Rozlicz PIT za 2014 rok


Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

Pomoc eksperta

Wyszukaj symbol

Klasyfikacja Środków Trwałych

« poziom wyżej

Rozwinięcia kodu: 28.30.12-30.3:

-28.30.12-30.31Podgrzewacze wody regeneracyjne niskoprężne
-28.30.12-30.32Podgrzewacze wody regeneracyjne wysokoprężne
-28.30.12-30.33Podgrzewacze wody, pozostałe
-28.30.12-30.34Chłodnice
-28.30.12-30.35Chłodniczki do pobierania prób
-28.30.12-30.36Schładzacze i regulatory temperatury pary
-28.30.12-30.37Rozprężacze
-28.30.12-30.39Wymienniki, pozostałe
-28.30.12-50.00Skraplacze do siłowni na parę wodną lub inną

Definicja oraz zasady klasyfikowania z KŚT przydatne są przy ustaleniu, co tak naprawdę jest środkiem trwałym, co jest jego przynależnością, częścią składową, a jakie elementy stanowią odrębny, niezależny składnik majątku. Zasady te pomocne są również przy ustalaniu pojęć remontu, modernizacji, adaptacji, przebudowy i rozbudowy, wpływających na uznanie wydatku za niezależny od dotychczasowej inwestycji lub też podwyższających wartość początkową dotychczas wykorzystywanego środka trwałego.

Komentarze

Autor: GABI (21-04-2015 10:21:30)
Temat: GRUPA I STAWKA AMORTYZACYJNA
JAKA GRUPA I STAWKA AMORTYZACYJNA DLA PKWiU 33.10.15-65.24
Autor: KAMA (18-07-2014 12:12:36)
Temat: GRUPA I STAWKA
JAKA STAWKA AMORTYZACJI DLA PKWiU 29.32.20-53.10
Autor: beata (22-05-2014 13:02:26)
Temat: stawka amortyzacji
Jaka stawka amortyzacji dla PKWiU 29.24.30.-50
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz
Drukuj