Stawki VAT - przypadki szczególne

Procedura marży – towary używane

Podatnik ma prawo stosować procedurę marzy dla sprzedaży towarów używanych, przez które rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (PKWiU 24.41.10.0, 24.41.20.0, ex 24.41.30.0, ex 32.12.11.0, ex 32.12.12.0 i 38.11.58.0).

Dostawa towarów używanych w systemie VAT marża wymaga prowadzenia odrębnej ewidencji dostaw tego rodzaju. Dla celów nabyć tego rodzaju podstawą opodatkowania jest marża, stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku, a w przypadku, gdy rodzaj poszczególnych przedmiotów kolekcjonerskich lub specyfika ich dostaw czyni skomplikowanym lub niemożliwym określenie marży, podatnik może, za zgodą naczelnika urzędu skarbowego, obliczać marżę jako różnicę pomiędzy łączną wartością dostaw a łączną wartością nabyć określonego rodzaju przedmiotów kolekcjonerskich w okresie rozliczeniowym.

Podatnik wystawiając fakturę VAT ma obowiązek oznaczyć ją jako „procedura marży – towary używane”. Faktura nie może zawierać odrębnie wskazanej kwoty podatku (podawana jest wyłącznie cena i wartość brutto).

Nie oznacza to jednak, że towary używane w procedurze VAT-marży pozostają nieopodatkowane. Podatek liczy się według stawki właściwej dla towarów będącej przedmiotem czynności opodatkowanej.

Opodatkowanie marżą dotyczy wyłącznie towarów używanych, które nabyte zostały od:

  • osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem VAT lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej;
  • podatników VAT, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku podmiotowo lub w związku z dostawą towarów używanych;
  • podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana zasadach VAT marży ;
  • podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zwolnienia podmiotowego lub towarów używanych;
  • podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom VAT marża, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 04-11-2013
  • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Autor: barbarka2010 (29-01-2015 03:03:32)
Temat: vat marża a sprzedaż książek
Witam. Co dokładnie znaczy zdanie " Podatek liczy się według stawki właściwej dla towarów będącej przedmiotem czynności opodatkowanej."? Czy to oznacza, że vat od marży będzie inny...pokaż całą treść
Witam. Co dokładnie znaczy zdanie " Podatek liczy się według stawki właściwej dla towarów będącej przedmiotem czynności opodatkowanej."? Czy to oznacza, że vat od marży będzie inny w przypadku sprzedaży samochodu, a inny, gdy komisant sprzedaje książkę? Pytam, bo nigdzie nie mogę znaleźć takiej informacji, wszędzie jako przykład sprzedaży komisowej w systemie marży podawany jest samochód. A co z innymi towarami - książkami, odzieżą używaną itp? Będę bardzo wdzięczna za udzielenie odpowiedzi. Pozdrawiam!zwiń
Dodaj swój komentarz