Pomoc eksperta

Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

ABC Przedsiębiorcy w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Opodatkowanie ryczałtem 8,5% najmu nieruchomości po likwidacji działalności - 2011.02.07

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPPB1/415-1143/10-2/EC

Podatnik może w dowolnie przez siebie wybranym terminie zakończyć działalność gospodarczą w zakresie wynajmu nieruchomości, wówczas przychody uzyskiwane z tego tytułu będą stanowić źródło przychodu, określone w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 8,5%, pod warunkiem, złożenia w terminie, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania.


Majątek z likwidacji spółki opodatkowany - 2011.01.19

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPPB2/415-982/10-2/AS

W wyniku zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 50a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega różnica między wartością majątku otrzymanego w wyniku likwidacji a wydatkami poniesionymi na objęcie lub nabycie udziałów.


Likwidacja jednego sklepu a nabycie innego - 2007.02.06

Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku, RO-XV/415/PDOF-559/15/JS/07

Jeżeli podatnik likwiduje jeden sklep a jednocześnie nabywa odpłatnie przedsiębiorstwo w postaci innego sklepu, to nie dochodzi to likwidacji działalności gospodarczej. Oznacza to, że zachowane zostaje źródło przychodów w postaci pozarolniczej działalności gospodarczej. W takiej sytuacji nie ustala się dochodu na dzień zaprzestania prowadzenia sklepu.


Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

Program PKPiR dla firm i biur

Bezpłatna opieka do końca 2018 roku!

Kup już od 119 zł

www.KsiegaPodatkowa.pl


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj