W dniu 12 czerwca 2010 roku został wstrzymany codzienny przegląd prasy podatkowo-gospodarczej.
Zapraszamy do lektury aktualności podatkowych.

Strona, na której się znajdujesz, ma charakter archiwalny.

 Odpowiedzialność księgowej zależy od kontrolującego

Rzeczpospolita Prawo co dnia z dnia 2005-11-28
Anna Grabowska

W zależności od tego, kto przeprowadza kontrolę, osoba zajmująca się rozliczeniami podatnika może ponieść odpowiedzialność karną skarbową albo jej uniknąć.

Przed 1 września niezależnie od tego, kto kontrolował podatnika (urząd kontroli skarbowej czy urząd skarbowy), po wykryciu błędów w rozliczeniach wydawana była decyzja i wszczynane postępowanie karne skarbowe. Wówczas odpowiedzialność ponosiły zarząd, dyrektor finansowy lub główna księgowa.

Po zmianie przepisów ordynacji podatkowej (art. 81b) po zakończeniu kontroli podatkowej można złożyć korektę deklaracji, lecz tylko w przypadku kontroli urzędu skarbowego. Jeżeli wykryje on w dokumentach podatnika błędy i powiadomi o tym zainteresowanego, ten może złożyć korektę. W takiej sytuacji organ nie wydaje decyzji, czyli odpowiedzialnych za rozliczenia podatnika, np. księgowej, nie dotkną konsekwencje karne skarbowe.

Prowadzenie firmy może być proste?
Postaw na program, który dostosujesz do siebie
Stwórz swój własny zestaw modułów

Przetestuj >>>


Drukuj