123 VAT.pl: Zwolnienie podmiotowe - VAT - Interpretacje

Podatek VAT w interpretacjach

Zwolnienie podmiotowe interpretacje

 

archiwum wszystkich interpretacji i orzeczeń

Interpretacje MF - po 1.07.2007

Skorzystania ze zwolnienia podmiotowego – 2010.05.13

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, ITPP2/443-158/10/RS

W związku z faktem, iż w miesiącu styczniu 2010 r. podatnik nadal była zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, nie może on skorzystać ponownie ze zwolnienia w tym roku. W takiej sytuacji, skorzystanie ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 11 ustawy o VAT będzie możliwe dopiero od 1 stycznia 2011 r., o ile zostaną spełnione wszystkie warunki uprawniające do skorzystania z takiego zwolnienia, wynikające z obowiązujących w tym zakresie przepisów.


Pomiary energetyczne budynków a zwolnienie podmiotowe VAT – 2010.04.22

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, ITPP1/443-80a/10/KM

Podatnik od dnia 6.01.2009 r. świadczy usługi, polegające na wykonywaniu pomiarów energetycznych budynków, lokali, budowli i wydawaniu tzw. certyfikatów energetycznych obiektów budowlanych (PKWiU 74.30.1), a dane liczbowe przedstawione w złożonym wniosku wskazują, iż obrót osiągnięty ze sprzedaży tych usług, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, tj. w 2009 r. nie przekroczył wartości 50.000 zł. Skoro w 2009 r. osiągnięty obrót podlegający opodatkowaniu nie przekroczył kwoty 50.000 zł, to podatnik, zwolniony od podatku od towarów i usług w 2009 r. na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług, może nadal korzystać ze zwolnienia podmiotowego w 2010 r. na mocy art. 113 ust. 1 ww. ustawy do czasu przekroczenia limitu określonego w tym przepisie w wysokości 100.000 zł.


Użytkowanie wieczyste a zwolnienie z VAT – 2010.03.31

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, IBPP2/443-46/10/LŻ

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu, w przypadku dostawy budowli tj. komina, korzystać będzie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie § 12 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009r. w związku z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Umowa cash poolingu nieopodatkowana - 2011.01.07

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPPB2/436-415/10-2/AF

Umowa cash poolingu nie została wymieniona w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym, czynności dokonywane w ramach umowy cash pooling nie będą podlegały opodatkowaniu ww. podatkiem zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.


Biegły sadowy może korzystać ze zwolnienia podmiotowego - 2007.06.06

Izba Skarbowa w Rzeszowie, IS.II/1/4430-144/05/07

Biegły sądowy sporządzający opinie w ramach wykonywanej osobiście działalności, może korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT do momentu uzyskania kwoty odpowiadającej w złotych, równowartości 10.000 euro z tytułu wykonywania czynności, bez względu na to jakiej sfery działalności (branży) ekspertyza (opinia) dotyczy.


Skup i sprzedaż walut oraz złota dewizowego - 2007.05.31

Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej, PP/443-45/06

Usługi, skup i sprzedaż walut oraz złota dewizowego, są zwolnione z podatku VAT


Usługi oprawy muzycznej - 2005.08.31

Urząd Skarbowy w Hrubieszowie, PP/443-13/05

Działalność polegająca na świadczeniu usług oprawy muzycznej na weselach korzysta ze zwolnienia z podatku VAT, jako usługa związana z kulturą.

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

e-Porady - czytaj za darmo!

e-porady

Odpowiedzi redakcji PIT.pl na pytania podatkowe uĹźytkownikĂłw:

Dwie działalności a VAT2012-09-19 10:02:22

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą (samozatrudnienie - świadczę usługi na rzecz byłego pracodawcy), która jest wyłączona z obowiązku VAT. Chciałbym równolegle prowadzić drugą działalność gospodarczą (myjnia samochodowa), która jest już obciążona VAT-em. Czy zatem w stosunku do samozatrudnienia też powstanie obowiązek...

OdpowiedĹş

Faktura VAT z UE dla zwolnionego z VAT-u2012-07-23 13:43:26

Prowadzę Wypożyczalnię Przyczep Kempingowych. Wynajęta przez klienta przyczepa uległa awarii we Włoszech, gdzie była holowana z autostrady do warsztatu i tam naprawiana. Klient przywiózł mi zapłaconą już przez siebie fakturę VAT z doliczonym włoskim VATem wystawioną nie na moją firmę...

OdpowiedĹş

Zwolnienie podmiotowe z VAT2012-05-07 10:47:38

Czy prowadząc działalność gospodarczą polegającą na opracowywaniu kosztorysów (usług kosztorysowania) mogę być zwolniony z podatku VAT? PKWiU 74.90.19.0.

OdpowiedĹş