123 VAT.pl: eFakturowanie - e-Faktura

e-Faktury

Procedura e-fakturowania

Wystawca wystawia fakturę w dowolnej postaci i zapisuje w pliku.

Wystawca przesyła, w tym udostępnia, fakturę do odbiorcy w formie elektronicznej przy zastosowaniu urządzeń do przetwarzania (łącznie z cyfrową kompresją) oraz prezchowywania danych, z wykorzystaniem technik teletransmisji przewodowej, radiowej, technologii optycznych lub innych elektromagnetycznych środków, czyli np. e-mailem, na dyskietce, cd- romie, dvd-romie, innym nośniku czy poprzez udostępnienie pliku do pobrania ze strony www, poprzez bezpośrednie połączenie komputerów.

Wystawienie i przesłanie powinno być:

  • opatrzone podpisem elektronicznym w rozumieniu art.3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późń. zm.), weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, albo

  • dokonywane poprzez wymianę danych elektronicznych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa, dotycząca tej wymiany, przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność danych.

Wystawca sam decyduje, w jakiej formie wystawia fakturę: w elektronicznej czy papierowej. Jednak faktury korygujące i duplikaty faktur do faktur przesłanych odbiorcy w formie elektronicznej wystawca przesyła wyłącznie w formie elektronicznej, chyba że przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwiają wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej, na przykład:

  • wystawca nie dysponuje już bezpiecznym podpisem elektronicznym;
  • odbiorca cofnął akceptację,
  • nastąpiła awaria sprzętu (uwaga - nie sposób po usunięciu usterki zweryfikować prawdziwości oświadczenia o awarii).

W takim wypadku należy wystawić fakturę papierową. Jeżeli w tym trybie wystawiana jest faktura korygująca albo duplikat faktury, wówczas należy na niej umieścić wzmiankę, że dotyczy faktury wystawionej w formie elektronicznej, na przykład "Niniejsza faktura korygująca/duplikat faktury dotyczy faktury wystawionej i przesłanej w formie elektronicznej".

UWAGA! W roku 2005

Podatnicy zamierzający przesyłać lub odbierać faktury w formie elektronicznej przed dniem 1 stycznia 2006r. obowiązani są do uprzedniego (przed wysłaniem/odbiorem) zawiadomienia na piśmie:

  • naczelnika urzędu skarbowego;
  • naczelnika urzędu celnego - w przypadku podatników podatku akcyzowego.
e-przechowywanie

e-Porady - czytaj za darmo!

e-porady

Odpowiedzi redakcji PIT.pl na pytania podatkowe uĹźytkownikĂłw:

Faktura przysłana emailem2011-03-18 10:55:24

Telekomunikacja Polska od stycznia 2011 r rozpoczęła przysyłanie mi faktur za usługi telefoniczne droga e-mailową. Czy taka fakturę mogę zaksięgować i odliczyć podatek VAT? Telekomunikacja obiecuje, że prześle fakturę papierową zbiorczo na koniec roku jako potwierdzenie tych wysyłanych via email.

OdpowiedĹş

E-faktura zagraniczna2010-04-22 14:25:18

Otrzymałem fakturę drogą elektroniczną z podpisem cyfrowym za usługi reklamowe z firmy holenderskiej. Jak mam ją zaksięgować w PKPiR oraz w ewidencji VAT? Czy mam ją wydrukować, czy w inny sposób zarchiwizować?

OdpowiedĹş

Faktury e-mailem2010-02-18 11:51:20

Czy polskie prawo dopuszcza wysyłanie klientom faktur VAT bądź rachunków drogą elektroniczną? Czy trzeba informować Urząd Skarbowy?

OdpowiedĹş