Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Księgowość w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

e-AD nie można poddać korekcie - 2013.03.26

Rabat posprzedażowy a obniżanie akcyzy - 2013.03.11

Niezamortyzowana część inwestycji w obcym środku trwałym - 2013.03.06

Ewidencjonowanie czynności prowadzonych w cudzym imieniu na prowizji - 2013.02.11

Zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy w przypadku zerowej stawki podatku - 2013.02.01

Niezamortyzowana część inwestycji w obcym środku trwałym w kosztach - 2013.01.30

Zaliczki na podatek dochodowy od pracownika będącego członkiem zarządu z powołania - 2012.12.28

Impreza sylwestrowa a stawka VAT - 2012.12.27

Jak w KPiR ewidencjonować otrzymane faktury korygujące - 2012.10.16

Sprzedaż wydobywanego samodzielnie piasku a handel piaskiem kupionym - 2012.10.03

Prace poza specjalną strefą ekonomiczną a korzystanie ze zwolnienia z CIT - 2012.09.06

Niedobory węglowe zawsze podlegają akcyzie - 2012.09.04

Bank nie musi być płatnikiem z tytułu wypłacanych świadczeń - 2012.08.22

Produkcja benzyny z rozpuszczalnika metodą chałupniczą nie popłaca - 2012.07.10

Stowarzyszenie zwolnione z CIT przy przekształceniu użytkowania we własność - 2012.08.29

Działalność w SSE a zasady ewidencji podatkowej - 2012.06.29

Zwolnienie akcyzowe produktów węglowych zużywanych do ogrzewania - 2012.05.21

Odlicz stratę ze źródeł przychodów wolnych od podatku - 2012.06.18

Dochód w funduszu to nie dywidenda - 2012.05.11

Cash pooling nie powoduje obowiązku prowadzenia dokumentacji transakcji powiązanych - 2012.05.11

Usługi zagranicznego pośrednictwa handlowego a ryczałtowy podatek na terytorium RP - 2012.05.11

Sposób ewidencjonowania zakupu gruntu wykorzystywanego do prowadzonej działalności - 2012.05.07

Opodatkowanie akcyzą nie wystąpi przy użycia ekogroszku dla gospodarstw domowych - 2012.04.23

Ogrzanie budynków administracyjnych nie jest działalnością leśną – zużywający węgiel zapłaci akcyzę - 2012.04.11

Zwrot wpłat partycypacyjnych w TBS a PIT-8C - 2012.04.06

Produkcja etanolu jako produktu pośredniego a zwolnienie z akcyzy zużywanego miału - 2012.03.27

Uprawnienia do emisji CER i EUA a kwalifikacja podatkowa i rachunkowa wydatków - 2012.03.02

Zużycie węgla w procesach ciepłowniczych oraz mineralogicznych a zwolnienie z akcyzy - 2012.02.29

Prawo Spółdzielni Pracy do zakupu opału do ogrzewania budynku zwolnionego z akcyzy - 2012.02.14

Opodatkowanie wyrobów węglowych - zwolnienia ETS - 2012.01.27

Komornik płatnikiem podatku VAT w przypadku sprzedaży egzekucyjnej nieruchomości - 2012.01.26

Termin zgłoszenia powrotu z ksiąg rachunkowych do KPiR - 2011.01.27

Mieszanka piwa i napoju bezalkoholowego niebanderolowana znakami akcyzy - 2011.08.29

Obowiązek podania nazwy kontrahenta we wniosku o wydanie banderol - 2011.10.03

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz