123 VAT.pl: Sprzedaż firmowego samochodu a VAT - komentarz VAT Interpretacje

Podatek VAT w interpretacjach

Sprzedaż firmowego samochodu a VAT

Podatnicy podatku VAT mają często wątpliwości, jak opodatkowana jest sprzedaż samochodu firmowego. Wątpliwości dotyczą przede wszystkim kwestii, jakie warunki muszą być spełnione aby dla takiej transakcji zastosować zwolnienie z podatku VAT oraz czy w przypadku zastosowania zwolnienia konieczne jest dokonanie korekty podatku VAT naliczonego odliczonego przy zakupie samochodu.

Art. 43 ust. 1 pkt 2) ustawy o VAT stanowi, że z podatku VAT zwalnia się dostawę towarów używanych, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy ich nabyciu. W przypadku samochodów będą one uznawane za towary używane, jeżeli okres użytkowania samochodu przez podatnika wynosił co najmniej pół roku. Na podstawie tych regulacji podatnik, który skorzystałby nawet z częściowego odliczenia podatku VAT przy nabyciu samochodu, przy jego sprzedaży nie miałby prawa do zastosowania zwolnienia.

Do sprzedaży samochodów odnosi się jednak także § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.), który ustanawia wyjątek od powyższej reguły. Zgodnie z nim zwalnia się od podatku „dostawę samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, przez podatników, którym przy ich nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 3 i 5 ustawy, jeżeli te samochody i pojazdy są towarami używanymi”. Dzięki tym regulacjom, mimo odliczenia podatku VAT podatnik może zastosować zwolnienie z podatku VAT przy sprzedaży samochodów uznawanych za używane, tj. użytkowanych przez podatnika ponad pół roku. Nie ma przy tym znaczenia, czy podatnik skorzystał z prawa do odliczenia podatku VAT, ważne jest czy prawo to przysługiwało - chodzi tutaj także o prawo do częściowego odliczenia w przypadku samochodów osobowych. Powyższą interpretację potwierdzają także urzędy skarbowe: Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu, 2 czerwca 2006r., 1424/1110/443/13/2006/IW; Urząd Skarbowy Warszawa-Wawer, 16 marca 2006r., US1439/ZV/P/Pr/20/2006.

Urzędy skarbowe wskazują także, że o zwolnieniu decyduje sam fakt używania towaru przez pół roku, nie jest istotne natomiast, czy używający jest jego właścicielem. Ma to szczególne znaczenia w przypadku umów leasingu, po zakończeniu okresu trwania umowy. Podatnik bowiem używa samochód przez kilka lat a dopiero po tym okresie staje się właścicielem tego samochodu. Do okresu użytkowania należy więc wliczyć także okres leasingu. Jest on najczęściej dłuższy niż pół roku, dlatego po wykupie samochodu z leasingu do jego sprzedaży możliwe jest zastosowanie przedmiotowego zwolnienia (Urząd Skarbowy w Skarżysku-Kamiennej, 20 luty 2006r., PP-443/2/2006; Izba Skarbowa w Gdańsku, 20 października 2004r., PI/005-1789/04/CIP/09).

Urzędy skarbowe wskazują jednak także, że jeżeli po wykupie z leasingu samochody zostaną uznane nie za środki trwałe ale za towary handlowe, to wówczas zwolnienie z podatku VAT przy ich sprzedaży nie będzie przysługiwało (Izba Skarbowa w Opolu, 14 grudnia 2006r., PP-I/44071-20/06/TŁ).

Wątpliwości w przedmiotowej kwestii wywołuje także sformułowanie § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów, stanowiące, że zwolnienie z podatku przysługuje, jeżeli podatnik skorzystał z prawa do odliczenia podatku VAT na podstawie art. 86 ust. 3 i 5 ustawy o VAT. Sugeruje to, że jeżeli w grę wchodzi sprzedaż samochodów, które zostały nabyte a podatek VAT odliczony na mocy przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, to nie można zastosować zwolnienia z podatku VAT przy sprzedaży. Taki pogląd potwierdzają także interpretacje urzędów skarbowych, np. Urząd Skarbowy w Sosnowcu, 16 stycznia 2006r., PP IV/443-131/05, Urząd Skarbowy w Legionowie, 24 sierpnia 2005r., 1409/PP/005/28/05/MC.

Wielu podatników nie zdaje sobie jednak sprawy z faktu, że zastosowanie zwolnienia z podatku VAT sprzedaży samochodu używanego pociąga za sobą określone konsekwencje w zakresie dokonanego odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie takiego samochodu. Prawo do odliczenia podatku VAT przysługuje bowiem tylko w takim zakresie, w jakim towary lub usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tj. odliczenie nie przysługuje w zakresie wykorzystania towarów i usług do wykonywania czynności zwolnionych z VAT. Jeżeli podatnik wykonujący czynności opodatkowane podatkiem VAT dokona zakupu samochodu, to przysługuje mu prawo do odliczenia VAT, ponieważ zakłada się, że samochód będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych. Jeżeli natomiast podatnik dokona w późniejszym terminie sprzedaży samochodu, która będzie zwolniona z VAT, to przyjmuje się, że dalsze wykorzystywanie samochodu jest związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi z podatku. W tym zakresie podatnikowi nie przysługuje więc prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego.

Urzędy skarbowe wskazują, że jeżeli podatnik dokonał sprzedaży samochodu osobowego, przed upływem 5 lat od roku, w którym został on zakupiony, jest zobowiązany do dokonania jednorazowej korekty odliczonego podatku naliczonego w miesiącu, w którym dokona sprzedaży. Podatnik zachowuje bowiem prawo dokonania odliczenia podatku naliczonego przy zakupie środka trwałego, ale w części dotyczącej okresu wykorzystywania ich do celów związanych z czynnościami opodatkowanymi. Natomiast od momentu dokonania sprzedaży samochodu bez opodatkowania podatkiem VAT, podatnik traci prawo odliczenia podatku naliczonego w części dotyczącej pozostałego z 5-letniego okresu korekty (Urząd Skarbowy Warszawa-Wawer, 23 marca 2006r., US 1439/ZV/P/Pr/25/2006; Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie, 30 września 2005r., PP/443-77/2/05, Urząd Skarbowy we Włodawie, 22 września 2005r., NPV-443-13/NO 20/05).

Przeciwny pogląd wyraziła natomiast Izba Skarbowa w Lublinie (10 maja 2005r, PP1/448-601/04/I) uznając, że dostawa samochodu (zwolnienie od podatku na podstawie § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia) przy nabyciu którego przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 3 i 5 ustawy o VAT nie powoduje konieczności korekty wcześniej odliczonego podatku.

Reasumując należy uznać, że dokonując sprzedaży samochodu firmowego, transakcja ta będzie zwolniona z VAT, jeżeli samochód był użytkowany przez podatnika przez okres co najmniej pół roku. Większego znaczenia dla zastosowania zwolnienia nie ma kwestia, czy podatnik miał prawo do odliczenia VAT przy zakupie, czy też takie prawa nie miał (np. przy zakupie samochodu od osoby fizycznej). W pierwszym wypadku sprzedaż zwolniona jest bowiem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2) ustawy o VAT a w drugim na podstawie § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. Jeżeli jednak podatnik skorzystał z odliczenia VAT, na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 30 kwietnia 2004r., to przy sprzedaży takie samochodu nie będzie mógł zastosować zwolnienia. Ograniczenie to nie dotyczy jednak sytuacji, w których podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia na podstawie wówczas obowiązujących przepisów. Jeżeli podatnik odliczył podatek VAT po 30 kwietnia 2004r., to dokonując sprzedaży samochodu przed upływem 5 lat od jego nabycia zmuszony będzie do korekty podatku VAT naliczonego, który został odliczony, proporcjonalnie do okres, który pozostał do upływu tego 5-letniego terminu.

W powyższym zakresie pojawiają się jednak wątpliwości interpretacyjne, o czym świadczą odmienne interpretacje organów skarbowych, dlatego też podatnikom dokonującym sprzedaży samochodów używanych należy zalecić wystąpienie do urzędu skarbowego z wnioskiem o wydanie wiążącej interpretacji odnośnie skutków takiej sprzedaży w podatku VAT.

Remigiusz Fijak

Data publikacji: 26-02-2007

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

e-Porady - czytaj za darmo!

e-porady

Odpowiedzi redakcji PIT.pl na pytania podatkowe uĹźytkownikĂłw:

Sprzedaż samochodu a obowiązek zapłaty podatku VAT2014-12-03 10:21:08

6 lat temu zakupiłem samochód dostawczy zarejestrowany jako samochód ciężarowy, kupiony na FV z VAT-em. Nie maiłem wtedy jeszcze działalności gospodarczej. Po kilku miesiącach zarejestrowałem działalność, wprowadziłem samochód do firmy (był amortyzowany - kwota netto ale podatek VAT nie). Przy...

OdpowiedĹş

Zezłomowane pojazdy ujęte w deklaracji VAT-262014-12-03 10:13:40

W deklaracji VAT-26 zostały zgłoszone następujące pojazdy: Opel Corsa z 1996 roku (VAT odliczony z faktury zakupu) oraz Skoda Fabia z 2001 roku (zakup bez VAT na podstawie umowy kupna-sprzedaży). 05 listopada 2014 roku oba pojazdy zostały zezłomowane. Posiadam zaświadczenie...

OdpowiedĹş

Podatek VAT od sprzedaży ciągnika2014-11-14 09:23:07

Mam pytanie odnośnie podatku VAT w rolnictwie. Mąż jest opodatkowany podatkiem VAT od maja 2014 roku i na chwilę obecną chce sprzedać ciągnik, który w gospodarstwie jest od 2004 roku. W 2004 roku ciągnik był kupiony nowy i kosztował nas...

OdpowiedĹş