123 VAT.pl: Stawki VAT 2011/2012 zasady i PKWiU - stawki, stawka VAT

Stawki zasady i PKWiU

Stawki VAT 2011/2012

Zmiany jakie zachodzą w stawkach podatku VAT dotyczą okresu trzech lat. W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.:

 1. stawka podatku 22%, wynosi 23 %;
 2. stawka obniżona podatku wynosi 8 %;
 3. stawka zryczałtowanego zwrotu podatku (w przypadku zwrotu rolnikom ryczałtowym kwoty podatku VAT przy sprzedaży produktów rolnych podatnikom VAT) wynosi 7 %;
 4. stawka ryczałtu, dla świadczących usługi taksówek osobowych (PKWiU 60.22.11-00.00), wynosi 4 %.

W przypadku świadczenia przez podatnika usług, w tym w zakresie handlu i gastronomii, kwota podatku należnego, może być obliczana jako iloczyn wartości dostawy i stawki:

 1. 18,70 % — dla towarów i usług objętych stawką podatku 23 %;
 2. 7,41 % — dla towarów i usług objętych stawką podatku 8 %.

Kwotą podatku naliczonego dla podatników, którzy dokonują wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu, w przypadku gdy okoliczności nie wskazują na zamiar wykonywania tej czynności w sposób częstotliwy jest kwota stanowiąca równowartość 23 % kwoty należnej z tytułu dostawy nowego środka transportu, nie wyższa jednak niż kwota podatku zawartego w fakturze stwierdzającej nabycie tego środka lub dokumencie celnym, albo podatku zapłaconego przez podatnika od wewnątrzwspolnotowego nabycia tego środka.

W trakcie okresu stosowania podwyższonej stawki podatku VAT możliwe będą wprowadzane rozporządzeniami obniżenia stawki podatku do wysokości 0 %, 5 % lub 8 % dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług albo dla części tych dostaw lub części świadczenia usług oraz określać warunki stosowania obniżonych stawek. Odpowiednio możliwe będzie – w przypadku zmian stosunku długu publicznego do PKB – podwyższanie stawek VAT w trakcie wskazanego okresu.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

Data publikacji: 23.12.2010.

Stawki podatku VAT - obowiązujące do końca 2010

Czynności opodatkowane podatkiem podlegają następującym stawkom:

 • 22% - stawka podstawowa, stosowana w razie braku stawki preferencyjnej albo zwolnienia (stawki zwolnionej);
 • 7% - stawka preferencyjna VAT:
  • podlegające jej towary i usługi wymieniono głównie w:
   • załączniku nr 3 do ustawy o VAT;
   • rozdziale nr 4 i 15 oraz w załączniku nr 1 do rozporządzeniaw sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT;
  • stawka należna od importu dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, oraz
  • od dostawy i WNT dzieł sztuki oraz
  • stawka przejściowa (do 31 grudnia 2007r.) od usług remontowo-budowlanych, dostawy obiektów budowlanych oraz usług gastronomicznych;
 • 6,5% (a do końca 2010 r. - 5%) - stawka VAT naliczana przez nabywcę towarów od rolnika ryczałtowego (art.115 ust.2 ustawy o VAT); nie jest to w zasadzie stawka, którą są opodatkowane towary lub usług, ale zryczałtowana kwota zwrotu VAT dla rolnika ryczałtowego, który jest z VAT zwolniony;
 • 3% - stawka VAT:
  • na towary i usługi związane z rolnictwem, w tym produkty rolne, głównie wymienione w ząłączniku nr 6 do ustawy (okres przejściowy do 30 kwietnia 2008r.), a także
  • stawka VAT należna od taksówkarzy rozliczających się VAT ryczałtowo;
 • 0% - stawka stosowana głównie:
  • w eksporcie, wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów;
  • do towarów i usług wymienonych w art.83 ustawy o VAT (i w związanym z tym przepisem załącznkiem nr 8 do ustawy);
  • przy świadczeniu poza UE usług turystycznych przez podwykonawców;
  • w eksporcie towarów przez pośrednika opodatkowanego;
  • dla dostawy przez sprzedawcę towarów, w stosunku do których zwrócono kupującemu VAT (taxfree);
  • a w okresie do 31 grudnia 2007r. również dla dostawy i WNT książek oraz czasopism specjalistycznych;
  • przy świadczeniu usług sfinansowanych ze środków UE;
  • w okresie przejściowym do czynności określonych w rozdziale 15 rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT;
 • zwolnione - zwolnienie nie jest w zasadzie stawką podatku, po prostu część towarów i usług zostało również zwolnionych z podatku VAT przedmiotowo; zwalnia się zatem
  • dostawę towarów i świadczenie usług określonych w art.43 ustawy o VAT;
  • WNT towarów określonych w art.44 ustawy o VAT;
  • import towarów określonych w art.45-80 ustawy o VAT;
  • towary i usługi określone w załączniku nr 4 do ustawy o VAT;
  • towary i usług określone w rozdziale 6 rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT;
  • dostawę, WNT i import złota inwestycyjnego;
  • w okresie przejściowym do 31 grudnia 2005r. niektóre licencje i sublicencje.

Artur M. Brzeziński
data utworzenia: 2008-07-06

okres przejściowy

e-Porady - czytaj za darmo!

e-porady

Odpowiedzi redakcji PIT.pl na pytania podatkowe uĹźytkownikĂłw:

Import usług a VAT naliczony2013-09-25 12:42:52

Polak ma zarejestrowaną działalność w Niemczech. Firma ta będzie wykonywała usługi dla polskiego podatnika (naprawy blacharsko-lakiernicze samochodów). Co miesiąc będzie wystawiana faktura. Czy dla polskiego podatnika będzie to import usług podlegających opodatkowaniu stawką 23% od wykazanej wartości brutto na fakturze?...

OdpowiedĹş

Stawka VAT- sala zabaw dla dzieci2012-12-14 09:12:27

Otwieram salę zabaw dla dzieci o PKD 93.29.z i 85.59.b. Będę sprzedawała bilety na wejście do sali zabaw (rodzice będą mogli pobawić się z dziećmi w konstrukcji zabawowej). Będę organizowała urodziny, bale, dyskoteki. Na to też będą bilety wstępu....

OdpowiedĹş

Zakup i sprzedaż książek używanych a VAT2012-12-14 09:08:53

Prowadzę księgarnię. Obecnie chcę poszerzyć działalność o sprzedaż książek używanych. Kupowałabym je od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej na umowę kupna sprzedaży z odroczonym terminem płatności 30-60 dni. Czy sprzedaż książek używanych zakupionych w ten sposób muszę opodatkować na...

OdpowiedĹş