Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Pracownicy i ZUS w interpretacjach

Program motywacyjny generuje przychód dopiero przy zbyciu udziałów - 2014.06.24

Koszty uzyskania 50% u programisty - 2014.04.18

Hotel dla pracownika w delegacji bez podatku - 2014.04.15

Nadwyżka kosztów wyżywienia ponad kwotę diety przychodem pracownika - 2013.11.22

Kwalifikacja przychodów prawnika zależna jest od metody zarabiania - 2013.11.21

Wypłacane pracownikom koszty poniesione z tytułu podróży służbowych wolne od podatku PIT - 2013.10.11

Nocleg dla pracownika przychodem ze stosunku pracy - 2013.09.19

Dieta ujemna a zaliczka na podatek dochodowy - 2013.07.25

Wyjście integracyjne w ramach programu pracowniczego a nieodpłatne świadczenie - 2013.07.10

Gdy pracodawca nie wykazuje 50% kosztów z tytułu prac twórczych - 2013.07.02

Refundacja kosztów szkolenia, dokonana na rzecz byłych pracowników a podatek PIT - 2013.01.22

Dopłaty do wyjazdu na narty i zimowiska z ZFŚS i środków obrotowych - 2013.01.03

Do Legolandu bez podatku dziecka nie wyślesz - 2012.09.24

Udział w pikniku pracowniczym a przychód pracownika i emeryta - 2012.08.29

Umowa o pracę bez wykazanych praw autorskich a 50% koszty uzyskania przychodów - 2012.07.31

Odszkodowanie ze stosunku pracy i odprawa wypłacane przez komornika a kwestia zaliczek PIT - 2012.07.27

Premia pieniężna za przystąpienie do projektu nie stanowi reprezentacji, a więc może być kosztem - 2012.07.23

Przedstawiciel handlowy zwrot za pobyt w hotelu rozliczy jako przychód ze stosunku pracy - 2012.07.20

Zwrot kosztów za pełnienie obowiązków przewodniczącego wspólnoty mieszkaniowej
przychodem z innych źródeł
- 2012.06.08

Kawa i herbata nie stanowi przychodu pracownika - 2012.05.29

Odliczenie podatku od wynagrodzenia wypłaconego radcy prawnemu jest niemożliwe - 2012.05.29

Wydatek na ubezpieczenie grupowe pracowników stanowi w całości koszt podatkowy pracodawcy - 2012.05.24

Zaległe składki wykażesz w PIT-11 na bieżąco - 2012.05.09

Wartość ubioru służbowego nie stanowi przychodu pracownika - 2012.05.08

Zakład pracy jest administratorem ZFŚS, nie jest podatnikiem VAT - 2012.04.27

Wydatki na szkolenie pracowników w ciepłych krajach kosztem podatkowym spółki - 2012.04.27

Szkolenia dla konserwatorów finansowane środkami publicznymi zwolnione z VAT - 2012.04.05

Usługi kształcenia z prawa medycznego dla prawników i radców prawnych ze stawką 23% - 2012.04.05

Dochód za dowóz pracowników a brak ewidencji - 2012.03.02

Praca w TV jako producent audycji telewizyjnych a 50% koszty uzyskania - 2012.03.01

Czynności w ramach umowy o pracę można obniżać o 50% koszty uzyskania - 2012.02.16

Badania lekarskie dla kierowców z 23% VAT - 2012.02.08

Należności z tytułu podróży służbowej wypłacane osobom niebędącym pracownikami zwolnione
z podatku dochodowego
- 2012.01.26

Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika bez prawa
do zwolnienia z podatku PIT
- 2012.01.26

Usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego zwolnione podatkowo - 2012.01.23

Dodatki i nagrody spisowe nie stanowią przychodu ze stosunku pracy - 2012.01.20

Odszkodowanie z tytułu błędnie wystawionego świadectwa pracy zwolnione z podatku - 2012.01.19

50% koszty uzyskania przychodów przy zatrudnianiu informatyków i programistów - 2012.01.11

Zwrot kosztów z tytułu podróży służbowych dla osób zatrudnionych na umowie o dzieło
zwolnione z podatku
- 2012.01.10

Odszkodowanie z tytułu błędnie wystawionego świadectwa pracy zwolnione z podatku - 2012.01.19

Odliczenie podatku naliczonego od zakupów sfinansowanych środkami z Funduszu Pracy - 2012.01.02

Ryczałt na podatek od wynagrodzenia za umorzenie udziałów - 2011.11.22

Przekazanie towarów i usług z ZFŚS a podatek VAT - 2011.10.21

Dodatki i nagrody spisowe nie są wynagrodzeniem za pracę - 2011.10.14

Premia pieniężna przypisana do konkretnej sprzedaży uznawana jako rabat podstawę (...) - 2011.10.05

Prokurator w stanie spoczynku może zastosować koszty ryczałtowe - 2011.10.03

50% kosztów uzyskania przychodów a czas pracy poświęcony na wykonywanie opracowań - 2010.09.16

Wynagrodzenie członka rady nadzorczej nie zawsze kosztem uzyskania przychodu - 2011.09.09

Pożyczki ZFŚS a opodatkowanie VAT i faktura wewnętrzna - 2011.03.04

Opodatkowanie świadczeń medycznych na rzecz pracowników i członków rodzin - 2011.01.25

 

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz