Podatek VAT

Kasy fiskalne

Przechowywanie dokumentacji

Podatnik zobowiązany jest do wydruku wszystkich emitowanych przez kasę dokumentów i ich kopii na taśmie papierowej, jeżeli druk kopii umożliwia konstrukcja kasy. W przypadku kasy elektronicznej przechowywać należy elektroniczne nośniki danych.

Przechowywać dokumenty kasy, rolki oraz raporty należy aż do chwili przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Przez cały okres korzystania z kasy fiskalnej oraz po jej likwidacji – przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych należy przechowywać książkę kasy. W przypadku kas stacjonarnych książkę kasy przechowuje się w miejscu użytkowania kasy.

Odpowiednio możliwe jest stosowanie kas z elektronicznym zapisem kopii, przez co rozumie się kasę konstrukcyjnie dostosowaną do sporządzania kopii drukowanych dokumentów fiskalnych i niefiskalnych w postaci zapisu na informatycznych nośnikach danych.

Kasy zaopatrzone muszą być w program archiwizujący, przez co rozumie się program odpowiedzialny za przekazywanie danych do archiwizowania na informatycznych nośnikach danych oraz za sterowanie archiwizowaniem.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 28-07-2005
  • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz