Pomoc eksperta

Aktywny druk

CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 

pobierz

Zakładanie firmy

Wniosek o REGON

Numer REGON wydawany jest przez GUS. Obecnie nie ma obowiązku zgłaszać wniosku osobno, jeżeli działalność zakłada osoba fizyczna. Wniosek ten stanowi integralną część CEIDG-1.

W przypadku spółek i podmiotów podlegających wpisowi do KRS, numer REGON nadawany jest automatycznie na podstawie wniosku KRS-1. Nie ma znaczenia, czy zgłoszenia dokonuje:

 • spółka kapitałowa w organizacji,
 • spółka rejestrując się elektronicznie,
 • dokonując rejestracji spółki z o.o. w ramach systemu S24 (system 24 godzinnego rejestrowania spółki w KRS).

Regon nie musi być umieszczany w danych podmiotu, którymi posługuje się on w obrocie rynkowym, natomiast wykorzystywany jest on dla celów statystycznych. Możliwe jest również składanie wniosku REGON elektronicznie poprzez dostępne serwisy GUS (tzw. eREGON).

Serwisy elektroniczne wojewódzkich urzędów statystycznych

 

Zgodnie z danymi ze strony www.GUS.pl:

 

Rejestr REGON :

 • służy osiągnięciu spójności identyfikacyjnej podmiotów gospodarki narodowej wpisywanych do innych urzędowych rejestrów i systemów informacyjnych administracji publicznej,
 • służy jednolitości opisów stosowanych w nomenklaturze pojęciowej i klasyfikacyjnej we wszystkich urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej,
 • dostarcza ogólnej charakterystyki działających w gospodarce narodowej podmiotów w przekrojach: terytorialnym, własnościowym, rodzajów działalności, form prawnych itp.,
 • umożliwia sporządzanie wykazu adresów działających podmiotów,
 • jest podstawą do tworzenia baz i banków danych o podmiotach gospodarki narodowej,
 • stanowi główne źródło zasilania bazy jednostek wybieranych do badań statystycznych.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 06-07-2012
 • data modyfikacji: 01-06-2015

Program PKPiR dla firm i biur

Bezpłatna opieka do końca 2018 roku!

Kup już od 119 zł

www.KsiegaPodatkowa.pl


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj