Rozlicz PIT za 2014 rok


Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

Pomoc eksperta

Wyszukaj symbol

Klasyfikacja Środków Trwałych

« poziom wyżej

Rozwinięcia kodu: 29.40.42-63.1:

-29.40.42-63.11Obrabiarki ścierne do obróbki drewna - szlifierki tarczowe
-29.40.42-63.12Obrabiarki ścierne do obróbki drewna - szlifierki uniwersalne
-29.40.42-63.13Obrabiarki ścierne do obróbki drewna - szlifierki taśmowe
-29.40.42-63.14Obrabiarki ścierne do obróbki drewna - szlifierki walcowe
-29.40.42-63.15Obrabiarki ścierne do obróbki drewna - polerki jednowalcowe
-29.40.42-63.16Obrabiarki ścierne do obróbki drewna - polerki wielowalcowe
-29.40.42-63.17Obrabiarki ścierne do obróbki drewna - szlifierki walcowo-taśmowe i walcowo-taśmowo-trzewikowe
-29.40.42-63.19Obrabiarki ścierne do obróbki drewna - pozostałe
-29.40.42-63.90Szlifierki, gładzarki lub polerki do obróbki drewna, korka, itp. - pozostałe

Definicja oraz zasady klasyfikowania z KŚT przydatne są przy ustaleniu, co tak naprawdę jest środkiem trwałym, co jest jego przynależnością, częścią składową, a jakie elementy stanowią odrębny, niezależny składnik majątku. Zasady te pomocne są również przy ustalaniu pojęć remontu, modernizacji, adaptacji, przebudowy i rozbudowy, wpływających na uznanie wydatku za niezależny od dotychczasowej inwestycji lub też podwyższających wartość początkową dotychczas wykorzystywanego środka trwałego.

Łatwiej już nie można! Rozlicz swój PIT w 5 minut!
Bezpłatny program PIT wypełni za ciebie deklaracje za 2014. Skorzystaj z przysługujących ci w roku 2014 ulg i odliczeń.


Komentarze

Autor: KAMA (18-07-2014 12:12:36)
Temat: GRUPA I STAWKA
JAKA STAWKA AMORTYZACJI DLA PKWiU 29.32.20-53.10
Autor: beata (22-05-2014 13:02:26)
Temat: stawka amortyzacji
Jaka stawka amortyzacji dla PKWiU 29.24.30.-50
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz
Drukuj