Rozlicz PIT za 2014 rok


Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

 

W dniu 12 czerwca 2010 roku został wstrzymany codzienny przegląd prasy podatkowo-gospodarczej.
Zapraszamy do lektury aktualności podatkowych.

Strona, na której się znajdujesz, ma charakter archiwalny.

 Odpowiedzialność księgowej zależy od kontrolującego

Rzeczpospolita Prawo co dnia z dnia 2005-11-28
Anna Grabowska

W zależności od tego, kto przeprowadza kontrolę, osoba zajmująca się rozliczeniami podatnika może ponieść odpowiedzialność karną skarbową albo jej uniknąć.

Przed 1 września niezależnie od tego, kto kontrolował podatnika (urząd kontroli skarbowej czy urząd skarbowy), po wykryciu błędów w rozliczeniach wydawana była decyzja i wszczynane postępowanie karne skarbowe. Wówczas odpowiedzialność ponosiły zarząd, dyrektor finansowy lub główna księgowa.

Po zmianie przepisów ordynacji podatkowej (art. 81b) po zakończeniu kontroli podatkowej można złożyć korektę deklaracji, lecz tylko w przypadku kontroli urzędu skarbowego. Jeżeli wykryje on w dokumentach podatnika błędy i powiadomi o tym zainteresowanego, ten może złożyć korektę. W takiej sytuacji organ nie wydaje decyzji, czyli odpowiedzialnych za rozliczenia podatnika, np. księgowej, nie dotkną konsekwencje karne skarbowe.


Drukuj