e-Księgarnia

Samochód
a podatki 2010

Samochód a podatki 2010

Definicje samochodu ciężarowego i samochodu osobowego, zasady klasyfikacji samochodów dla celów podatkowych oraz konsekwencje podatkowe z tym związane ...

 

W dniu 12 czerwca 2010 roku został wstrzymany codzienny przegląd prasy podatkowo-gospodarczej.
Zapraszamy do lektury aktualności podatkowych.

Strona, na której się znajdujesz, ma charakter archiwalny.

 

jszybciej zamortyzować auto - Samochód a VAT - Podatek VAT - Prasa

Rzeczpospolita data: 2009-01-22

Jak najszybciej zamortyzować auto Rzeczpospolita z dnia 2009-01-22 Wyrok ETS w sprawie ograniczeń w odliczaniu VAT przy zakupie samochodów osobowych nie wpływa na przepisy o podatku dochodowym dotyczące tych pojazdów. Nadal więc rozliczamy PIT i CIT zgodnie z dotychczasową definicją samochodu osobowego

anie podatku VAT będzie prostsze - Samochód a VAT - Podatek VAT - Prasa

Rzeczpospolita data: 2009-01-12

Odzyskanie podatku VAT będzie prostsze Rzeczpospolita z dnia 2009-01-12 Ministerstwo Finansów zmieniło swoje wcześniejsze stanowisko w sprawie zwrotu VAT w związku z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 22 grudnia 2008 r., w którym ETS uznał polskie regulacje za niezgodne z prawem UE (sygn. C-414/07). Jak informuje Rzeczpospolita osoby, którym fiskus zwróci VAT za auto i paliwo, powinny uznać kwotę zwrotu za przychód i zapłacić od niej podatek dochodowy. Nie muszą natomiast korygować deklaracji PIT i CIT za poprzednie lata.

w kratki ubrany - Samochód a VAT - Podatek VAT - Prasa

data: 2008-12-24

Fiskus w kratki ubrany Gazeta Wyborcza z dnia 2008-12-24 Po poniedziałkowym wyroku ETS w sprawie ograniczeń w odliczaniu VAT od paliwa i aut, Ministerstwo Finansów przyznało, że przedsiębiorcy będą mogli złożyć teraz korektę deklaracji. Wiceminister finansów...

mortyzować stary samochód - Samochód a VAT - Podatek VAT - Prasa

data: 2008-11-18

Jak zamortyzować stary samochód Rzeczpospolita z dnia 2008-11-18 Jeśli przedsiębiorca posiada kilkuletnie albo starsze auto osobowe, to zamiast je sprzedawać, warto by zaliczył je do majątku firmy, co da mu możliwość odpisów amortyzacyjnych wielokrotnie wyższych niż wartość rynkowa...

otrzyma dane o autach - Samochód w firmie - Koszty - Prasa

data: 2008-10-24

Fiskus otrzyma dane o autach Gazeta Prawna z dnia 2008-10-24 Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ministra finansów z 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych (Dz.U. nr 240, poz. 2061 z późn. zm.) przewiduje, że organ rejestrujący pojazd będzie przekazywał do naczelnika urzędu skarbowego informację o ...

zuje kilometrówka - Samochód w firmie - Koszty - Prasa

data: 2007-07-17

Obowiązuje kilometrówka Rozliczenia samochodu w firmie niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych Gazeta Prawna z dnia 2007-07-17 Podatnik używający na cele firmowe samochód niewprowadzony do ewidencji środków trwałych może zaliczyć do kosztów wydatki z tym związane tylko w granicach tzw. kilometrówki, na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu...

rzystnie amortyzować auto - Samochód w firmie - Koszty - Prasa

data: 2007-04-25

Jak korzystnie amortyzować auto Gazeta Prawna z dnia 2007-04-25 Poprzez odpowiedni wybór metody i stawki amortyzacji samochodu podatnicy mogą znacznie skrócić czas amortyzacji i całą wartość początkową auta zaliczyć do kosztów podatkowych znacznie szybciej...

badanie wystarczy - Samochód w firmie - Koszty - Prasa

data: 2007-04-16

Od darowanego auta nie płacisz podatku Skutki przekazania firmowego majątku Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2007-04-16 Podatnicy przekazujący firmowy samochód w formie darowizny mają często wątpliwości, czy wiąże się to z koniecznością dokonania jakichś rozliczeń podatkowych...

