Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Interpretacje MF - po 1.07.2007

Stawka VAT a dostawa koni – 2010.02.22

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, ITPP2/443-1046/09/AF

Zgodnie z poz. 8 załącznika nr 6 do ustawy o podatku od towarów i usług, stawką podatku właściwą dla zastosowania przy sprzedaży konia jest 3%, bez względu na jego początkowe czy końcowe wykorzystanie.


Usługi wynajmu PKWiU 70.20.11 zwolnione z VAT - 2008.02.26

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPPP1-443-572/07-4/BS

Usługi wynajmu sklasyfikowane w grupie PKWiU 70.20.11 korzystają ze zwolnienia od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o VAT, jako usługi w zakresie w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek, z wyłączeniem wynajmu lokali w budynkach mieszkalnych na cele inne niż mieszkaniowe.


Usługi związane z kulturą PKWIU ex 92 zwolnione z VAT - 2008.02.25

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IP-PP2-443-646/07-5/PW

Jeśli usługę można zakwalifikować do grupowania PKWIU ex 92 "Usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, usługi związane z rekreacją i sportem, to będzie ona zwolniona od opodatkowania podatkiem od towarów i usług.


Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Usługi konserwatorskie zwolnione z VAT - 2007.08.08

Urząd Skarbowy Warszawa-Targówek, 1437/ZP/443/65/07/EZ

Jeśli w zabytkowym obiekcie wykonywane będą czynności konserwatorskie zaklasyfikowane do grupowania PKWiU 92.52.12 „ usługi ochrony zabytków”, to podlegać będą one zwolnieniu od podatku od towarów i usług.


Organizacja imprezy sylwestrowej – PKWiU 92.34.13-00.00 - 2007.03.05

Urząd Skarbowy w Zgierzu, I-1/415/7/07

Do usługi polegającej na zorganizowaniu imprezy "Sylwester 2006" sklasyfikowanej w grupowaniu PKWiU 92.34.13-00.00 ("Usługi rozrywkowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane") nie ma zastosowania stawka 7 % podatku VAT. Usługa ta podlega zwolnieniu od podatku VAT.


Wynajem sali gimnastycznej i boiska szkolnego - PKWiU 70.20.12 - 2007.02.08

Izba Skarbowa w Kielcach, PP1/443-187/06

Świadczenie usług wynajmu sali gimnastycznej oraz boiska szkolnego należących do PKWiU 70.20.12, opodatkowane jest stawką podatku VAT w wysokości 22%.


Badania kliniczne produktów leczniczych są zwolnione z VAT - 2006.12.01

Urząd Skarbowy w Łęczycy, USIII/443-12/2006

Wykonywanie usług w zakresie badań klinicznych produktów leczniczych, mieszczących się w grupowaniu PKWiU o symbolu 85.14.18-00.00 "Usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane", jest zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT.

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz