Pomoc eksperta

Wyszukaj symbol

 

Wersja CD-ROM

Klasyfikacja PKWiU

to ustalenie kodu PKWiU i przyporządkowanie stawki VAT w ułamku sekundy,

to bezpłatne aktualizacje
w razie zmiany prawa.

Klasyfikacja PKWiU do celów fiskalnych

« poziom wyżej

Rozwinięcia kodu: 01.11.17-00.2:

-01.11.17-00.21Pszenżyto jare konsumpcyjne
-01.11.17-00.22Pszenżyto jare pastewne
-01.11.17-00.23Pszenżyto jare siewne

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj