123 VAT.pl: Powrót - Zwolnienie podmiotowe

Zwolnienie podmiotowe VAT

Powrót do zwolnienia podmiotowego

Podatnik, który:

  • utracił prawo do zwolnienia podmiotowego, albo
  • zrezygnował  z tego zwolnienia,

może dopiero po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował ze zwolnienia podmiotowego, ponownie skorzystać z tego zwolnienia.

Oznacza to, że podatnicy, którzy przekroczyli stosowne limity mogą po upływie pewnego okresu powrócić do zwolnienia podmiotowego, jednakże dopiero po upływie ww. okresu, oraz pod warunkiem, że ich obroty w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły limitów. Mowa o obrotach w roku poprzednim w tosunku do roku, w którym podatnik zamierza skorzystać ze zwolnienia podmiotowego.

Na przykład:
Podatnik przekroczył limit wejścia na VAT 23.06.2006 r. W takim przypadku ponownie skorzystać ze zwolnienia może od 01.01.2008 r., pod warunkiem, że w roku 2007 nie przekroczył limitu wejścia na VAT.

Niekorzystnym skutkiem przejścia z powrotem na zwolnienie podmiotowe jest obowiązek korekty deklaracji VAT. Podatnik w ciągu lat dokonywał zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Wybierając ponownie zwolnienie traci prawo do odliczenia. Korekty nie obejmą jednak majątku trwałego, gdyż był on przez pewien czas wykorzystywany do celów sprzedaży opodatkowanej, a jedynie majątek obrotowy (towary), które nie zostały odsprzedane do dnia przejścia na zwolnienie. Ich sprzedaż będzie bowiem zwolniona z podatku, w związku z czym przy zakupie nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT. Korekta dokonywana jest wstecz - w deklaracjach, w których odliczono podatek VAT od zakupionych i nie sprzedanych później towarów.

2010 i 2011 - zasady szczególne

W latach 2010 i 2011 limit zwolnienia podmiotowego rośnie odpowiednio z 50'000 zł do 100'000 zł i 150'000 zł. W związku z tym wzrostem ustawodawca ustalił odrębne zasady powrotu do zwolnienia podmiotowego dla tych, ktorzy przekroczyli limit w niższej stawce, ale nie w stawce wyższej z roku następnego.

Limit zwolnienia przedmiotowego w roku 2010 wynosi 100'000 zł.

W 2010 r. podatnicy, u których łączna wartość sprzedaży opodatkowanej w 2009 r. była wyższa niż 50.000 zł i nie przekroczyła 100.000 zł, mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia 15 stycznia 2010 r.

Zatem jeśli podatnik prowadzący działalność gospodarczą VAT przez cały rok 2009 w roku 2009 przekroczył 50'000 zł i w związku z tym uzyskał status podatnika VAT czynnego, ma prawo powrócić do zwolnienia podmiotowego w 2010 r. - jeżeli nie przekroczył limitu 100'000 zł i jeżeli złożył oświadczenie w urzędzie skarbowy.

Na przykład:

Podatnik osiągnął w 2009 r. w październiku sprzedaż wliczaną do limitu ponad 50'000 zł. Zarejestrował się jako podatnik VAT. W całym 2009 r. wartość jego sprzedaży wyniosła jednak tylko 87'010 zł. Jeżeli złoży oświadczenie w terminie, ma prawo powrotu do zwolnienia podmiotowego. Jeżeli nie - pozostanie podatnikiem VAT czynnym.

Samo nie przekroczenie limitu nie zapewni zwolnienia podmiotowego VAT. Jeżeli podatnik nie dokona zawiadomienia w urzędzie skarbowym w oznaczonym terminie do 15 stycznia 2010 r., pozostanie podatnikiem VAT czynnym. Jest to termin prawa materialnego i w razie niemożności jego zachowania urząd skarbowy go nie przywróci, nie można takiego pisma w żadnym wypadku złożyć wcześniej. Wystarczy najpóźniej 15 stycznia 2010 r. wysłać list polecony w polskiej placówce pocztowej (jeżeli podatnik wysyła pismo zza granicy, liczy się data otrzymania pisma przez urząd najpóźniej 15 stycznia 2010 r.).

Taki same zasady stosujemy do podatnika, który w 2009 r. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej VAT, z tym, że limity stosujemy proporcjonalnie.

