Pobierz za SMS

Plik Opis
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc De Minimis
Zaświadczenie o pomocy De Minimis
Wezwanie do przedłożenia wszystkich zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis z ostatnich 3 lat

 

W dniu 12 czerwca 2010 roku został wstrzymany codzienny przegląd prasy podatkowo-gospodarczej.
Zapraszamy do lektury aktualności podatkowych.

Strona, na której się znajdujesz, ma charakter archiwalny.

 

Ogrodzenie to część budynku czy odrębny środek trwały?
Obiekty pomocnicze i wyposażenie

Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2006-07-27
Andrzej Biedacha

Podatnicy mają często wątpliwości, czy dane składniki majątku powinny być odrębnymi środkami trwałymi, czy też powinny być włączone do wartości budynku. Problem ten dotyczy np. ogrodzenia, parkingów, dojazdów czy wbudowanych instalacji lub mebli. Podatnik powinien każdy środek trwały odpowiednio sklasyfikować zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT). Zgodnie z KŚT do wyposażenia budynku zalicza się wszystkie instalacje wbudowane w konstrukcję budynku na stałe, np. instalacje sanitarne, elektryczne, sygnalizacyjne, komputerowe, telekomunikacyjne, przeciwpożarowe. O wartość tych instalacji powinna być podwyższona wartość budynku.

W skłąd budynku wchodzą również tzw. obiekty pomocnicze obsługujące dany budynek, np. chodniki, dojazdy, podwórka, place, ogrodzenia, studnie itp. Ich wartośc zwiększa wówczas wartość budynku. Jeżeli jednak obsługują one więcej niż jeden budynek, należy zaliczać je do właściwych rodzajów, zgodnie z ich przeznaczeniem. W takich okolicznościach podlegają one amortyzacji niezależnie i według innych stawek niż same budynki.