W dniu 12 czerwca 2010 roku został wstrzymany codzienny przegląd prasy podatkowo-gospodarczej.
Zapraszamy do lektury aktualności podatkowych.

Strona, na której się znajdujesz, ma charakter archiwalny.

 

Naliczanie składki zdrowotnej

Puls Biznesu z dnia 2006-05-29
Joanna Długokęcka

Część firm ma problem z odpowiednim naliczeniem składki zdrowotnej, jeżeli wynagrodzenie jest wypłacane na przełomie lat oraz z określeniem obowiązku odprowadzenia tej składki od niektórych świadczeń. Przy wypłacie wynagrodzeń przychód powstaje w momencie faktycznej wypłaty środków. Jeżeli wynagrodzenie za grudzień 2005r. zostało wypłacone w styczniu 2006r., to przychód powstał w styczniu i należy wówczas zastosować stawkę ubezpieczenia zdrowotnego obowiązującą od początku 2006r., tj. 8,75%. Zasady te odnoszą się także do umów zlecenia. Wątpliwości powstają też przy zatrudnianiu członków zarządu. Od kontraktu menadżerskiego należy bowiem odprowadzać składki ZUS i składkę zdrowotną. Natomiast od wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka zarządu potrąca się jedynie podatek dochodowy.