e-Księgarnia

Samochód
a podatki 2010

Samochód a podatki 2010

Definicje samochodu ciężarowego i samochodu osobowego, zasady klasyfikacji samochodów dla celów podatkowych oraz konsekwencje podatkowe z tym związane ...

 

W dniu 12 czerwca 2010 roku został wstrzymany codzienny przegląd prasy podatkowo-gospodarczej.
Zapraszamy do lektury aktualności podatkowych.

Strona, na której się znajdujesz, ma charakter archiwalny.

 

Pełne odliczenie od samochodów osobowych

Gazeta Prawna z dnia 2006-04-11
Bogdan Świąder

Ministerstwo Finansów proponuje całkowite odliczenie VAT od zakupu samochodów osobowych. Jednocześnie zostanie wprowadzone opodatkowanie samochodów osobowych wykorzystywanych na cele prywatne. Podstawę opodatkowania stanowiłoby 0,5 procent wartości przyjętej do amortyzacji, jednak nie mniej niż 0,5 procent wartości rynkowej. Kwoty te obliczałby co miesiąc podatnik, który nabył samochód osobowy (z wyjątkiem samochodów przeznaczonych do odsprzedaży lub najmu itp.). Podatek od samochodów wykorzystywanych na podstawie umowy najmu lub leasingu stanowić będzie 0,5 procent wartości samochodu określonej w umowie. Ponadto Ministerstwo proponuje likwidację 30-procentowej sankcji VAT, a także wprowadzenie nowych zasad opodatkowania wieczystego użytkowania gruntów..