Pomoc eksperta

Interpretacje podatkowe 2014

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Interpretacje MF - po 1.07.2007

Stawka VAT a dostawa koni – 2010.02.22

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, ITPP2/443-1046/09/AF

Zgodnie z poz. 8 załącznika nr 6 do ustawy o podatku od towarów i usług, stawką podatku właściwą dla zastosowania przy sprzedaży konia jest 3%, bez względu na jego początkowe czy końcowe wykorzystanie.


Usługi wynajmu PKWiU 70.20.11 zwolnione z VAT - 2008.02.26

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPPP1-443-572/07-4/BS

Usługi wynajmu sklasyfikowane w grupie PKWiU 70.20.11 korzystają ze zwolnienia od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o VAT, jako usługi w zakresie w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek, z wyłączeniem wynajmu lokali w budynkach mieszkalnych na cele inne niż mieszkaniowe.


Usługi związane z kulturą PKWIU ex 92 zwolnione z VAT - 2008.02.25

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IP-PP2-443-646/07-5/PW

Jeśli usługę można zakwalifikować do grupowania PKWIU ex 92 "Usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, usługi związane z rekreacją i sportem, to będzie ona zwolniona od opodatkowania podatkiem od towarów i usług.


Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Usługi konserwatorskie zwolnione z VAT - 2007.08.08

Urząd Skarbowy Warszawa-Targówek, 1437/ZP/443/65/07/EZ

Jeśli w zabytkowym obiekcie wykonywane będą czynności konserwatorskie zaklasyfikowane do grupowania PKWiU 92.52.12 „ usługi ochrony zabytków”, to podlegać będą one zwolnieniu od podatku od towarów i usług.


Organizacja imprezy sylwestrowej – PKWiU 92.34.13-00.00 - 2007.03.05

Urząd Skarbowy w Zgierzu, I-1/415/7/07

Do usługi polegającej na zorganizowaniu imprezy "Sylwester 2006" sklasyfikowanej w grupowaniu PKWiU 92.34.13-00.00 ("Usługi rozrywkowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane") nie ma zastosowania stawka 7 % podatku VAT. Usługa ta podlega zwolnieniu od podatku VAT.


Wynajem sali gimnastycznej i boiska szkolnego - PKWiU 70.20.12 - 2007.02.08

Izba Skarbowa w Kielcach, PP1/443-187/06

Świadczenie usług wynajmu sali gimnastycznej oraz boiska szkolnego należących do PKWiU 70.20.12, opodatkowane jest stawką podatku VAT w wysokości 22%.


Badania kliniczne produktów leczniczych są zwolnione z VAT - 2006.12.01

Urząd Skarbowy w Łęczycy, USIII/443-12/2006

Wykonywanie usług w zakresie badań klinicznych produktów leczniczych, mieszczących się w grupowaniu PKWiU o symbolu 85.14.18-00.00 "Usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane", jest zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT.

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

Prowadzenie firmy może być proste?
Postaw na program, który dostosujesz do siebie
Stwórz swój własny zestaw modułów

Przetestuj >>>


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj