Rozlicz PIT za 2016 rok

Pobierz bezpłatny program i rozlicz PIT za 2016 rok


Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

Pomoc eksperta

Przepisy ZUS

 

Akty prawne - teksty aktualne

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
z dnia 13.10.1998 (Dz.U. nr 137 poz. 887 tekst ujedn.)

pobierz.pdf - aktualizacja 01.03.2017

Ustawa o świadczeniach przedemerytalnych
z dnia 30.04.2004 (Dz.U. 2004 nr 120 poz. 1252 tekst ujedn.)

pobierz.pdf - aktualizacja 19.03.2015

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
z dnia 30.10.2002 (Dz.U. nr 199 poz. 1673 tekst ujedn.)

pobierz.pdf - aktualizacja 17.02.2017

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z dnia 27.08.2004 (Dz.U. nr 210, poz. 2135 tekst ujedn.)

pobierz.pdf - aktualizacja 22.02.2017

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z dnia 18.03.2011 (Dz.U. nr 81, poz. 440 tekst ujedn.)

pobierz.pdf

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 17.12.1998 (Dz.U. nr 162 poz. 1118 tekst ujedn.)

pobierz.pdf - aktualizacja 08.05.2015

Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
z dnia 25.06.1999 (Dz.U. 1999 nr 60 poz. 636 tekst ujedn.)

pobierz.pdf - aktualizacja 23.02.2017

 


Drukuj