Pomoc eksperta

Wyszukaj symbol

 

Wersja CD-ROM

Klasyfikacja PKWiU

to ustalenie kodu PKWiU i przyporządkowanie stawki VAT w ułamku sekundy,

to bezpłatne aktualizacje
w razie zmiany prawa.

Klasyfikacja PKWiU do celów fiskalnych

« poziom wyżej

Rozwinięcia kodu: 01.11.13-00:

-01.11.13-00.10Kukurydza konsumpcyjna
-01.11.13-00.20Kukurydza pastewna
-01.11.13-00.30Kukurydza siewna

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj