Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Prawo do odliczenia VAT przy zakupie motocykla

W wielu firmach z ekonomicznego punktu widzenia bardziej opłaca się zakup motocykla lub motoroweru niż samochodu. Przede wszystkim jednoślady są tańsze a poza tym zużywają mniej paliwa. Dlatego też małe firmy kurierskie, czy też restauracje dostarczające jedzenie do domu klienta oraz wiele innych firm często chętniej kupują jednoślady niż samochody. Przedsiębiorcy ci mają jednak wątpliwości, czy można odliczyć podatek VAT naliczony z tytułu zakupu motocykli oraz paliwa do ich napędu.

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że w potocznym znaczeniu nie sposób utożsamiać „motocykla” z „pojazdem samochodowym”, tak więc wydaje się, że ograniczenia w odliczaniu podatku VAT przewidziane dla samochodów osobowych, nie powinny mieć zastosowania do motocykli. Wydaje się więc, że w kwestii tej nie powinno być żadnych wątpliwości. Ponadto motocykle nie mają ani homologacji, ani ładowności potrzebnej do uznania go za samochód ciężarowy.

Przepisy ustawy o VAT nie zawierają wprost ograniczenia w odliczaniu podatku VAT przy nabyciu motocykli i paliwa do ich napędu. Ograniczenia odnoszą się bowiem jedynie do „samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych”. Ustawa o VAT nie definiuje jednak pojęcia „pojazdu samochodowego” i w związku z tym pojawił się problem, w jakich przepisach szukać takiej definicji. Analizując interpretacje urzędów skarbowych widać, że istnieje w tej kwestii rozbieżność pomiędzy poszczególnymi urzędami, przy czym zdecydowana większość urzędów opowiada się za przyjęciem definicji z ustawy Prawo o ruchu drogowym a tylko nieliczna część za sięganiem do klasyfikacji statystycznych.

Zgodnie z definicją ustawy Prawo o ruchu drogowym za pojazd samochodowy uważa się pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Zgodnie z tym regulacjami motocykl jest to pojazd samochodowy jednośladowy lub z bocznym wózkiem - wielośladowy. Na tej podstawie część urzędów skarbowych uznaje, że skoro motocykl jest „pojazdem samochodowym” to odnoszą się do niego ograniczenia przewidziane w ustawie o VAT. Pogląd ten jest reprezentowany przez zdecydowana większość organów skarbowych (Urząd Skarbowy Warszawa-Ursynów, 27.04.2006 r., 1438/443/54-24/206/MK; Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu, 12.01.2006 r., PP/443-204-1/05/06; Izba Skarbowa w Krakowie, 20.04.2005 r., PP-3/i/4407/25/05).

Ograniczenie odliczenia na tej podstawie ma zdaniem urzędów zastosowanie także do opłat leasingowych oraz nabycia paliwa do napędu motocykli (Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach , 31.01.2006 r., OG-005/3/PP-1/443/4-1/2006; Urząd Skarbowy Warszawa-Praga, 30.06.2005 r., 1434/PV/443-93/05/BO; Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, 28.12.2009 r., IBPP2/443-800/09/RSz).

Przeciwny, do zaprezentowanego powyżej, pogląd polega na odniesieniu się do klasyfikacji statystycznych a nie do ustawy Prawo o ruchu drogowym. Pogląd ten jest reprezentowany niezwykle rzadko przez organy skarbowe. Wbrew pozorom jednak pogląd ten wydaje się być w pełni uzasadniony. Ustawa o podatku VAT stanowi bowiem wprost, że „towary identyfikuje się na podstawie przepisów o statystyce publicznej”. Takie stwierdzenie nakazuje więc wprost odnoszenie się do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) i z tego punktu widzenia odwoływanie się większości urzędów skarbowych do ustawy Prawo o ruchu drogowym wydaje się zupełnie nieuzasadnione. Zgodnie z klasyfikacja PKWiU „samochody” i „motocykle” zaliczane do zupełnie innych działów. W dziale 34 zatytułowanym „Pojazdy mechaniczne przyczepy i naczepy”, wymienione są m. in. wszelkiego rodzaju samochody. Motocykle, które posiadają symbol PKWiU 35.4 1 zaklasyfikowano w odrębnym dziale zatytułowanym "Sprzęt transportowy pozostały", wśród między innymi statków, okrętów, lokomotyw, rowerów, motorowerów itp. Dlatego też niektóre urzędy skarbowe uznają, że podatnik ma prawo do odliczenia 100% podatku VAT naliczonego przy zakupie motocykla, motoroweru oraz paliwa do ich napędu (Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie, 19.09.2005 r., I US-II/443/89/05).

Podatnik będzie mógł odliczyć podatek VAT od zakupu motocykla pod warunkiem, że zakupiony motocykl, jest faktycznie wykorzystywany  wyłącznie do opodatkowanej działalności gospodarczej - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, 28.12.2009 r., IBPP2/443-800/09/RSz. Organ podatkowy wskazał bowiem, iż prawo to przysługuje podatnikowi w związku z klasyfikacją statystyczną dotyczącą motocykli o różnej pojemności i rodzaju silnika. O  związku nabywanych towarów i usług z działalnością można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania firmy; mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym osiąganymi przychodami. Aby jednak można było wskazać, iż określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością gospodarczą, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, 16.12.2009 r., ILPP2/443-1282/09-2/EN jeśli motocykl będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, przysługuje mu prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT wynikającej z faktur dokumentujących nabycie motocykla oraz paliwa do jego napędu. Organ stwierdził, że podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej zakup kasku oraz ubrania do jazdy na motocyklu, z uwagi na fakt, że ww. przedmioty nie mają związku z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

W ocenie PIT.pl większość urzędów skarbowych jest w błędzie w kwestii odliczania VAT przy zakupie motocykli i paliwa do ich napędu. Za słuszny należy więc uznać pogląd zaprezentowany przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie. Przedsiębiorca może odliczyć VAT w całości od zakupu motocykla i paliwa do niego, gdy wykorzystuje pojazd w działalności gospodarczej - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, 1.04.2010 r., IPPP2/443-86/10-2/MM.

Remigiusz Fijak

Data publikacji: 20.08.2006

Anna Pokrywczyńska
PIT.pl

Data modyfikacji: 24.06.2010

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz