Rozlicz PIT za 2014 rok


Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

Pomoc eksperta

Podatkowe

Limity dla ryczałtu

w 2015

  Limit*
Działalność samodzielna Dla spółki cywilnej
Podmioty rozpoczynające działalność Brak limitu Brak limitu
Podmioty kontynuujące działalność 150’000 euro** 626’880 zł 150’000 euro** 626’880 zł


* kurs EURO

**limit porównuj z porzychodem netto (VAT nie jest przychodem)
 

1.10.2014 4,1792 zł

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998r., Nr 144, poz.930 z późn. zm.):
"Art. 6. 4. Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli:
1) w roku poprzedzającym rok podatkowy:

  • a) uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nie przekraczającej 150.000 euro, lub
  • b) uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150.000 euro,

2) rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów. (...)

6. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych opłacają również podatnicy, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadzili działalność samodzielnie lub w formie spółki, z której przychody były opodatkowane wyłącznie w formie karty podatkowej, lub za część roku były opodatkowane w formie karty podatkowej i za część roku na ogólnych zasadach, a łączne przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty 150.000 euro; w tych przypadkach przychody opodatkowane w formie karty podatkowej oblicza się wyłącznie na podstawie wystawionych faktur lub rachunków. Do podatników tych stosuje się odpowiednio przepisy ust. 4 i 5.

Łatwiej już nie można! Rozlicz swój PIT w 5 minut!
Bezpłatny program PIT wypełni za ciebie deklaracje za 2014. Skorzystaj z przysługujących ci w roku 2014 ulg i odliczeń.


Komentarze

Autor: aniak (16-12-2014 22:01:12)
Temat: limit
ryczałt od przychodów , jezeli firma jest platnikiem podatku vat , to przychody netto , jezeli nie jest płatnikiem podatku vat , to przychody tzw brutto...pokaż całą treść
ryczałt od przychodów , jezeli firma jest platnikiem podatku vat , to przychody netto , jezeli nie jest płatnikiem podatku vat , to przychody tzw brutto , zwiń
Autor: Piotr Szulczewski (21-10-2014 08:00:20)
Temat: Re: limit ryczałtu
Chodzi o kwotę netto (do przychodów nie zalicza się kwoty należnej podatku od towarów i usług).
Autor: michal (20-10-2014 14:56:24)
Temat: Netto czy brutto limit ryczałtu ?
Pytanie za sto punktów. Kwota podana to NETTO czy BRUTTO ? Chyba nikt tego nie wie, bo wszędzie jak ognia unika się podania czy jest to netto...pokaż całą treść
Pytanie za sto punktów. Kwota podana to NETTO czy BRUTTO ? Chyba nikt tego nie wie, bo wszędzie jak ognia unika się podania czy jest to netto czy jednak brutto a różnica jest OGROMNA. Zatem ?zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz
Drukuj Dodaj komentarz