W dniu 12 czerwca 2010 roku został wstrzymany codzienny przegląd prasy podatkowo-gospodarczej.
Zapraszamy do lektury aktualności podatkowych.

Strona, na której się znajdujesz, ma charakter archiwalny.

 

Rozliczanie należności za media
Odliczanie podatku przy korekcie faktury

Gazeta Prawna z dnia 2006-10-13
Bogdan Świąder

Podatnik ma prawo do odliczenia VATu z faktury za dostarczone media (za dostawę gazu, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, usług w zakresie rozprowadzania wody, gospodarkę ściekami lub wywóz nieczystości). Jeśli otrzymamy korektę faktury za media, powinniśmy rozliczyć VAT w miesiącu otrzymania tej korekty, gdyż w przypadku tych faktur istnieje specyficzny moment odliczenia. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje wówczas w rozliczeniu za okres, w którym przypada termin płatności (jeśli faktura zawiera informację, jakiego okresu dotyczy). Podatnik może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy, jeśli nie dokonał tego w pierwszym terminie. Sprawa wygląda inaczej w przypadku faktury korygującej za dostarczone media. Taką fakturę tę rozlicza się już nie w sposób specyficzny, ale tak jak każdą inną fakturę korygującą.