Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Interpretacje MF - po 1.07.2007

Komis a obowiązek podatkowy VAT – 2010.08.12

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,  ITPP2/443-465a/10/AW

Podatnik jako komitent jest obwiązany wystawić fakturę VAT po otrzymaniu zapłaty za określoną partię towaru, nie później niż 30. dnia od daty dostawy towaru dokonanej przez komisanta.


Dostawa towarów a VAT – 2010.03.16

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPPP3/443-1154/09-6/KG

Przekazanie przez podatnika wyposażenia oraz towarów handlowych stanowi dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Podstawę opodatkowania stanowić będzie cena nabycia towarów handlowych oraz cena nabycia wyposażenia, skorygowana na dzień, w którym dochodzi do przekazania, zgodnie z art. 29 ust. 10 ww. ustawy. Powyższą czynność należy udokumentować fakturą wewnętrzną.


Opłaty pocztowe a VAT – 2010.02.19

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, ITPP1/443-1161/09/BS

Zwrot kosztów poniesionych na zakup znaczków pocztowych (wysyłki poleconej, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) nie stanowi ani dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT ani też świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Wobec czego zwrot kosztów nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu, określonej w art. 5 ust. 1 ustawy, którą należałoby udokumentować fakturą VAT.

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Obowiązek przy wystawieniu faktury elektronicznej - 2007.08.01

Urząd Skarbowy Łódź-Śródmieście, III-2/443-63/07/EF

Obowiązek podatkowy przy wystawieniu faktury elektronicznej powstaje w momencie wystawienia tej faktury. Jeżeli z powodów technicznych podatnik ponownie przesyła komunikat dot. faktury elektronicznej, to nie powoduje to powstania obowiązku podatkowego, gdyż ponownie przesłana faktura nie dokumentuje odrębnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.


Obowiązek przy sprzedaży wysyłkowej - 2007.07.06

Urząd Skarbowy w Kędzierzynie-Koźlu, PP/443-39/07/TE

W przypadku sprzedaży wysyłkowej obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje z chwilą otrzymania przedpłaty, bądź też otrzymania zapłaty, gdzie zapłata jest pobierana przez firmę spedycyjną lub Pocztę Polską i przekazywana na rachunek sprzedawcy.


Obowiązek podatkowy przy zakupie licencji - 2007.03.12

Podlaski Urząd Skarbowy, P-I/443/100/AMK/06

Jeżeli podatnik dokonuje przedpłaty na świadczenie usług (zakup licencji od podmiotów zagranicznych), a otrzymana faktura ani umowa nie określa terminu płatności, to obowiązek podatkowy powstaje w momencie dokonania zapłaty (przedpłaty).

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz