123 VAT.pl: Stawki VAT 2011/2012 zasady i PKWiU - stawki, stawka VAT

Stawki zasady i PKWiU

Stawki VAT 2011/2012

Zmiany jakie zachodzą w stawkach podatku VAT dotyczą okresu trzech lat. W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.:

 1. stawka podatku 22%, wynosi 23 %;
 2. stawka obniżona podatku wynosi 8 %;
 3. stawka zryczałtowanego zwrotu podatku (w przypadku zwrotu rolnikom ryczałtowym kwoty podatku VAT przy sprzedaży produktów rolnych podatnikom VAT) wynosi 7 %;
 4. stawka ryczałtu, dla świadczących usługi taksówek osobowych (PKWiU 60.22.11-00.00), wynosi 4 %.

W przypadku świadczenia przez podatnika usług, w tym w zakresie handlu i gastronomii, kwota podatku należnego, może być obliczana jako iloczyn wartości dostawy i stawki:

 1. 18,70 % — dla towarów i usług objętych stawką podatku 23 %;
 2. 7,41 % — dla towarów i usług objętych stawką podatku 8 %.

Kwotą podatku naliczonego dla podatników, którzy dokonują wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu, w przypadku gdy okoliczności nie wskazują na zamiar wykonywania tej czynności w sposób częstotliwy jest kwota stanowiąca równowartość 23 % kwoty należnej z tytułu dostawy nowego środka transportu, nie wyższa jednak niż kwota podatku zawartego w fakturze stwierdzającej nabycie tego środka lub dokumencie celnym, albo podatku zapłaconego przez podatnika od wewnątrzwspolnotowego nabycia tego środka.

W trakcie okresu stosowania podwyższonej stawki podatku VAT możliwe będą wprowadzane rozporządzeniami obniżenia stawki podatku do wysokości 0 %, 5 % lub 8 % dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług albo dla części tych dostaw lub części świadczenia usług oraz określać warunki stosowania obniżonych stawek. Odpowiednio możliwe będzie – w przypadku zmian stosunku długu publicznego do PKB – podwyższanie stawek VAT w trakcie wskazanego okresu.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

Data publikacji: 23.12.2010.

Stawki podatku VAT - obowiązujące do końca 2010

Czynności opodatkowane podatkiem podlegają następującym stawkom:

 • 22% - stawka podstawowa, stosowana w razie braku stawki preferencyjnej albo zwolnienia (stawki zwolnionej);
 • 7% - stawka preferencyjna VAT:
  • podlegające jej towary i usługi wymieniono głównie w:
   • załączniku nr 3 do ustawy o VAT;
   • rozdziale nr 4 i 15 oraz w załączniku nr 1 do rozporządzeniaw sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT;
  • stawka należna od importu dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, oraz
  • od dostawy i WNT dzieł sztuki oraz
  • stawka przejściowa (do 31 grudnia 2007r.) od usług remontowo-budowlanych, dostawy obiektów budowlanych oraz usług gastronomicznych;
 • 6,5% (a do końca 2010 r. - 5%) - stawka VAT naliczana przez nabywcę towarów od rolnika ryczałtowego (art.115 ust.2 ustawy o VAT); nie jest to w zasadzie stawka, którą są opodatkowane towary lub usług, ale zryczałtowana kwota zwrotu VAT dla rolnika ryczałtowego, który jest z VAT zwolniony;
 • 3% - stawka VAT:
  • na towary i usługi związane z rolnictwem, w tym produkty rolne, głównie wymienione w ząłączniku nr 6 do ustawy (okres przejściowy do 30 kwietnia 2008r.), a także
  • stawka VAT należna od taksówkarzy rozliczających się VAT ryczałtowo;
 • 0% - stawka stosowana głównie:
  • w eksporcie, wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów;
  • do towarów i usług wymienonych w art.83 ustawy o VAT (i w związanym z tym przepisem załącznkiem nr 8 do ustawy);
  • przy świadczeniu poza UE usług turystycznych przez podwykonawców;
  • w eksporcie towarów przez pośrednika opodatkowanego;
  • dla dostawy przez sprzedawcę towarów, w stosunku do których zwrócono kupującemu VAT (taxfree);
  • a w okresie do 31 grudnia 2007r. również dla dostawy i WNT książek oraz czasopism specjalistycznych;
  • przy świadczeniu usług sfinansowanych ze środków UE;
  • w okresie przejściowym do czynności określonych w rozdziale 15 rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT;
 • zwolnione - zwolnienie nie jest w zasadzie stawką podatku, po prostu część towarów i usług zostało również zwolnionych z podatku VAT przedmiotowo; zwalnia się zatem
  • dostawę towarów i świadczenie usług określonych w art.43 ustawy o VAT;
  • WNT towarów określonych w art.44 ustawy o VAT;
  • import towarów określonych w art.45-80 ustawy o VAT;
  • towary i usługi określone w załączniku nr 4 do ustawy o VAT;
  • towary i usług określone w rozdziale 6 rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT;
  • dostawę, WNT i import złota inwestycyjnego;
  • w okresie przejściowym do 31 grudnia 2005r. niektóre licencje i sublicencje.

Artur M. Brzeziński
data utworzenia: 2008-07-06

okres przejściowy

e-Porady - czytaj za darmo!

e-porady

Odpowiedzi redakcji PIT.pl na pytania podatkowe uĹźytkownikĂłw:

Wycofanie samochodu z działalności gospodarczej2014-10-07 13:06:06

Chcę wycofać samochód z działalności gospodarczej zakupiony w 2007 roku. Odliczyłem 6000 zł podatku VAT. Czy jestem zwolniony z VAT? Dalej ten samochód żona weźmie do nowo otwartej działalności i chce go wprowadzić do środków trwałych swojej firmy. Jak prawidłowo...

OdpowiedĹş

Stawka VAT na szkolenie2014-09-30 11:18:01

Prowadzę działalność zwolnioną z VAT na podstawie art 43 ust 19. Jestem psychologiem uzależnień. Jednocześnie nie przekraczam 150 tys. zł rocznie limitu do VAT. Czy jest możliwe zastosowanie stawki VAT zwolnionej na przeprowadzane przeze mnie szkolenia coachingowe?

OdpowiedĹş

Mieszanka kawy zboĹźowo – naturalnej. Jaka stawka VAT?2014-09-09 12:13:00

Czy stawka VAT w wysokości 8% dla 15.86.12-70.33 mieszanki kawy zbożowo-naturalnej jest prawidłowo stosowana na rok 2014? Proszę o podanie podstawy prawnej.

OdpowiedĹş