Klasyfikacja PKWiU do celów fiskalnych

+01PRODUKTY ROLNICTWA I ŁOWIECTWA ORAZ USŁUGI WSPOMAGAJĄCE
+02PRODUKTY GOSPODARKI LEŚNEJ I USŁUGI ZWIĄZANE Z LEŚNICTWEM
+03RYBY I POZOSTAŁE PRODUKTY RYBACTWA; USŁUGI WSPOMAGAJĄCE RYBACTWO
+05WĘGIEL KAMIENNY I WĘGIEL BRUNATNY (LIGNIT)
+06ROPA NAFTOWA I GAZ ZIEMNY
+07RUDY METALI
+08POZOSTAŁE PRODUKTY GÓRNICTWA I WYDOBYWANIA
+09USŁUGI WSPOMAGAJĄCE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
+10ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
+11NAPOJE
+12WYROBY TYTONIOWE
+13WYROBY TEKSTYLNE
+14ODZIEŻ
+15SKÓRY I WYROBY ZE SKÓR WYPRAWIONYCH
+16DREWNO I WYROBY Z DREWNA I KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; WYROBY ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW W RODZAJU STOSOWANYCH DO WYPLATANIA
+17PAPIER I WYROBY Z PAPIERU
+18USŁUGI POLIGRAFICZNE I USŁUGI REPRODUKCJI ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
+19KOKS, BRYKIETY I PODOBNE PALIWA STAŁE Z WĘGLA I TORFU ORAZ PRODUKTY RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
+20CHEMIKALIA I WYROBY CHEMICZNE
+21PODSTAWOWE SUBSTANCJE FARMACEUTYCZNE, LEKI I POZOSTAŁE WYROBY FARMACEUTYCZNE
+22WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
+23WYROBY Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
+24METALE
+25WYROBY METALOWE GOTOWE, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
+26KOMPUTERY, WYROBY ELEKTRONICZNE I OPTYCZNE
+27URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I NIEELEKTRYCZNY SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO
+28MASZYNY I URZĄDZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
+29POJAZDY SAMOCHODOWE (Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI), PRZYCZEPY I NACZEPY
+30PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
+31MEBLE
+32POZOSTAŁE WYROBY
+33USŁUGI NAPRAWY, KONSERWACJI I INSTALOWANIA MASZYN I URZĄDZEŃ
+35ENERGIA ELEKTRYCZNA, PALIWA GAZOWE, PARA WODNA, GORĄCA WODA I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
+36WODA W POSTACI NATURALNEJ; USŁUGI ZWIĄZANE Z UZDATNIANIEM I DOSTARCZANIEM WODY
+37USŁUGI ZWIĄZANE Z ODPROWADZANIEM I OCZYSZCZANIEM ŚCIEKÓW; OSADY ZE ŚCIEKÓW KANALIZACYJNYCH
+38USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
+39USŁUGI ZWIĄZANE Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
+41BUDYNKI I ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
+42BUDOWLE I ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
+43ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
+45SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH; USŁUGI NAPRAWY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
+46HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU HURTOWEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
+47HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
+49TRANSPORT LĄDOWY I RUROCIĄGOWY
+50TRANSPORT WODNY
+51TRANSPORT LOTNICZY
+52MAGAZYNOWANIE I USŁUGI WSPOMAGAJĄCE TRANSPORT
+53USŁUGI POCZTOWE I KURIERSKIE
+55USŁUGI ZWIĄZANE Z ZAKWATEROWANIEM
+56USŁUGI ZWIĄZANE Z WYŻYWIENIEM
+58USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ WYDAWNICZĄ
+59USŁUGI ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
+60USŁUGI ZWIĄZANE Z NADAWANIEM PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH
+61USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
+62USŁUGI ZWIĄZANE Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI I USŁUGI POWIĄZANE
+63USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI
+64USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
+65USŁUGI UBEZPIECZENIOWE, REASEKURACYJNE ORAZ USŁUGI ZWIĄZANEZ FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI, Z WYŁĄCZENIEM OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
+66USŁUGI WSPOMAGAJĄCE USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE
+68USŁUGI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
+69USŁUGI PRAWNE, RACHUNKOWO-KSIĘGOWE I DORADZTWA PODATKOWEGO
+70USŁUGI FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); USŁUGI DORADZTWA ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
+71USŁUGI ARCHITEKTONICZNE I INŻYNIERSKIE; USŁUGI W ZAKRESIE BADAŃ I ANALIZ TECHNICZNYCH
+72USŁUGI W ZAKRESIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH
+73USŁUGI REKLAMOWE; USŁUGI BADANIA RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
+74POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
+75USŁUGI WETERYNARYJNE
+77WYNAJEM I DZIERŻAWA
+78USŁUGI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM
+79USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁE USŁUGI W ZAKRESIE REZERWACJI I USŁUGI Z NIĄ ZWIĄZANE
+80USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE I OCHRONIARSKIE
+81USŁUGI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
+82USŁUGI ZWIĄZANE Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁE USŁUGI WSPOMAGAJĄCE PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
+84USŁUGI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I OBRONY NARODOWEJ; USŁUGI W ZAKRESIE OBOWIĄZKOWYCH ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
+85USŁUGI W ZAKRESIE EDUKACJI
+86USŁUGI W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ
+87USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ Z ZAKWATEROWANIEM
+88USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ BEZ ZAKWATEROWANIA
+90USŁUGI KULTURALNE I ROZRYWKOWE
+91USŁUGI BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁE USŁUGI W ZAKRESIE KULTURY
+92USŁUGI ZWIĄZANE Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI
+93USŁUGI ZWIĄZANE ZE SPORTEM, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ
+94USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE CZŁONKOWSKIE
+95USŁUGI NAPRAWY I KONSERWACJI KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
+96POZOSTAŁE USŁUGI INDYWIDUALNE
+97USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW
+98RÓŻNORODNE WYROBY PRODUKOWANE I USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ PRYWATNE GOSPODARSTWA DOMOWE NA POTRZEBY WŁASNE
+99USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE

 


Komentarze

Autor: marta (19-04-2018 10:06:48)
Temat: pkwiu
jakie pkwiu: 1. Blacha 8-1500-6000 s235jr 2. blacha 8-2000-6000 S235jr 3. blacha 15-1500-6000 s355j2+n 4. blacha 15-1500-6000 s355j2 5. blacha 15-2000-6000 s355j2 6. blacha 16-2000-6000 S235jr
Autor: Bogusia (12-04-2018 16:19:19)
Temat: Diamentowe techniki ciecia betonu i odwierty
Jaki kod PKWIU na taką usługę?
Autor: Marcin (28-02-2018 11:52:24)
Temat: Wykonanie docieplenia budynków
Jakie pkwiu na docieplenia budynków
Autor: Beata (15-02-2018 13:11:46)
Temat: Ostropest plamisty
Jaki kod PKWIU jest odpowiedni dla nasion ostropestu plamistego?
Autor: adam (09-02-2018 09:42:02)
Temat: pkwiu przy sprzedazy koparki dla nabywcy z ukrainy
Jakie PKWiU przy sprzedaży koparki dla nabywcy z Ukrainy?
Autor: Zbigniew (12-12-2017 11:06:53)
Temat: jakie pkwiu
Witam.Jakie pkwiu dla działalności: opieka ca lodobowa nad dzieckiem resocjalizowanym u mnie w domu zprowadzonym z niemiec
Autor: Tomasz (04-12-2017 12:09:05)
Temat: Jaki PKWiU
Witam, jaki kod dla drabin stalowych ocynkowanych montowanych na budynkach oraz balustradach?
Autor: Anna (30-11-2017 20:37:36)
Temat: Prace z dostępem linowym ( mycie okien, wieszanie reklam na budynkach itp )
mam problem do jakiego PKWiU ująć te czynności?...pokaż całą treść
mam problem do jakiego PKWiU ująć te czynności? zwiń
Autor: agnieszka (09-10-2017 07:22:36)
Temat: symbol pkwiu
jaki pkwiu dla obróbki ościeżnic dla podwykonawcy?
Autor: Daria Górska (04-09-2017 14:06:50)
Temat: Produkcja i sprzedaż Pierogów
Witam. Zastanawiam się czy PKwiu 10.73 dotyczy produkcji i sprzedaży Pierogów firmom i osobą fizycznym bez konsumpcji na miejscu.Z góry dziękuję za informacje....pokaż całą treść
Witam. Zastanawiam się czy PKwiu 10.73 dotyczy produkcji i sprzedaży Pierogów firmom i osobą fizycznym bez konsumpcji na miejscu.Z góry dziękuję za informacje. zwiń
Autor: Elkamysza (16-08-2017 10:54:12)
Temat: Jaki PKWiU
Witam! Który wybrać, rękodzieło- bukiety, ozdabianie prezentów, haft, świeczniki z drewna, malowanie aerografem.
Autor: Ewa (27-07-2017 11:34:36)
Temat: Jakie PKWiU dla usługi noclegowej( obejmującej tylko nocleg)
Witam jakie PKWiU będzie miał nocleg w Zielonej szkole, gzie grupy przyjeżdzają na kilka dni a my zapewniamy im tylko nocleg. Wyżywieniem zajmuje się firma kateringowa....pokaż całą treść
Witam jakie PKWiU będzie miał nocleg w Zielonej szkole, gzie grupy przyjeżdzają na kilka dni a my zapewniamy im tylko nocleg. Wyżywieniem zajmuje się firma kateringowa. zwiń
Autor: letrox (27-06-2017 13:48:42)
Temat: sympol pkwiu
usługa pielegnacji (polewanie wodą) budowlanych warstw konstrukcyjnych przy budowie dróg
Autor: Radek (05-06-2017 16:01:43)
Temat: przełaczniki sieciowe, urządzania do transmisji danych, urzadzenia do budowy sieci komputerowcy
Witam, który z kodów PKWiU będzie najbardziej odpowiadał usłudze instalacji i uruchomienia sprzętu aktywnego (urządzeń aktywnych, przełączników). Będę wdzięczny za szybką odpowiedź Pozdrawiam Radek...pokaż całą treść
Witam, który z kodów PKWiU będzie najbardziej odpowiadał usłudze instalacji i uruchomienia sprzętu aktywnego (urządzeń aktywnych, przełączników). Będę wdzięczny za szybką odpowiedź Pozdrawiam Radek zwiń
Autor: jacek (18-05-2017 23:55:06)
Temat: usługa na wycinke drzew - jaka stawka vat
usługa na wycinke drzew - jaka stawka vat
Autor: basia (11-05-2017 11:37:15)
Temat: przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu zawodu pielegniarki
Witam. jakie PKWiU na przeszkolenie po 5 letniej przerwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki?
Autor: Agnieszka (27-04-2017 13:14:45)
Temat: jakie PKWiU
Błagam o pomoc . Jakie można dopasować PKWiU do usługi: Cięcie odwiertów betonowych
Autor: Artur (19-04-2017 21:51:02)
Temat: Kod PKWIU
Proszę o informację, jaki kod należy zastosować dla zakwasek do jogurtów...pokaż całą treść
Proszę o informację, jaki kod należy zastosować dla zakwasek do jogurtów zwiń
Autor: Małgorzata (03-04-2017 13:39:00)
Temat: pkwiu i stawka Vat
jakie PKWiU na ogrodzenie panelowe i jaka stawka Vat
Autor: magda (08-03-2017 15:42:07)
Temat: numer pkwiu
Czy mógłby mi ktoś podac nr.PKWIU na pasztet z królikiem.
Autor: Małgorzata (06-03-2017 10:53:22)
Temat: PKWiU
Proszę o pomoc jakie bedzie PKWiU dla usług dżwigowych...pokaż całą treść
Proszę o pomoc jakie bedzie PKWiU dla usług dżwigowych zwiń
Autor: Małgorzata (06-03-2017 10:52:18)
Temat: PKWiU
Proszę o pomoc jakie bedzie PKWiU dla usług dżwigowych...pokaż całą treść
Proszę o pomoc jakie bedzie PKWiU dla usług dżwigowych zwiń
Autor: midzia (03-03-2017 09:45:28)
Temat: automatyka
Jakie może być PKWiU dot. robót związanych z automatyką ( w tym przypadku oczyszczalni ścieków). Były prace montażowo- instalacyjnych ale także sporo związanych z oprogramowaniem systemu. W tym...pokaż całą treść
Jakie może być PKWiU dot. robót związanych z automatyką ( w tym przypadku oczyszczalni ścieków). Były prace montażowo- instalacyjnych ale także sporo związanych z oprogramowaniem systemu. W tym zadaniu jestem podwykonawcą.zwiń
Autor: Bożena (03-03-2017 09:40:46)
Temat: Stawka VAT dla wynajmu sali gimnastycznej
Czy mogę skorzystać z PKWiU 93.11.10.0 i stawki 8 % przy wynajmie sali gimnastycznej w szkole dla : Firmy na cele rekreacyjno- sporowe dla pracowników Klubu Sportowego -...pokaż całą treść
Czy mogę skorzystać z PKWiU 93.11.10.0 i stawki 8 % przy wynajmie sali gimnastycznej w szkole dla : Firmy na cele rekreacyjno- sporowe dla pracowników Klubu Sportowego - na cele sportowe Osoby prywatnej na cele rekreacyjno - sportowe Studia Tańca na odpłatne kursy tańca?zwiń
Autor: Sławek (28-02-2017 10:43:10)
Temat: "Odwrotne obciążenie"
Jakie będzie PKWiU dla robót związanych z przeglądami i konserwacją urządzeń wentylacyjnych i czy będzie to podlegało odwrotnemu obciążeniu?
Autor: gosia1974 (28-02-2017 08:11:35)
Temat: PKWIU
Proszę o pomoc - jakie będzie PKWIU dal prac ślusarskich podczas remontu wiaduktu kolejowego (wiem, że będzie to odwrotne obciążenie).
Autor: Katerina Lis (16-02-2017 17:09:10)
Temat: odwrotne obciążenie
Dzień dobry. Jaki będzie PKWiU dla usługi montaż drzwi automatycznych?
Autor: Michał (14-02-2017 09:35:10)
Temat: odwrotne obciażenie
Witam! Czy usługi spawalnicze dla firmy, która pomaga przy budowie elektrowni będą na odwrotne obciążenie?
Autor: Mariola (13-02-2017 10:29:13)
Temat: Pasty wegetariańskie z ciecierzycy
Jaki jest symbol PKWiU dla past wegetariańskich z ciecierzycy
Autor: Kasia (13-02-2017 10:00:42)
Temat: KŚT dla kotłów warzelnych elektrycznych do stołówki szkolnej
Proszę o pomoc, jeśli ktoś wie jaki symbol KŚT lub PKWiU dla kotłów warzelnych elektrycznych zakupionych do stołówki szkolnej?
Autor: jolanka (09-02-2017 10:18:39)
Temat: odwrotne obciążenie
Jaki jest symbol PKWiU na usługę nadzoru przy przebudowie infrastruktury -budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego?
Autor: Piotr (08-02-2017 20:20:31)
Temat: Temat: Konserwacje i serwis systemu alarmowego - jakie PKWiU
74.90.20.0 Pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
Autor: Nika (26-01-2017 12:30:01)
Temat: Do Krzysztofik
Raczej tak: http://www.podatki.biz/interpretacje/0236541.txt
Autor: MAFIN (25-01-2017 13:18:08)
Temat: dhhd
jak klikam koks to nie wyskakuje koks...pokaż całą treść
jak klikam koks to nie wyskakuje koks zwiń
Autor: Krzysztofik (22-01-2017 16:55:26)
Temat: Konserwacje i serwis systemu alarmowego - jakie PKWiU
Witam. Do czego zaliczyć konserwację, serwis systemu alarmowego. Chyba nie do 43.21.10.1 Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu. Konserwacja i serwis chyba nie maja nic wspólnego...pokaż całą treść
Witam. Do czego zaliczyć konserwację, serwis systemu alarmowego. Chyba nie do 43.21.10.1 Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu. Konserwacja i serwis chyba nie maja nic wspólnego z wykonywaniem instalacji. Są to prace raczej przy instalacji lub związane z instalacją, ale nie wykonywanie instalacji, która już istnieje. Konserwacja to sprawdzenie działania, alarmy próbne, symulacja stanów alarmowych i usterek. Nie wykonuje się żadnych prac budowlanych. Serwis to np. wymiana akumulatora w centralce. Gdzie tu wykonywanie instalacji. Czy ktoś pokieruje mnie jakie to PKWiU.zwiń
Autor: magda (19-12-2016 11:48:45)
Temat: --
podoba mi sie...pokaż całą treść
podoba mi sie zwiń
Autor: Katarzyna (17-10-2016 21:29:02)
Temat: VAT
Szkolenia z zakresu weterynarii- jaka stawka vat?
Autor: agata (12-10-2016 10:53:04)
Temat: pkwiu zwolnione z podatku vat
Proszę o informacje, gdzie znajde liste pkwiu zwolnionych z podatku vat, albo aktualną ustawe o usługach zwolnionych z podatku vat w której jest pełny załącznik kodów pkwiu
Autor: MARTYNA (04-10-2016 14:16:22)
Temat: SUPER STRONA
SUPER STRONA POZDRAWIAM BUZIAKI
Autor: Ania (18-12-2015 13:52:05)
Temat: PKWiU
Jaki jest kod PKWiU dla Topinambur (bulwa)??
Autor: Mateusz (20-10-2014 10:15:07)
Temat: Vat
Strona ciężka dla nowicjusza, nie polecam.
Autor: Paweł (14-09-2014 10:17:24)
Temat: Stawka Vat dla usług telekomunikacyjnych, telewizyjnych i internetu
ile wynosi całkowity podatek od tych usług i w jakiej to jest ustawie?
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz