W dniu 12 czerwca 2010 roku został wstrzymany codzienny przegląd prasy podatkowo-gospodarczej.
Zapraszamy do lektury aktualności podatkowych.

Strona, na której się znajdujesz, ma charakter archiwalny.

 

Nowy wykaz towarów i usług objętych VAT
Import: projekt rozporządzenia Ministra Finansów

Gazeta Prawna z dnia 2006-12-18
Ewa Matuszewska

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ministra finansów z 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru VAT w imporcie (Dz.U. nr 87, poz. 826 z późn. zm.). Usuwa on wiele kodów Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego obecnie obowiązujących i zastępuje je innymi. Umożliwi to opodatkowanie importowanych i krajowych wymienionych towarów według tej samej stawki podatku.

Sejm prowadzi także prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Przewiduje on możliwość wykazywania podatku należnego z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej, bez konieczności uiszczania VAT w urzędzie celnym.

Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2007 r.