Na przykład:

Podatnik rozpoczął działalność w połowie roku. W listopadzie zarejestrował się jako podatnik VAT czynny, gdyż przekroczył limit 1/2 x 50'000 zł = 25'000 zł. W sumie jednak w 2009 r. nie przekroczył limitu 1/2 x 100'000 zł = 50'000 zł, gdyż jego sprzedaż osiągnęła wynik jedynie 33'000 zł. Jeżeli złoży oświadczenie w terminie, ma prawo powrotu do zwolnienia podmiotowego. Jeżeli nie - pozostanie podatnikiem VAT czynnym.

W 2011 r. podatnicy, u których łączna wartość sprzedaży opodatkowanej w 2010 r. była wyższa niż 100.000 zł i nie przekroczyła 150.000 zł, mogą skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia 15 stycznia 2011 r., z zastrzeżeniem ust. 5.

Podobne zasady stosujemy w roku 2011 - z tym, że limit w roku 2011 wyniesie 150'000 zł. W podanych wyżej przykładach należy więc zastąpić kwotę 50'000 zł (limit 2009) kwotą 100'000 zł (limit 2010), a kwotę 100'000 zł (limit 2010) kwotą 150'000 zl (limit 2011).

W latach następnych limit wynosi 150'000 zł co roku, więc znajdą zasady ogólne.

Uwaga ! Oświadczenie

Zawiadomienie urzędu skarbowego może przybrać formę deklaracji VAT-Z, warto przy tym również złożyć pismo (wystarczy jednak jakiekolwiek zawiadomienie o zamiarach podatnika, byle na piśmie dla celów dowodowych, i najlepiej z potwierdzeniem odbioru, gdyż konsekwencje zagubienia dokumentu przez pocztę czy urząd mogą być dla podatnika wyjątkowo negatywne):

Poznań, dnia 10 stycznia 2010 r.

Jan Kowalski

Adres, NIP

Naczelnik Urzędu Skarbowego w X

Niniejszym zawiadamiam, że zgodnie z art.2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 215, poz. 1666) zamierzam w roku 2010 skorzystać ze zwolnienia , o którym mowa w art.113 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)

Podpis

***

Artur M. Brzeziński
data utworzenia: 2005-04-19

Powrót do zwolnienia podmiotowego - od stycznia 2011 łatwiej

dr Mariusz CieślaZgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, (Dz.U.09 nr 215, poz. 1666) W 2011 r. podatnicy, u których łączna wartość sprzedaży opodatkowanej w 2010 r. była wyższa niż 100 000 zł i nie przekroczyła 150 000 zł, mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia 15 stycznia 2011 r. Niektórzy eksperci mają wątpliwości w jaki sposób takie zawiadomienie powinno zostać złożone. Według mnie służy do tego druk VAT-R, na którym nalezy zaznaczyć fakt wybrania zwolnienia.

Termin złożenia tego druku upływa 17 stycznia 2011 roku (15 stycznia wypada w tym roku w sobotę).

dr Mariusz Cieśla

Kancelaria Doradztwa Podatkowego „MARIO”
dr Mariusz Cieśla
Doradca Podatkowy nr 3490
tel. +48 322276061
biuro@fiskal.pl
www.fiskal.pl 

pobierz deklarację VAT-R

e-Porady - czytaj za darmo!

e-porady

Odpowiedzi redakcji PIT.pl na pytania podatkowe uĹźytkownikĂłw:

Prowadzenie ewidencji VAT tylko dla części działalności2011-12-27 09:12:23

Od nowego roku przestanę być czynnym płatnikiem Vat ( obrót nie przekroczy 150 000 zł), ale ponieważ prowadzę usługi serwisowania i wypożyczania sprzętu narciarskiego będę chyba musiała dla tych czynności prowadzić ewidencję Vat. Czy dobrze to rozumiem?

OdpowiedĹş

Jakie zmiany na kasie fiskalnej przy zwolnieniu podmiotowym z VAT2011-03-24 11:13:39

Prowadzę sklep z kosmetykami i sprzedaż rejestruje na kasie fiskalnej. Jestem płatnikiem VAT. W 2011 r. będę zwolniona z VAT (sprzedaż nie przekracza 100 000 zł). Czy w związku z tym muszę nanieść jakieś zmiany na kasie fiskalnej? Czy od...

OdpowiedĹş

Zwolnienie z płacenia VAT2010-12-23 00:26:11

Ubiegam się o zwolnienie z płacenia VAT w 2011 r. Zawiadomiłam listownie Naczelnika urzędu skarbowego o chęci skorzystania z tego zwolnienia. Czy Urząd Skarbowy powiadomi mnie o tym że jestem zwolniona z płacenia VAT? Czy oprócz zawiadomienia jakie wysłałam...

OdpowiedĹş