123 VAT.pl: Ograniczenie emerytury

ZUS

Ograniczenie emerytury - limity

Zmniejszenie świadczenia Zawieszenie świadczenia Obowiązuje od
27.093,40 zł 50.316,10 zł 2010
2.406,80 zł 4.469,70 zł 01.03.2011
archiwum PIT.pl

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zawieszeniu lub zmniejszeniu ulegnie świadczenie emeryta lub rencisty, który osiągnie przychód wyższy, od limitu. Przychód należy porównywać z limitem zarówno co miesiąc, jak i w kwocie rocznej.

Zawieszenie i zmniejszenie świadczeń z tego tytułu nie obowiązuje w stosunku do:

  • kobiet, które osiągnęły wiek 60 lat;
  • mężczyzn, którzy osiągnęli wiek 65 lat;
  • osób pobierających rentę inwalidy wojennego lub rentę rodzinną po tym inwalidzie;
  • rent inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy powstała w związku ze służbą wojskową i rent rodzinnych po tym inwalidzie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(t. jedn. Dz. U. z 2004r., Nr 39, poz.353 z późn. zm.):
"Art. 103. 1. Prawo do emerytur i rent ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu na zasadach określonych w art. 104-106.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do emerytów, którzy ukończyli 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni) (...)
Art.104 7. Prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy(...)

8. W razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyżej jednak niż 130 % tej kwoty, świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie większą jednak niż kwota maksymalnego zmniejszenia(...)"

e-Porady - czytaj za darmo!

e-porady

Odpowiedzi redakcji PIT.pl na pytania podatkowe uĹźytkownikĂłw:

Podatek dochodowy od czeskiej emerytury2014-08-04 12:27:01

Otrzymuję emeryturę w Polsce oraz częściową emeryturę z Republiki Czeskiej. Emerytura wpływa na konto bankowe. Jak obliczyć zaliczki na podatek dochodowy od emerytury czeskiej?

OdpowiedĹş

Praca na świadczeniu przedemerytalnym2014-07-18 10:36:59

Jestem na świadczeniu przedemerytalnym. Znalazłam pracę na 10 miesięcy w roku (praca w szkole). Będę przekraczać kwotę zarobku miesięcznie, którą mogę dorobić ale rocznie tej kwoty nie przekroczę ze względu na wakacje i ferie. Co w takiej sytuacji z moim...

OdpowiedĹş

Renta rodzinna w deklaracji PIT2014-02-25 10:40:43

Od kilku lat mam rentę rodzinną i od 2013 roku pracuję na umowę zlecenie. Do tej pory z samej renty się nie rozliczałam. To ZUS wysyłał mi PIT-40A. W tym roku muszę się rozliczyć i jak wpisałam w PIT-36 same...

OdpowiedĹş