Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Przychody w interpretacjach

Płatności odroczone a data powstania przychodu w podatku dochodowym - 2015.04.15

Dochód otrzymany z zagranicznej polisy ubezpieczeniowej na życie nie zawsze opodatkowany - 2013.10.03

Rozliczenie przychodu z tytułu wysyłki za pośrednictwem poczty w imieniu klienta - 2013.07.09

Udostępnienie auta, laptopa, zwrot biletów osobie zarządzającej kontraktem - 2013.07.02

Odszkodowanie za służebność przesyłu a przychód podatkowy - 2013.06.07

Moment powstania przychodu z tytułu udzielenia pożyczki - 2013.04.29

Sklep z wymianą książek nie rozliczy przychodów - 2013.03.25

Przychód z likwidacji spółki posiadającej wyłącznie środki pieniężne - 2013.03.08

Rekompensata za przewlekłość postępowania sądowego przychodem podatkowym - 2012.11.30

Odpłatne wykorzystanie wizerunku sportowca przychodem z działalności gospodarczej - 2012.11.07

Przewalutowanie pożyczki a różnice kursowe - 2012.11.07

Nieodpłatne zwolnienie z zapłaty długu przychodem podatkowym - 2012.11.06

Powierzchnia magazynowa wydzielona nieodpłatnie a przychód - 2012.09.26

Szkolenie dyrektorów i pracowników urzędów pracy a przychód podatkowy - 2012.09.05

Stypendium z Urzędu Marszałkowskiego finansowane ze środków unijnych opodatkowane - 2012.08.28

Zakup ubezpieczenia OC dla Członków Zarządu i Rad Nadzorczych nieodpłatnym świadczeniem- 2012.08.23

Moment powstania przychodu z tytułu udziału w zysku spółki komandytowo - akcyjnej - 2012.08.21

Wynagrodzenie syndyka przychodem z działalności gospodarczej - 2012.08.14

Odsetki za zwłokę przychodem wspólnoty mieszkaniowej zwolnionym z opodatkowania - 2012.07.05

Wypłaty na rzecz zagranicznego podatnika a przeliczanie wartości wypłat dla ustalenia zaliczki - 2012.06.21

Sprzedaż majątku małżeńskiego w związku z rozwodem a przychód podatkowy - 2012.06.19

Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę osobową a wykazanie przychodu do opodatkowania - 2012.06.08

Przychód z tytułu wystąpienia ze spółki osobowej - 2012.05.14

Przychód spółki z nieodpłatnego poręczenia kredytu - 2012.04.27

Dopłaty po zniesieniu współwłasności stanowią przychód - 2012.04.20

Premia pieniężna może być kosztem bezpośrednim rozliczanym w związku
z przychodami jej odpowiadającymi
- 2012.04.10

Wynagrodzenie nauczyciela z dotacji zwolnione z VAT - 2012.02.10

Odszkodowanie za zwolnienie mimo posiadania gwarancji zatrudnienia przychodem pracownika - 2012.02.09

Dotacja z Urzędu Gminy na prowadzenie szkoły zwolniona z opodatkowania - 2012.01.18

Nieodpłatne objęcie akcji pracowniczych nie zawsze przychodem ze stosunku pracy - 2012.01.18

Dodatkowe koszty akcji pracowniczych ponoszone przez spółkę przychodem pracownika - 2011.11.20

Wniesienie przedsiębiorstwa do spółki jawnej a przychód u wnoszącego - 2011.11.23

Przejmowane w ramach przejęcia przedsiębiorstwa odpisy aktualizacyjne a przychód podatkowy - 2011.11.09

Organizacja świąt zakładowych nie stanowi nieodpłatnego świadczenia usług - 2011.11.03

Przychód z tytułu nabycia udziałów w spółce w zamian za udziały innej spółki - 2011.10.25

Zwolnienie z podatku kwot bezzwrotnych dotacji z funduszy europejskich - 2011.10.10

Nadwyżka spółdzielni przeznaczona na remont nie stanowi przychodów jej członków - 2011.09.20

Pobierasz dotacje unijne - zarejestruj się na VAT - 2011.08.12
Spis powszechny - wynagrodzenie spisującego a przychód
 - 2011.07.12

Dotacje na prowadzenie przedszkola bez podatku - 2011.06.27

Zwrot wydatków poniesionych przez przedstawicieli handlowych nie jest przychodem - 2011.03.21

Prywatne lekcje językowe przychodem z działalności gospodarczej lektora - 2011.02.18

Przychody z licencji a źródło przychodu - 2011.01.19

 

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz