123 VAT.pl: Deklaracje VAT - Formularze deklaracji VAT-7 VAT-R VAT-R VAT-UE VAT-Z VAT-24 i inne

Deklaracje VAT

Obowiązujące w 2011 r.

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
VAT-5 Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT
VAT-5 UE Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT UE
VAT-7 (12)
nowość
Deklaracja dla podatku od towarów i usług
 Objaśnienia do deklaracji VAT-7, VAT-7K i VAT-7D
VAT-7D (3)
nowość
Deklaracja dla podatku od towarów i usług
 Objaśnienia do deklaracji VAT-7, VAT-7K i VAT-7D
VAT-7k (6)
nowość
Deklaracja dla podatku od towarów i usług
 Objaśnienia do deklaracji VAT-7, VAT-7k i VAT-7D
VAT-8 (4)
nowość
Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-9 (2) Deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca
VAT-9M (2)
nowość
Deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca (miesięczna)
VAT-10 (3) Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej nabyciu nowego środka transportu
VAT-11 (2) Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu
VAT-12 (2) Skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowanych w formie ryczałtu
VAT-21 (2) Wzór zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miejsca opodatkowania /o rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju
VAT-22 (1) Dokument potwierdzający wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z Rzeczpospolitej Polskiej do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej
VAT-23 (1) Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu
VAT-24 (1) Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu
VAT-25 (1) Zaświadczenie potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia środka transportu
VAT-R (10) Zgłoszenia rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług
VAT-IM (2)
nowość
Deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług
VAT-IM/A Informacja o dokonanym imporcie
VAT-UE (2) Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach
VAT-UE/A (2) Informacja o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów
VAT-UE/B (2) Informacja o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów
VAT-UE/C (1) Informacja o wewnątrzwspólnotowych świadczeniu usług
VAT-UEK (2) Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów
VAT-Z (4) Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
archiwum deklaracji VAT

Zwrot VAT - ulga budowlana 2011

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
VZM-1 (4) Wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych w okresie od 1.05.2004 r.
VZM-1/A (3) Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków, odliczonych w ramach ulg mieszkaniowych
VZM-1/B (3) Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków, nieodliczanych w ramach ulg mieszkaniowych, opodatkowanych podatkiem VAT wg stawki 22%
VZM-1/C (1) Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych, opodatkowanych podatkiem VAT wg stawki 23%
broszura   Broszura informacyjna Ministerstwa Finansów - ważna od 1 stycznia 2011 r.
więcej

Firma PIT.pl sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.