W dniu 12 czerwca 2010 roku został wstrzymany codzienny przegląd prasy podatkowo-gospodarczej.
Zapraszamy do lektury aktualności podatkowych.

Strona, na której się znajdujesz, ma charakter archiwalny.

 

Na chorobowym właściciel firmy musi zapomnieć o biznesie

Rzeczpospolita Prawo co dnia z dnia 2006-03-02
Agnieszka Rosa

Zarówno pracownik, jak i przedsiębiorca nie może wykonywać żadnej pracy w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim, pod groźbą utraty świadczeń za cały okres choroby. Jeżeli zwolnienie przewiduje, że osoba „może chodzić” oznacza to wykonywanie zwykłych czynności życia codziennego. Sądy już niejednokrotnie zajmowały się kwestią pacy w okresie zwolnienia. Sąd apelacyjny (sygn. III AUa 3189/01) uznał, że przedsiębiorca prowadzący sam firmę traci prawo do zasiłku chorobowego, jeżeli np. sprawdzi stan techniczny lokalu, odbierze korespondencję i dane klientów. Sąd Najwyższy (sygn. II UK 76/03; OSNP 2004/12/247) uznał natomiast, że wykonywania pracy nie stanowi podpisywanie dokumentów sporządzonych przez zatrudniona osobę. Sąd Najwyższy (sygn. I UK 370/04, OSNP 2005/12/342) uznał także, że pracownik będący na zwolnieniu lekarskim nie może w trakcie zwolnienia prowadzić spraw własnej firmy, gdyż jest to wykorzystywanie zwolnienia od pracy w sposób niezgodny z jego celem, a to powoduje utratę prawa do zasiłku.