Osoby prawne CIT

Akty prawne - teksty aktualne
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
z dnia 15.02.1992 (Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86)

pobierz.pdf - aktualizacja 20.02.2017

Ustawa o rachunkowości
z dnia 29.09.1994 (Dz.U. 2013 poz. 330 tekst ujedn.)

pobierz.pdf - aktualizacja 02.06.2016


 

Akty prawne - teksty archiwalne (stan prawny na styczeń każdego roku)
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
z dnia 15.02.1992 (Dz.U. 2011 nr 74 poz. 397)
obowiązująca w 2017r. - pobierz.pdf
obowiązująca w 2016r. - pobierz.pdf

obowiązująca w 2015r. - pobierz.pdf
obowiązująca w 2014r. - pobierz.pdf
obowiązująca w 2013r. - pobierz.pdf
obowiązująca w 2012r. - pobierz.pdf
obowiązująca w 2011r. - pobierz.pdf
obowiązująca w 2010r. - pobierz.pdf
obowiązująca w 2009r. - pobierz.pdf
obowiązująca w 2008r. - pobierz.pdf
obowiązująca w 2007r. - pobierz.pdf
obowiązująca w 2006r. - pobierz.pdf
obowiązująca w 2005r. - pobierz.pdf
obowiązująca w 2004r. - pobierz.pdf
Ustawa o rachunkowości
z dnia 29.09.1994 (Dz.U. Nr 121, poz. 591 tekst ujedn.)
obowiązująca w 2015r. - pobierz.pdf
obowiązująca w 2013r. - pobierz.pdf

obowiązująca w 2011r. - pobierz.pdf
obowiązująca w 2009r. - pobierz.pdf
obowiązująca w 2006r. - pobierz.pdf
obowiązująca w 2005r. - pobierz.pdf