Podatek VAT

Kasy fiskalne

Księgowanie na podstawie kasy fiskalnej

Raporty dobowe oraz miesięczne są podstawą księgowania zarówno w ewidencji VAT, KPiR, ewidencji ryczałtu, jak i w pełnej księgowości.

Dla celów podatku VAT podstawą księgowania w ewidencji VAT może być raport dobowy. Obowiązek podatkowy powstaje w dacie wydania towaru lub wykonania usługi. Wydanie paragonu będzie podstawą stwierdzenia, że towar wydano, a usługę zrealizowano.

W KPiR ewidencjonować sprzedaż można na podstawie dobowych raportów kasowych. Raporty te w momencie wpisu korygowane są o wartości dotyczące zwrotów towarów. Księgowania dokonuje się jeden raz dziennie po dokonaniu sprzedaży, nie później niż przed rozpoczęciem sprzedaży w dniu następnym. Możliwe jest również księgowanie na podstawie miesięcznego zestawienia dobowych raportów kasowych.

Zestawienie miesięczne powinno zawierać:

  • numer kolejny wpisu,
  • numer unikatowy pamięci fiskalnej kasy,
  • numery i daty raportów dobowych,
  • wynikającą z raportów łączną kwotę należności pomniejszoną o łączną kwotę podatku i skorygowaną o wartości dotyczące zwrotów towarów.

Podatnicy prowadzący KPiR, których księgowość powierzona została biuru rachunkowemu, zapisów w księdze dokonują nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po danym miesiącu. Wówczas zapisy dokonywane mogą być zarówno na podstawie raportów dobowych, jak również miesięcznego zestawienia.

W przypadku sprzedaży na kasie dokonanej na rzecz przedsiębiorcy lub w przypadku, gdy osoba fizyczna lub rolnik ryczałtowy po dokonaniu zapisu czynności na kasie zażądali faktury, kwoty wynikającej z faktury dokumentującej dokonanie sprzedaży uprzednio zarejestrowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących nie wpisują dodatkowo do KPiR. Są oni obowiązani do połączenia w sposób trwały zwróconych paragonów fiskalnych z egzemplarzem wystawionej faktury, w której posiadaniu pozostają (drugi trafia do nabywcy towaru lub usługi).

Podatnik korzystający ze zwolnienia ewidencjonowania na kasie zapisów dokonuje na podstawie dowodu wewnętrznego, wystawionego na koniec dnia, w którym w jednej kwocie wykazana jest wartość tych przychodów za dany dzień. Jeżeli podatnik prowadzi ewidencję sprzedaży, zapisów dokonywać można na podstawie ewidencji sprzedaży.

Na tej samej zasadzie co u prowadzących KPiR księgowanie przebiega u podatników ryczałtu ewidencjonowanego.

W pełnej księgowości zadekretowane raporty kasowe stanowią dowód uzyskania przychodu i księgowane są zgodnie z przyjętą przez przedsiębiorstwo polityką rachunkową jednostki.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 09-12-2010
  • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Autor: Marek (24-06-2016 21:10:20)
Temat: Wydruki z kasy a faktyczne przychody. Taksówka
Witam, Prowadzę taksówkę i raz w miesiącu wpisuję do ewidencji (ryczałt ewidencjonowany) raport miesięczny z kasy fiskalnej. Jednak część przychodów jest przelewana na moje konto, po pomniejszeniu o...pokaż całą treść
Witam, Prowadzę taksówkę i raz w miesiącu wpisuję do ewidencji (ryczałt ewidencjonowany) raport miesięczny z kasy fiskalnej. Jednak część przychodów jest przelewana na moje konto, po pomniejszeniu o prowizję za pośrednictwo miedzy klientem a taksówką. Klient traktuje kurs bezgotówkowo. Ja wręczam mu paragon z kasy. Powstaje różnica między faktycznym przychodem a raportem miesięcznym. Artykuł jest w tym kontekście naprowadzający, ale ja mam z tym problem. Firma pośredniczącą wystawia faktury w moim imieniu (dla ułatwienia całej procedury, ale także dla uporządkowania numeracji). W jaki sposób ujmować w ewidencji tą procedurę rozliczania się z pośrednikiem, a także z urzędem podatkowym? Z poważaniem - Marek Jarzynka Gdyniazwiń
Dodaj swój komentarz