e-Księgarnia

Samochód
a podatki 2010

Samochód a podatki 2010

Definicje samochodu ciężarowego i samochodu osobowego, zasady klasyfikacji samochodów dla celów podatkowych oraz konsekwencje podatkowe z tym związane ...

 

W dniu 12 czerwca 2010 roku został wstrzymany codzienny przegląd prasy podatkowo-gospodarczej.
Zapraszamy do lektury aktualności podatkowych.

Strona, na której się znajdujesz, ma charakter archiwalny.

 

Odliczyłeś VAT przy zakupie auta, oddasz przy sprzedaży
Podatek przy zbyciu firmowego samochodu

Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2006-05-11
Konrad Piłat

Jeżeli firma odliczy podatek VAT kupując samochód, to sprzedaż tego samochodu będzie najczęściej zwolniona, ale podatnik będzie musiał zwrócić odliczony podatek VAT. Jeżeli firma odliczyła cały podatek VAT wówczas sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT, niezależnie od terminu sprzedaży. Jeżeli podatnik nie miał prawa do odliczenia VAT przy zakupie albo miał prawo do odliczenia tylko części podatku VAT, to sprzedaż samochodu będzie zwolniona, o ile następuje po półrocznym okresie użytkowania. Zdania, co do tego czy w takich okolicznościach konieczna jest korekta odliczonego podatku VAT są podzielone. Za brakiem konieczności dokonywania korekt opowiedział się Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu (PP-1005/219/05). Izba Skarbowa w Lublinie (PP1/443-36/05) uznała natomiast, że korekta jest potrzebna, jeżeli sprzedaży dokonano przed upływem 5 lat od daty zakupu.