Podatek VAT

Kasy fiskalne

Likwidacja

Likwidacja działalności spowoduje, że podatnik zaprzestaje stosowania kasy fiskalnej. Czynności zakończenia użytkowania kasy należy dokonać:

 • w obecności urzędnika urzędu skarbowego, po uprzednim powiadomieniu urzędnika o fakcie, miejscu i czasie zaprzestania stosowania kasy,
 • oględzin kasy fiskalnej, w szczególności zabezpieczeń i plomb kasy,
 • odczytać pamięć kasy i sporządzić z tej czynności protokół,
 • sporządzić raport okresowy lub raport rozliczeniowy (powodujący blokowanie użytkowania kasy),
 • sporządzić protokół likwidacji kasy.

W przypadku zakończenia przez kasę pracy w trybie fiskalnym podatnik:

 • wykonuje raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny);
 • składa w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy,wedłu wzoru z rozporzazenia w sprawie kas fiskalnych;
 • składa wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego;
 • dokonuje przy pomocy serwisanta kasy odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy w obecności pracownika urzędu skarbowego, przy czym powinien być zakończony protokołem z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy sporządzonym przez pracownika urzędu skarbowego. Raport stanowi załącznik do protokołu.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 07-12-2005
 • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz