W dniu 12 czerwca 2010 roku został wstrzymany codzienny przegląd prasy podatkowo-gospodarczej.
Zapraszamy do lektury aktualności podatkowych.

Strona, na której się znajdujesz, ma charakter archiwalny.

 

Nowa działalność, stary limit
Zwolnienie z obowiązku rejestrowania kasy fiskalnej

Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2007-05-21
Anna Koleśnik

Jeżeli podatnik zlikwiduje działalność i założy nową, to zdaniem urzędów skarbowych kontynuuje działalność i nie obowiązuje go nowy limit obrotów, którego przekroczenie powoduje obowiązek instalacji kasy fiskalnej. Dla osób rozpoczynających sprzedaż w pierwszym półroczu 2007 r. limit obrotów wynosi 20 tys. zł, a zwolnienie traci moc od razu od dnia następnego po przekroczeniu tej kwoty. Natomiast osobom, które kontynuują działalność rozpoczętą w latach ubiegłych, przysługuje limit 40 tys. zł, a zwolnienie traci moc dopiero po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym przekroczona została ta kwota. Jeżeli jednak ktoś w latach ubiegłych utracił już zwolnienie, to nie może z niego ponownie skorzystać. Oznacza to, że likwidując działalność i zakładając nową podatnikowi nie przysługuje nowy limit 20 tys, ale należ zsumować jego obroty w obu firmach.