Zwolnienie podmiotowe VAT

Bez prawa zwolnienia

Ustawa o VAT określa jacy podatnicy nie mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego, czyli kto musi płacić VAT od pierwszej dokonanej czynności. Można wyróżnić dwie grupy takich wyłączeń.

Pierwsza grupa wyłączeń obejmuje czynności, co do których zwolnienia podmiotowego się nie stosuje. Ich dokonanie nie pozbawia możliwości korzystania ze zwolnienia w stosunku do czynności pozostałych. Podatek VAT zapłacić należy tylko od tej czynności, inne pozostają nadal objęte zwolnieniem.

Zwolnienia podmiotowego nie stosuje się do:

 • importu towarów i usług,
 • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 • dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca,
 • świadczenia usług, dla których podatnikiem jest ich usługobiorca nabywający usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji do powietrza gazów cieplarnianych.

W przypadku wykonywania usług, dla których miejscem opodatkowania jest terytorium innego kraju – czynność nie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce, zatem nie ma podstawy by mówić o konieczności korzystania ze zwolnienia podmiotowego.

W przypadku powyższych czterech rodzajów czynności istnieją odrębne dla każdej z nich limity zwolnień. Dla WNT zwolnienie stosuje się, jeżeli nie przekroczyło ono limitu 50 tys. zł w danym roku i roku poprzednim (niezbędne jest prowadzenie dodatkowej ewidencji takich czynności). W przypadku importu usług, importu towarów, nabycia towarów, dla których podatnikiem jest nabywca lub usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji do powietrza gazów cieplarnianych – pierwsza czynność rodzi konieczność naliczenia podatku VAT. Jeżeli czynność będzie podlegała VAT należy ją wykazać w deklaracji VAT-9 (import usług, dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca) lub VAT-IM (import towarów), czy VAT-7 (WNT po przekroczeniu limitu zwolnienia, usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych). W przypadku WNT nowych środków transportu – odpowiednio składać należy deklarację VAT-10.

>>> pobierz wybraną deklarację VAT

 

Drugą grupę wyłączeń stosuje się do podatników, którzy z chwilą wykonania danej czynności tracą możliwość korzystania ze zwolnienia w stosunku do całej sprzedaży opodatkowanej. Nie przysługuje im zatem prawo do zwolnienia, bez względu na osiągnięty przez nich obrót ze sprzedaży. Sytuacja ta dotyczy podatników:

 

Zwolnienia do 150.000 zł nie stosuje się więc w przypadku podatników dokonujących dostaw:

 • towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy o VAT (patrz poniżej),
 • towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
  • energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),
  • wyrobów tytoniowych,
  • samochodów osobowych, innych niż nowe środki transportu, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
  • budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b ustawy o VAT (czyli gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim lub pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata),
 • terenów budowlanych ,
 • nowych środków transportu.


Zwolnienia do 150.000 zł nie stosuje się również w przypadku podatników świadczących usługi:

 • prawnicze,
 • w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
 • jubilerskie;
 • nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Przykład
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa finansowego oraz sprzedaży odzieży przez Internet. Dotychczas korzystał ze zwolnienia podmiotowego. 1 kwietnia 2014 r. dokonał sprzedaży biżuterii z elementami srebrnymi. Od momentu pierwszej dostawy tej biżuterii traci prawo do zwolnienia podmiotowego.

Dla sprecyzowania zakresu niektórych towarów i usług, do jakich nie ma zastosowania zwolnienie podmiotowe z VAT, Minister Finansów określił w drodze rozporządzenia listę takich wyłączeń. Poniższa lista dotyczy tych towarów i usług, w przypadku których już pierwsza czynność spowoduje utratę zwolnienia.

Towary, do których nie stosuje się zwolnienia ze względu na wartość sprzedaży

Symbol PKWiU Nazwa towaru (grupy towarów)
2 3

ex 24.41.10.0

Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku - wyłącznie:

1) proszek srebra,

2) srebro technicznie czyste,

3) srebro o wysokiej czystości,

4) stopy srebra,

5) srebro (łącznie z pokrytym złotem lub platyną), w postaci półproduktu, z wyłączeniem srebra (także pokrytego złotem lub platyną) w postaci folii ze srebra i stopów srebra (w tym pokrytych złotem lub platyną) i półproduktów ze srebra lub ze stopów srebra innych niż w postaci taśm, pasów, blach, drutów, prętów, kształtowników, rur

ex 24.41.20.0

Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku - wyłącznie:

1) proszek złota,

2) złoto technicznie czyste,

3) złoto o wysokiej czystości,

4) złoto (także pokryte platyną), w postaci półproduktu, z wyłączeniem złota (także pokrytego platyną) w postaci folii ze złota i stopów złota (także pokrytych platyną) i półproduktów ze złota lub ze stopów złota innych niż w postaci blach, taśm, pasów, drutów, prętów, rur

ex 24.41.30.0

Platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku - wyłącznie:

1) proszek platyny,

2) proszek palladu,

3) proszek irydu,

4) proszek rodu,

5) platyna technicznie czysta,

6) pallad technicznie czysty,

7) iryd technicznie czysty,

8) rod technicznie czysty,

9) platyna o wysokiej czystości,

10) pallad o wysokiej czystości,

11) iryd o wysokiej czystości,

12) rod o wysokiej czystości,

13) platyna w postaci półproduktu, z wyłączeniem platyny w postaci folii z platyny, palladu, irydu, osmu, rodu i rutenu i ze stopów tych metali, oraz półproduktów z tych metali i ich stopów innych niż w postaci blach, taśm, pasów, drutów, prętów, rur

ex 25.71.11.0

Noże (z wyłączeniem noży do maszyn) i nożyczki oraz ostrza do nich - wyłącznie: noże stołowe z ostrzami stałymi, srebrzone inaczej niż platerowane

ex 25.71.14.0

Łyżki, widelce, łyżki wazowe, cedzaki, łopatki do nakładania tortów, noże do ryb, noże do masła, szczypce do cukru i podobne artykuły kuchenne lub stołowe - wyłącznie nakrycia stołowe srebrzone inaczej niż platerowane

32.11.10.0

Monety

ex 32.12

Wyroby jubilerskie i podobne, z wyłączeniem:

1) kamieni syntetycznych, szlachetnych lub półszlachetnych, obrobionych, lecz nieoprawionych (PKWiU ex 32.12.11.0),

2) pyłu i proszku z pozostałych naturalnych lub syntetycznych kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (PKWiU ex 32.12.12.0),

3) dewocjonaliów wykonanych z metali innych niż metale szlachetne,

4) wyrobów kultu religijnego

ex 32.99.59.0

Pozostałe różne wyroby, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie wyroby z bursztynu

ex 38.11.58.0

Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal - wyłącznie:

1) złom złota i stopy złota,

2) odpady srebra,

3) złom srebra,

4) stopy srebra,

5) złom platyny i stopy platyny,

6) złom palladu i stopy palladu,

7) złom irydu i stopy irydu

ex 91.02.20.0

Zbiory muzealne - wyłącznie dawna biżuteria artystyczna

 

 • data utworzenia: 10-05-2011
 • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Autor: Beata (02-09-2017 17:39:27)
Temat: Vat czy zwolnienie, pomocy
Mam pytanie, bo powyższa tabela nie jest dla mnie jasna, chodzi mi o ex 32.12, czy robiąc biżuterię artystyczną miedzianą, jeżeli chciałabym użyć kamieni półszlachetnych, muszę zostać...pokaż całą treść
Mam pytanie, bo powyższa tabela nie jest dla mnie jasna, chodzi mi o ex 32.12, czy robiąc biżuterię artystyczną miedzianą, jeżeli chciałabym użyć kamieni półszlachetnych, muszę zostać płatnikiem vat?zwiń
Autor: Magia (05-03-2015 07:27:17)
Temat: tabela
ex 25.71.11.0 Noże (z wyłączeniem noży do maszyn) i nożyczki oraz ostrza do nich - wyłącznie: noże stołowe z ostrzami stałymi, srebrzone inaczej niż platerowane ex 25.71.14.0 Łyżki, widelce, łyżki...pokaż całą treść
ex 25.71.11.0 Noże (z wyłączeniem noży do maszyn) i nożyczki oraz ostrza do nich - wyłącznie: noże stołowe z ostrzami stałymi, srebrzone inaczej niż platerowane ex 25.71.14.0 Łyżki, widelce, łyżki wazowe, cedzaki, łopatki do nakładania tortów, noże do ryb, noże do masła, szczypce do cukru i podobne artykuły kuchenne lub stołowe - wyłącznie nakrycia stołowe srebrzone inaczej niż platerowane Czy to oznacza, wszystkie tego typu rzeczy czy tylko te, które są srebrzone?? Wyłącznie to nie jest dla mnie jasne. zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz