Podatnik CIT

Podatek dochodowy od osób prawnych obciąża:

 • osoby prawne,
 • spółki kapitałowe (z o.o. i akcyjne) pozostające w organizacji,
 • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej,
 • spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania,
 • grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawnych, czyli tzw. podatkowe grupy kapitałowe, spełniające dodatkowe wymagania uznania ich za podatkową grupę kapitałową.

Uwaga! Spółka komandytowo - akcyjna, Spółka komandytowa

Projektowane jest wprowadzenie zmian podmiotów, które będą opodatkowane podatkiem CIT. Założenie związane jest z luką wykorzystywaną przez podatników do wyłączania z opodatkowania wypłat zysków przez spółki SKA oraz SK. Zmiany mają wejść w życie od 2014 r lub w terminie późniejszym.

Opodatkowaniu podatkiem CIT nie podlegają:

 • przychody z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że ustalenie przychodów jest wymagane dla celów określenia dochodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e;
 • przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach;
 • przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy;
 • przychodów (dochodów) armatora opodatkowanych na zasadach wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1353 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1316), z zastrzeżeniem art. 9 ust. 1a.


Rezydencja, siedziba spółki

Podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Powoduje to, że przychody, w tym z tytułu wypłat dywidend i innych zysków z zagranicznych spółek, praw autorskich i pokrewnych, odsetek i należności licencyjnych, ale również z działalności operacyjnej – podlega rozliczeniu w kraju. O zastosowaniu odpowiednich zasad decydują jednak przede wszystkim przepisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 15-03-2006
 • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Autor: atanerza@o2.pl (28-02-2016 21:06:13)
Temat: pakiet Cit8/Cit8o
Witam, zamówiłam i pobrałam pakiet Cit-ów. Niestety okazało się, że jest to pakiet dotyczący Cit-ów nie za rok 2015 (z liczbą 22 w prawym dolnym narożniku), lecz...pokaż całą treść
Witam, zamówiłam i pobrałam pakiet Cit-ów. Niestety okazało się, że jest to pakiet dotyczący Cit-ów nie za rok 2015 (z liczbą 22 w prawym dolnym narożniku), lecz z liczbą 21. Niestety gdy sprawdzałam Cit-y pojedyncze do pobrania - były (o dziwo) z liczbą 21, lub 23, a z liczbą 22 (takie jak obowiązują za rok 2015) tylko do wydruku i ręcznego wypełnienia. Rozliczam Wspólnotę Mieszkaniową i potrzebuję Cit8 i Cit80 nr 22. Zapłaciłam już SMS-em i jestem rozczarowana tym faktem. Dodam, że Cit z liczbą 22 nie jest mi potrzebny. Cit-u z liczbą 23 teoretycznie jeszcze nie ma, natomiast z liczbą 22 nie mogę pobrać!!! Proszę o wyjaśnienie.zwiń
Dodaj swój komentarz