e-Księgarnia

Samochód
a podatki 2010

Samochód a podatki 2010

Definicje samochodu ciężarowego i samochodu osobowego, zasady klasyfikacji samochodów dla celów podatkowych oraz konsekwencje podatkowe z tym związane ...

 

W dniu 12 czerwca 2010 roku został wstrzymany codzienny przegląd prasy podatkowo-gospodarczej.
Zapraszamy do lektury aktualności podatkowych.

Strona, na której się znajdujesz, ma charakter archiwalny.

 

Można odliczyć VAT od paliwa do samochodu z kratką

Rzeczpospolita Prawo co dnia  z dnia 2007-04-25
Przemysław Wojtasik

Zdaniem WSA we Wrocławiu polskie przepisy ograniczające odliczenie VAT przy zakupie samochodu osobowego oraz przy wydatkach na benzynę są niezgodne z przepisami unijnymi. Od 1 maja 2004r. przestała bowiem obowiązywać zasada, zgodnie z którą wystarczyło mieć samochód z kratką, żeby odliczać VAT od samochodu i paliwa do jego napędu. Możliwość odliczenia została uzależniona od kryterium ładowności wyrażonym w tzw. wzorze Lisaka. Taka zmiana pogorszyła sytuację wielu przedsiębiorców. Jak wskazał WSA we Wrocławiu przepisy ograniczające po 1 maja 2004 r. prawo do odliczenia są niezgodne z VI dyrektywą i nie mogą więc być stosowane w tych przypadkach, w których pogorszyły sytuację podatnika. Jeżeli podobny pogląd się upowszechni, to przedsiębiorcy, którzy po wejściu Polski do Unii Europejskiej stracili prawo do odliczenia VAT od benzyny, mogą wystąpić o jego zwrot.

sygn. I SA/Wr 1852/06