odnośnie rozliczania kosztów uzyskania przychodów w księdze przychodów i rozchodów. Ogólną zasadą jest, że koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Jeżeli jednak ...

Niezapłacony, a już jest kosztem - Księgowanie kosztów - Koszty - Prasa

data: 2006-11-23

Niezapłacony, a już jest kosztem Nieruchomości związane z działalnością gospodarczą Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2006-11-23 Podatnicy mają często wątpliwości, w którym momencie należy zaliczyć w koszty podatek od nieruchomości. Ministerstwo Finansów jest zdania, że dopiero w momencie zapłaty...

Amortyzujemy tylko w księgach - Księgowanie kosztów - Koszty - Prasa

data: 2006-08-17

Amortyzujemy tylko w księgach Zasady rozliczania wydatków na koncesje i zezwolenia Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2006-08-17 Rozbieżności między zasadami ewidencji księgowej a przepisami podatkowymi powodują, że podatnicy mają wątpliwości, jak powinni rozliczać nabycie koncesji i zezwoleń...

W którym roku wydatki - Księgowanie kosztów - Koszty - Prasa

data: 2006-02-28

W którym roku wydatki Puls Biznesu z dnia 2006-02-28 Przedsiębiorcy mają często problem z identyfikacją odpowiedniego momentu zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Problem stwarza np. rozliczenie wydatków reklamowych, marketingowych, czy nalezności licencyjnych...

Jakie wydatki uznać za koszty - Księgowanie kosztów - Koszty - Prasa

data: 2006-02-14

Jakie wydatki uznać za koszty Puls Biznesu z dnia 2006-02-14 Przedsiębiorcy często opłacają ubezpieczenie majątkowe albo prenumeratę czasopisma za cały rok z góry. Jeżeli wydatki te dotyczą dwóch różnych lat podatkowym to przedsiębiorcy mają problem z zaliczeniem ich w koszty w odpowiednim momencie...

Koszt dla firmy, w momencie wypłaty - Księgowanie kosztów - Koszty - Prasa

data: 2005-12-12

Koszt dla firmy - w momencie wypłaty Roczna premia dla pracowników Rzeczpospolita Prawo co dnia z dnia 2005-12-12 Pod koniec roku lub po jego zakończeniu wielu pracodawców wypłaca swoim pracownikom premie. W przypadku wypłacenia ich już w nowym roku powstaje problem, kiedy zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów...

Drukuj