W dniu 12 czerwca 2010 roku został wstrzymany codzienny przegląd prasy podatkowo-gospodarczej.
Zapraszamy do lektury aktualności podatkowych.

Strona, na której się znajdujesz, ma charakter archiwalny.

 

nadpłaty bez korekty - Prawo do korekty - Zamkniecie miesiąca - Prasa

data: 2006-03-24

Nie ma nadpłaty bez korekty Ministerstwo Finansów zaleca stosowanie przepisów ordynacji wstecz Rzeczpospolita Praw co dnia z dnia 2006-03-24 Przepisy znowelizowanej od 1 września 2005r. Ordynacji podatkowej z niewiadomych przyczyn różnicują moment powstania nadpłaty w podatku VAT i w innych podatkach...

można korygować zeznanie - Prawo do korekty - Zamknięcie miesiąca - Prasa

data: 2005-12-19

Kiedy można korygować zeznanie Gazeta Prawna z dnia 2005-12-19 Podatnicy, którzy popełnili błędy w rozliczeniach PIT w poprzednich latach mogą skorygować złożone zeznania, zarówno jeżeli pomylili się na swoją korzyść, jak i na korzyść fiskusa. Od 1 września korekta nie wiąże się z żadną odpowiedzialnością karną...

ystaj przerwę na korektę - Prawo do korekty - Zamkniecie miesiąca - Prasa

data: 2005-12-15

Wykorzystaj przerwę na korektę Jak naprawić błąd w deklaracji podatkowej i uniknąć kary Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2005-12-15 Od 1 września zaczęły obowiązywać korzystne dla podatników zmiany w Ordynacji podatkowej. Od tego dnia podatnicy mają możliwość złożenia korekt deklaracji podatkowych w okresie pomiędzy zakończeniem kontroli podatkowej a wszczęciem postępowania...

ukarać za stare błędy - Prawo do korekty - Zamknięcie miesiąca - Prasa

data: 2005-08-18

Można ukarać za stare błędy Niekorzystny dla podatników wyrok WSA Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2005-08-18 Ustawa o VAT, która weszła w życie 1 maja 2004 r. nie zawierała żadnych przepisów przejściowych odnośnie możliwości wymierzania 30% sankcji za nieprawidłowe sporządzenie deklaracji VAT, za deklaracje złożone przed ta datą...

czy brak wyobraźni? - Prawo do korekty - Zamknięcie miesiąca - Prasa

data: 2005-08-05

Błąd czy brak wyobraźni? Utrata prawa do korekty deklaracji VAT Gazeta Prawna z dnia 2005-08-05 1 września wejdą w życie przepisy Ordynacji podatkowej, które pozbawią podatników VAT możliwości korygowania błędów w złożonych deklaracjach. Nie będzie bowiem możliwe dokonywanie korekt po zakończonej kontroli...

Prawo do korekty

Dobrowolna korekta deklaracji zmniejszy odsetki - Gazeta Prawna [2008-07-17]
Komisja Przyjazne Państwo chce aby podatnik, który sam złoży korektę deklaracji i wpłaci zaległość podatkową w terminie 7 dni, płacił odsetki obniżone o 1/4 stawki standardowej...

Po kontroli podatkowej możesz mieć problem z korektą deklaracji VAT - Rzeczpospolita [2007-11-29]
Możliwość korygowania deklaracji VAT po zakończonej kontroli zależy od tego, kto ją przeprowadza. Po kontroli skarbowej korekta zawsze jest możliwa, a po kontroli podatkowej, tylko gdy nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości...

Korekta deklaracji po kontroli to sukces skarbówki - Rzeczpospolita [2007-11-21]
Dzięki możliwości skorygowania przez podatników deklaracji po kontroli UKS, kontrole trwają krócej a pieniądze szybciej trafiają do budżetu państwa...

Nie ma deklaracji i prawa do bieżącej korekty - Rzeczpospolita [2007-10-02]
Przedsiębiorcy, którzy pomylą się co do wysokości comiesięcznych zaliczek na podatek, mogą zostać uznani za przestępców skarbowych...

Urząd pozwoli poprawić deklarację już po kontroli - Rzeczpospolita [2007-07-12]
Od 2008 r. przedsiębiorcy będą mogli korygować deklaracje VAT po zakończonej przez urząd skarbowy kontroli. Zniknąć ma też 30-proc. sankcja VAT...

Pomyliłeś się w deklaracji, złóż korektę i uzasadnienie - Rzeczpospolita [2007-07-09]
Podatnik, który popełnił błąd w zeznaniu podatkowym może złożyć jego korektę wraz z uzasadnieniami i uiścić zaległość podatkową, dzięki czemu uniknie kary z kodeksu karnego skarbowego...

Po kontroli skarbowej można skorygować deklarację VAT - Rzeczpospolita [2007-06-11] 
Po zakończonej kontroli skarbowej podatnik może złożyć w ciągu 14 dni korektę deklaracji VAT. Zgodnie z przepisami nie ma takiego prawa po zakończeniu kontroli urzędu skarbowego...

Urząd kontroli skarbowej pozwala poprawiać deklaracjeRzeczpospolita [2007-03-12]
Uprawnienie do korekty deklaracji VAT zależy od tego, kto prowadzi kontrolę podatkową, chociaż nie powinno tak być...

Czy fiskus może pozbawić podatnika prawa do korekty pokontrolnej - Gazeta Prawna [2007-01-17]
Wiele wątpliwości wywołuje kwestia możliwości pozbawienia podatników przez organy skarbowe prawa do korekty pokontrolnej poprzez wszczęcie postępowania podatkowego jeszcze w trakcie kontroli podatkowej...

Podatnicy chcą sami korygować, urzędnicy nie zawsze się zgadzająRzeczpospolita [2006-12-29]
Zdaniem doradców podatkowych podatnicy mogą składać korekty deklaracji VAT po otrzymaniu protokołu z kontroli. Taką możliwość kwestionują jednak urzędnicy skarbowi...

Każdy ma prawo do autokorekty - Gazeta Prawna [2006-11-14]
Każdy podatnik, płatnik i inkasent ma prawo do złożenia korekty złożonej wcześniej deklaracji podatkowej. Organy skarbowe mogą natomiast dokonać jej weryfikacji...

Korekta po kontroliGazeta Prawna [2006-11-10]
11 listopada 2006 r. wchodzą w życie nowe przepisy ustawy o kontroli skarbowej dające podatnikom prawo do skorygowania deklaracji po zakończeniu kontroli skarbowej...

Nawet jeśli zawyżyłeś podatek, musisz czekać na decyzjęRzeczpospolita [2006-10-26]
Podatnik VAT nie może sam skorygować deklaracji VAT po kontroli podatkowej, gdy ta wykazała nieprawidłowość, nawet jeżeli pomylił się w rozliczeniu na swoją niekorzyść...

Jak skorzystać z możliwości skorygowania deklaracji - Gazeta Prawna [2006-10-04]
Podatnicy mają w praktyce wiele wątpliwości odnośnie możliwości złożenia korekty deklaracji po kontroli podatkowej lub skarbowej...

Będzie można poprawiać deklaracjeGazeta Prawna [2006-09-29]
Podatnicy będą mogli składać korektę deklaracji podatkowych w ciągu 14 dni od dnia doręczenia protokołu kontroli skarbowej...

Błąd podatnika może być również błędem urzędnika - Rzeczpospolita [2006-06-19]
Jeżeli podatnik w złożonej deklaracji popełni błąd to urzędnik ma obowiązek poprawić go lub wezwać do złożenia wyjaśnień a nie od razu uruchamiać postępowanie kontrolne...

Nie ma nadpłaty bez korektyRzeczpospolita [2006-03-24]
Przepisy znowelizowanej od 1 września 2005r. Ordynacji podatkowej z niewiadomych przyczyn różnicują moment powstania nadpłaty w podatku VAT i w innych podatkach...

Kiedy można korygować zeznanie - Gazeta Prawna [2005-12-19]
Podatnicy, którzy popełnili błędy w rozliczeniach PIT w poprzednich latach mogą skorygować złożone zeznania, zarówno jeżeli pomylili się na swoją korzyść, jak i na korzyść fiskusa. Od 1 września korekta nie wiąże się z żadną odpowiedzialnością karną...

Wykorzystaj przerwę na korektęRzeczpospolita [2005-12-15]
Od 1 września zaczęły obowiązywać korzystne dla podatników zmiany w Ordynacji podatkowej. Od tego dnia podatnicy mają możliwość złożenia korekt deklaracji podatkowych w okresie pomiędzy zakończeniem kontroli podatkowej a wszczęciem postępowania...

Jak i kiedy poprawić deklarację VAT - Puls Biznesu [2005-11-08]W związku ze zmianami przepisów Ordynacji podatkowej, które obowiązują od 1 września, podatnicy mogą mieć problemy z korygowaniem deklaracji VAT. Z brzmienia przepisów wynika bowiem, że nie można składać korekt po zakończonej kontroli podatkowej...

Można ukarać za stare błędy - Rzeczpospolita [2005-08-18]
Ustawa o VAT, która weszła w życie 1 maja 2004 r. nie zawierała żadnych przepisów przejściowych odnośnie możliwości wymierzania 30% sankcji za nieprawidłowe sporządzenie deklaracji VAT, za deklaracje złożone przed tą datą...

Podatnik bez prawa do korekty - Gazeta Prawna [2005-08-18]Znowelizowana ordynacja podatkowa wprowadza korzystne dla podatników zmiany, jeżeli chodzi o dokonywanie korekt deklaracji podatkowych. Podatnicy będą mogli złożyć korektę po zakończonej kontroli podatkowej...

Resort uspokaja podatników - Gazeta Prawna [2005-08-12]W myśl znowelizowanych przepisów Ordynacji podatkowej, jeżeli urząd przeprowadzając kontrolę nie stwierdził nieprawidłowości, to podatnikowi nie przysługuje prawo do złożenia korekty VAT...

Błąd czy brak wyobraźni? - Gazeta Prawna [2005-08-05]1 września wejdą w życie przepisy Ordynacji podatkowej, które pozbawią podatników VAT możliwości korygowania błędów w złożonych deklaracjach. Nie będzie bowiem możliwe dokonywanie korekt po zakończonej kontroli...