123 VAT.pl: Niepłacenie podatku - Co Ci grozi, jeśli nie zapłacisz podatku -- Odsetki i płatności

Niepłacenie podatku - Co Ci grozi, jeśli nie zapłacisz podatku?

Nie odprowadzanie podatków skutkuje w oczywisty sposób powstaniem zaległości podatkowej i naliczeniem odsetek za zwłokę. Może jednak skutkować dodatkowymi konsekwencjami, o których podatnicy często nie mają pojęcia.

Reklama

Uporczywe nie wpłacanie w terminie podatku skutkuje odpowiedzialnością karną w postaci grzywny (wykroczenie skarbowe). Dla odpowiedzialności ważne są następujące aspekty:

  • uporczywość, co oznacza stan trwający przez pewien okres czasu i działanie dłużnika pomimo posiadanych możliwości płatniczych;
  • ukarany może zostać podatnik posiadający obiektywnie możliwość wpłacenia podatku, tzn. posiadający środki, względnie taki, który środków nie posiada z przyczyn od siebie niezależnych;
  • jeżeli podatnik wpłaci zaległy podatek przed wszczęciem postępowania, albo też wystąpi o ulgi w jego spłacie (np. o układ ratalny), wówczas nie będzie podlegał karze.

Nie odprowadzenie przez płatnika podatku na rachunek organu podatkowego oznacza dla tego płatnika odpowiedzialność karną za przestępstwo – karę grzywny do 720 stawek dziennych i/albo karę pozbawienia wolności do lat 2. Dotyczy to m.in. płatników podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-4). Dla ukaranie nie jest konieczne wykorzystanie pobranych zaliczek na podatek i podatków na własne cele, wystarczy po prostu zwłoka w ich odprowadzeniu.

W przypadku mniejszych kwot może to być jedynie grzywna – do 720 stawek dziennych.
Jeżeli kwota jest niższa niż pięciokrotność najniższego wynagrodzenia w czasie popełnienia (5x899,10zł=4495,50zł), wówczas sprawca popełnia jedynie wykroczenie skarbowe, zagrożone karą.
Jeżeli jednak pieniądze zostaną wpłacone przed wszczęciem postępowania, wówczas:

  • przestępca skarbowy może liczyć na nadzwyczajne złagodzenie kary;
  • popełniający wykroczenie skarbowe nie będzie podlegać karze.

Zwłoka we wpłacie podatku może spowodować wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w szczególności koszty wystawienia tytułu egzekucyjnego i pobrania podatku przez poborcę. Jeżeli jednak podatek został zapłacony przed otrzymaniem tytułu egzekucyjnego przez podatnika czy inne osoby (np. przez bank prowadzący rachunek bankowy podatnika), wówczas koszty egzekucji nie będą naliczane.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że zwłoka w spłacaniu podatków może spowodować również zabezpieczenie przez organ podatkowy na majątku podatnika wykonania przyszłych zobowiązań podatkowych. Od 1 września 2005r. przesłanką zabezpieczenia przed powstaniem obowiązku podatkowego będzie trwałe nie uiszczanie podatku, a zatem stan trwający dłuższy czas.

e-Porady - czytaj za darmo!

e-porady

Odpowiedzi redakcji PIT.pl na pytania podatkowe uĹźytkownikĂłw:

Odsetki od faktur płaconych po terminie2015-12-22 23:48:23

Prowadzę działalność gospodarczą i świadczę usługi na rzecz Spółek Skarbu Państwa. Wystawiam faktury z terminem płatności 120 dni. Taki termin jest narzucony przez Zamawiającego w warunkach przetargu. Faktury nie zawsze są zapłacone w 120 - tym dniu. Czy prawdą jest,...

OdpowiedĹş

Kredyt lombardowy a kredyt mieszkaniowy konsumencki na 30 lat2015-10-02 15:29:58

W roku 2007 bank udzielił mi kredytu mieszkaniowego na okres 30 lat w wysokości 206.000 PLN na 360 miesięcy, do spłaty w ratach równych. Po 30 latach spłat kredytu kwota spłat wynosi 507.000 PLN. Czy bank przekroczył 12% górną...

OdpowiedĹş

Przedawnienie odsetek2013-02-14 11:49:33

W lutym 2010 r. wystawiłem mojemu klientowi fakturę za wykonaną usług z wymaganym 60 dniowym terminem płatności. Klient spłacił całą kwotę w ratach, a ostatnia rata wpłynęła dopiero w marcu 2011 r. Kiedy upłynie termin umożliwiający zwrócenie się do...

OdpowiedĹş