123 VAT.pl: Rolnik ryczałtowy VAT - Rolnik - VAT w praktyce

Stawki VAT - przypadki szczególne

Rolnik ryczałtowy VAT

Rolnik ryczałtowy jest zwolniony z VAT.

Dla rolnika ryczałtowego dostawa produktów rolnych pochodzących z jego własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez tego rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez tego rolnika ryczałtowego są zwolnione z podatku VAT.

Ze statusem rolnika ryczałtowego wiążą się dodatkowe ułatwienia w zakresie podatku VAT:

  • fakturę VAT wystawia nabywca towarów;
  • nabywca dolicza do wynegocjowanej ceny netto 6% VAT (do 30 kwietnia 2008 r. było to 5%) i wypłaca go rolnikowi;
  • rolnik ryczałtowy nie ma obowiązku prowadzenia żadnych ewidencji VAT;
  • rolnik ryczałtowy nie składa żadnych deklaracji VAT;
  • rolnik ryczałtowy nie ma obowiązku rejestrowania się jako podatnik VAT czy rolnik ryczałtowy (po prostu w razie brak rejestracji jest rolnikiem ryczałtowym).

Warto jednak, aby rolnik ryczałtowy posiadał rachunek bankowy. Dzięki płatnościom przelewem nabywca towarów będzie mógł odzyskać podatek VAT doliczony do ceny, zamiast zaliczać go jedynie do kosztów uzyskania przychodu. Co za tym idzie – rolnik będzie mógł wynegocjować wyższą cenę bez żadnej szkody dla nabywcy jego towarów i usług:

  Płatność gotówką Płatność przelewem
Tyle otrzyma rolnik ryczałtowy

1000zł

1060zł

Koszt dla nabywcy jego towarów i usług

1000zł

1000zł

VAT odliczany przez nabywcę

0zł

60zł

Zysk rolnika dzięki rozliczeniom bankowym

0zł

60zł

 

Ujemną stroną rozliczeń rolnika ryczałtowego jest jednak brak prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w zakupionych towarach i usługach. Jeżeli zatem rolnik decyduje się na prowadzenie ewidencji VAT, składanie deklaracji VAT itp., licząc na zwrot podatku VAT związanego z zakupami wyższy niż wyniesie jego podatek VAT należny od sprzedaży - może zrezygnować z opodatkowania na zasadach rolnika ryczałtowego.

Uwaga ! Kwota zwrotu a koszty

Kwota podatku VAT wykazanego w fakturze VAT RR zwiększa u nabywcy kwotę podatku naliczonego, w związku z czym obniża podatek należny. W przypadku, gdy nie zostaną dopełnione wymogi formalne, np. zapłata przelewem, i w związku z tym kwota zryczałtowanego zwrotu podatku VAT wypłacona rolnikowi ryczałtowemu nie zwiększa podatku naliczonego u nabywcy, kwota ta nie może również stanowić dla nabywcy kosztu uzyskania przychodu. Jest to bowiem nadal podatek VAT, a zgodnie z ogólną zasadą nie stanowi on kosztu uzyskania przychodu (chyba że ustawa o PIT wyraźnie na to zezwala).

rezygnacja ze zwolnienia

e-Porady - czytaj za darmo!

e-porady

Odpowiedzi redakcji PIT.pl na pytania podatkowe uĹźytkownikĂłw:

Import usług a VAT naliczony2013-09-25 12:42:52

Polak ma zarejestrowaną działalność w Niemczech. Firma ta będzie wykonywała usługi dla polskiego podatnika (naprawy blacharsko-lakiernicze samochodów). Co miesiąc będzie wystawiana faktura. Czy dla polskiego podatnika będzie to import usług podlegających opodatkowaniu stawką 23% od wykazanej wartości brutto na fakturze?...

OdpowiedĹş

Stawka VAT a kupno lokalu uĹźytkowego2012-08-25 07:19:19

Zamierzam kupić lokal użytkowy na rynku wtórnym. Mam jednoosobową działalność gospodarczą, nie jestem płatnikiem VAT. Jaka będzie stawka VAT od ceny netto lokalu?

OdpowiedĹş

Squash - jaki VAT?2012-07-18 08:27:14

W najbliższy czasie zamierzam otworzyć halę z 3 kortami do squash'a. Czy samo wynajęcie kortu można opodatkować 8% VAT a wynajęcie sprzętu 23%? Czy prowadząc ewidencję sprzedaży prowadzę ją w kwocie brutto?

OdpowiedĹş