Wskaźniki
Rozlicz PIT za 2016 rok

Pobierz bezpłatny program i rozlicz PIT za 2016 rok


Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

Pomoc eksperta

ZUS

Terminowo opłacane najniższe składki ZUS przedsiębiorców w 2016

 

>>> Składki ZUS 2017. O ile wzrosną składki ZUS od stycznia 2017 roku?

 

Za okres
podatku dochodowego
Odliczenie składek ZUS od dochodu Odliczenie składek zdrowotnych
od podatku
z dobrowolnym chorobowym bez dobrowolnego chorobowego
miesięcznie narastająco miesięcznie narastająco miesięcznie narastająco
cały 2016   9257,23 zł   8543,32 zł   2977,60* zł
01-12/2016 772,96 zł 9257,23 zł 713,35 zł 8543,32 zł 248,82 zł 2977,62 zł
01-11/2016 772,96 zł 8484,27 zł 713,35 zł 7829,97 zł 248,82 zł 2728,80 zł
01-10/2016 772,96 zł 7711,31 zł 713,35 zł 7116,62 zł 248,82 zł 2479,98 zł
01-09/2016 772,96 zł 6938,35 zł 713,35 zł 6403,27 zł 248,82 zł 2231,16 zł
01-08/2016 772,96 zł 6165,39 zł 713,35 zł 5689,92 zł 248,82 zł 1982,34 zł
01-07/2016 772,96 zł 5392,43 zł 713,35 zł 4976,57 zł 248,82 zł 1733,52 zł
01-06/2016 772,96 zł 4619,47 zł 713,35 zł 4263,22 zł 248,82 zł 1484,70 zł
01-05/2016 772,96 zł 3846,51 zł 713,35 zł 3549,87 zł 248,82 zł 1235,88 zł
01-04/2016 772,96 zł 3073,55 zł 713,35 zł 2836,52 zł 248,82 zł 987,06 zł
01-03/2016 772,96 zł 2300,59 zł 713,35 zł 2123,17 zł 248,82 zł 738,24 zł
01-02/2016 772,96 zł 1527,63 zł 713,35 zł 1409,82 zł 248,82 zł 489,42 zł
01/2016 754,67 zł 754,67 zł 696,47 zł 696,47 zł 240,60 zł 240,60 zł
cały 2015   9027,63 zł   8332,36 zł   2879,48 złPowyższa tabela przedstawia odliczenia dla najniższych składek ZUS (narastająco w każdym miesiącu).

Jak to liczymy? W styczniu 2016 odliczamy składkę za grudzień 2015 (płatne do 10.01), a w lutym odliczamy składkę za styczeń 2016 r. (płatne do 10.02). Dlatego kwota 1527,63 zł za okres 01-02.2016 dotyczy odliczenia składek za grudzień 2015 i za styczeń 2016 (754,67 + 772,96 = 1527,63 zł). 

Odliczeniu w danym roku podlegają składki faktycznie zapłacone w roku podatkowym, bez względu na okres, którego dotyczą, w kwocie nie większej niż 7,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej w okresie, za który zostały naliczone.

 

>>> Składki ZUS 2017. O ile wzrosną składki ZUS od stycznia 2017 roku?

 

*Obliczenie rocznej kwoty składki zdrowotnej odliczanej w danym roku

 W art.27b ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mowa jest o odliczanej składce - jako składce za cały rok. Stąd też najpierw należy zsumować kwoty wpłacone na ubezpieczenie zdrowotne. Składka ta w sumie nie może być wyższa nić 7,75% podstawy wymiaru - również podstawy w całym roku. Sumę wpłat w okresie styczeń-grudzień należy podzielić przez 9,00 i pomnożyć przez 7,75.

czyli 11x 279,41 + 270,40 = 3343,91 zł

i dalej 3343,91 /9 *7,75 = 2879,48 zł

Z chwilą wprowadzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, możliwość ich odliczania od podatku dochodowego dotyczyła całości zapłaconych składek. Jednak od 2001r. występują coraz większe rozbieżności pomiędzy kwotą płaconą, a kwotą odliczaną, co oznacza, że nadwyżkę płacimy z własnej kieszeni i nie możemy jej odliczyć nawet od dochodu. Zgodnie z art.199 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ od stycznia 2007 roku składka wynosi 9% podstawy wymiaru.

Rok Składka
Płacona Odliczana
2007-2015 9 % 7,75 %

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz.176 z późn. zm.):

Art. 26. 1. Podstawę obliczenia podatku (...) stanowi dochód (...) po odliczeniu kwot:
(...)

2) składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.):

a) zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących,
(...)

- odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

 

"Art. 27b. 1. Podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne (...)
- obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52 i 52a oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

2. Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

3. Wysokość wydatków na cele określone w ust. 1 ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie."


Komentarze

Autor: admin (18-01-2017 12:47:50)
Temat: do p. Marcina
Jak liczyć roczną kwotę odliczenia składki zdrowotnej? W art.27b ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mowa jest o odliczanej składce - jako składce za cały...pokaż całą treść
Jak liczyć roczną kwotę odliczenia składki zdrowotnej? W art.27b ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mowa jest o odliczanej składce - jako składce za cały rok. Stąd też najpierw należy zsumować kwoty wpłacone na ubezpieczenie zdrowotne (czyli 11x 279,41 + 270,40 = 3343,91 zł). Sumę wpłat w okresie styczeń-grudzień należy podzielić przez 9,00 i pomnożyć przez 7,75. czyli 3343,91 /9 *7,75 = 2879,48 złzwiń
Autor: Marcin (18-01-2017 07:19:32)
Temat: błąd?
dziwne, ale sumując na kalkulatorze i excel wychodzi mi inna kwota: 2977,62? jeżeli się mylę to przepraszam, ale jeżeli mam rację to dane do poprawy
Autor: modil (17-09-2016 07:55:14)
Temat: zapomniana składka
jeśli w zeszłym miesiącu nie została odliczona od dochodi składka na ubez społ. właściciela (ona była zapłacona w terminie, po prostu przez przeoczenie nie była uwzględniona), to...pokaż całą treść
jeśli w zeszłym miesiącu nie została odliczona od dochodi składka na ubez społ. właściciela (ona była zapłacona w terminie, po prostu przez przeoczenie nie była uwzględniona), to można w danym miesiącu ją ująć, razem ze składką przypadającą do odliczenia w bieżącym miesiącu?zwiń
Autor: aga (26-01-2016 19:54:18)
Temat: do admin
dziękuję ślicznie za odpowiedź, wiedziałam, że gdzieś biją dzwony, ale nie wiedziałam, w którym kościele ;-)
Autor: admin (26-01-2016 13:57:13)
Temat: Jak liczyć roczną kwotę odliczenia składki zdrowotnej?
W art.27b ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mowa jest o odliczanej składce - jako składce za cały rok. Stąd też najpierw należy zsumować kwoty...pokaż całą treść
W art.27b ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mowa jest o odliczanej składce - jako składce za cały rok. Stąd też najpierw należy zsumować kwoty wpłacone na ubezpieczenie zdrowotne (czyli 11x 279,41 + 270,40 = 3343,91 zł). Sumę wpłat w okresie styczeń-grudzień należy podzielić przez 9,00 i pomnożyć przez 7,75. czyli 3343,91 /9 *7,75 = 2879,48 złzwiń
Autor: aga (26-01-2016 12:11:20)
Temat: dot błędu
jedynie jest błąd w zdrowotnej za 2015, nie powinno być 2.879,45? Oraz co znaczy gwiazdka przy zdrowotnym za cały 2016? Sumując też się nie zgadza.
Autor: aga (26-01-2016 12:03:20)
Temat: do Katarzyny: nie ma błędu
Nie ma błędu ponieważ w kwietniu zmieniło się wypadkowe, i od kwietnia do grudnia było 754,67 i 696,47....pokaż całą treść
Nie ma błędu ponieważ w kwietniu zmieniło się wypadkowe, i od kwietnia do grudnia było 754,67 i 696,47. zwiń
Autor: Katarzyna (25-01-2016 10:22:20)
Temat: Błąd w tabeli
Odliczenie składek ZUS od dochodu w 2015 roku z dobrowolnym chorobowym wynosiło 757,76 zł a nie 754,67 zł, natomiast bez dobrowolnego chorobowego wynosiło 699,56 zł a nie...pokaż całą treść
Odliczenie składek ZUS od dochodu w 2015 roku z dobrowolnym chorobowym wynosiło 757,76 zł a nie 754,67 zł, natomiast bez dobrowolnego chorobowego wynosiło 699,56 zł a nie 696,47 zł.zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz
Drukuj