trzeba ewidencji - Samochód w firmie - Koszty - Prasa

data: 2007-03-28

Nie potrzeba ewidencji NSA o limicie wydatków na samochód Gazeta Prawna z dnia 2007-03-28 NSA uznał, że mimo, że członek zarządu nie prowadzi ewidencji przebiegu prywatnego samochodu używanego dla celów spółki, spółka może rozliczyć koszty w granicach limitu...

badanie wystarczy - Samochód w firmie - Koszty - Prasa

data: 2007-02-22

Jedno badanie wystarczy Jak udowodnić, że samochód nie jest osobowy Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2007-02-22 Zarówno ustawa o VAT, jak i ustawy o podatkach dochodowych, przewidują, że podatnik musi przedstawić zaświadczenie z okręgowej stacji kontroli pojazdów, potwierdzające, że dany pojazd nie jest samochodem osobowym...

nik traci na ryczałcie samochodowym - Samochód w firmie - Koszty - Prasa

data: 2006-10-12

Pracownik traci na ryczałcie samochodowym Rzeczpospolita Prawo co dnia z dnia 2006-10-12 Pracownicy użytkujący własny samochód dla celów służbowych tracą, ponieważ należne ryczałty od dwóch lat pozostają takie same. Ryczałt nie odpowiada bowiem z żaden sposób faktycznie poniesionym przez pracownika wydatkom...

ne auto z preferencjami - Samochód w firmie - Koszty - Prasa

data: 2006-08-10

Używane auto z preferencjami Szybsza amortyzacja i zwolnienie z VAT przy sprzedaży Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2006-08-10 Przedsiębiorcy wykorzystujący w działalności używane samochody mogą je szybciej amortyzować a ich sprzedaż jest zwolniona z VAT...

asz samochodu, określ zasady - Samochód w firmie - Koszty - Prasa

data: 2006-05-17

Użyczasz samochodu, określ zasady Pracodawca określa w umowie zasady korzystania z pracowniczego samochodu Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2006-05-17 Jeżeli pracownik korzysta z prywatnego samochodu dla celów służbowych, to pracodawca powinien podpisać z nim stosowaną umowę...

dowodu rejestracyjnego, nie ma odszkodowania i prawa do kosztów - Samochód w firmie - Koszty - Prasa

data: 2006-02-02

Nie ma dowodu rejestracyjnego - nie ma odszkodowania i prawa do kosztów Strata z tytułu kradzieży pojazdu Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2006-02-02 W przypadku kradzieży samochodu, powstała w ten sposób strata może być kosztem ale tylko w określonych okolicznościach: samochód musi być objęty ubezpieczeniem dobrowolnym i samochód musi być odpowiednio zabezpieczony przed kradzieżą...

dpisz w normie, albo zrób to szybko - Samochód w firmie - Koszty - Prasa

data: 2006-01-31

Albo odpisz w normie, albo zrób to szybko Puls Biznesu z dnia 2006-01-31 Przedsiębiorcy zakupując samochód firmowy mogą zoptymalizować swoje wydatki poprzez wybór odpowiedniej metody amortyzacji. Amortyzując środek trwały należy przed wszystkim ustalić jego wartość początkową. Będzie ją stanowiła cena nabycia netto, która będzie powiększona o podatek VAT, który nie mógł zostać odliczony...

ki do firmowego auta - Samochód w firmie - Koszty - Prasa

data: 2005-12-22

Zimówki do firmowego auta Wydatki na eksploatację samochodu Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2005-12-22 Przedsiębiorcy mają problem, czy wymiana opon w samochodzie firmowym powinna stanowić jego ulepszenie i zwiększać wartość początkową samochodu, czy też jest to zwykły koszt eksploatacji...

dla firmowego auta - Samochód w firmie - Koszty - Prasa

data: 2005-12-15

Garaż dla firmowego auta Koszty używania samochodu Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2005-12-15 Przedsiębiorcy, którzy wprowadzili do ewidencji środków trwałych samochód osobowy używany w działalności gospodarczej mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszystkie wydatki związane z jego eksploatacją. Dotyczy to także opłat za miejsce parkingowe...

ięgować amortyzację samochodów - Samochód w firmie - Koszty - Prasa

data: 2005-11-25

Jak księgować amortyzację samochodów Gazeta Prawna z dnia 2005-11-25 W majątku prawie każdego przedsiębiorcy występują samochody zaliczane do środków trwałych podlegających amortyzacji na tych samych zasadach jak pozostałe środki trwałe, ale z pewnymi wyjątkami. Właściwą stawką amortyzacji samochodów osobowych jest stawka 20%. Można ją podwyższyć o współczynnik 1,4...

zeba zwrócić odliczony VAT - Samochód w firmie - Koszty - Prasa

data: 2005-11-09

Czy trzeba zwrócić odliczony VAT Gazeta Prawna z dnia 2005-11-09 22 sierpnia weszły w życie przepisy ustawy o VAT dotyczące samochodów. Przewidują one, że odliczenie VAT jest możliwe, jeżeli masa całkowita pojazdu przekracza 3,5 tony. Tym samym stracił zastosowanie wzór Liska. Przedsiębiorcy mają jednak wątpliwości, czy w związku ze zmianą przepisów mogą wymontować z samochodów kratkę...

iębiorca tyle zapłaci od ciężarówki, ile od autobusu - Samochód w firmie - Koszty - Prasa

data: 2005-11-08

Przedsiębiorca tyle zapłaci od ciężarówki, ile od autobusu Można odliczyć VAT od paliwa do przerobionego auta Rzeczpospolita Prawo co dnia z dnia 2005-11-08 Przedsiębiorcy często dokonują różnego rodzaju przeróbek w pojazdach wykorzystywanych w działalności gospodarczej, zmieniając nawet rodzaj i przeznaczenie danego pojazdu. W takich sytuacjach urzędy skarbowe często kwestionują możliwość odliczania podatku VAT zawartego w cenie paliwa do napędu takich samochodów...

lecz nie w całości - Samochód w firmie - Koszty - Prasa

data: 2005-11-03

Koszt, lecz nie w całości Składka na ubezpieczenie samochodu Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2005-11-03 Przedsiębiorcy użytkujący w firmie samochód osobowy muszą pamiętać, że nie zawsze składka na jego ubezpieczenie będzie kosztem w pełnej wysokości. Kosztem nie jest bowiem ta część składki, która odpowiada wartości samochodu przekraczającej 20 tys euro. Dla przeliczenia tej kwoty właściwy jest kurs sprzedaży złotego w NBP z dnia...

wy leasingobiorca korzysta z dotychczasowych zasad odliczania VAT - Samochód w firmie - Koszty - Prasa

data: 2005-10-31

Czy nowy leasingobiorca korzysta z dotychczasowych zasad odliczania VAT Gazeta Prawna z dnia 2005-10-31 Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy o VAT w przypadku leasingu samochodów, jeżeli umowa została zawarta przed 1 czerwca i zarejestrowana w urzędzie skarbowym do 15 czerwca, podatnicy mogą odliczać VAT zawarty w ratach leasingowych na dotychczasowych zasadach. Podatnicy często dokonują jednak cesji umów leasingowych...

e na raty, ale własne - Samochód w firmie - Koszty - Prasa

data: 2005-10-20

Kupione na raty, ale własne Jak amortyzować, jakie wydatki w koszty Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2005-10-20 Samochód osobowy kupiony na raty i wykorzystywany w działalności gospodarczej powinien zostać wprowadzony do ewidencji środków trwałych i amortyzowany. Jego wartość początkową stanowi cena należna sprzedawcy, pomniejszona o podatek VAT. Nie ma przy tym znaczenia fakt kupna na raty...

ąc autem teściowej, też można mieć koszty - Samochód w firmie - Koszty - Prasa

data: 2005-10-13

Jeżdżąc autem teściowej, też można mieć koszty Czy trzeba ustalić przychód jakie wydatki Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2005-10-13 Przedsiębiorcy wykorzystujący w działalności gospodarczej cudzy samochód na podstawie umowy użyczenia mogą zaliczyć w koszty działalności wydatki związane z jego eksploatacją a także koniecznymi naprawami...

lko masa ma znaczenie - Samochód w firmie - Koszty - Prasa

data: 2005-10-13

Nie tylko masa ma znaczenie Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2005-10-13 W przypadku zawarcia umowy leasingu przed 1 czerwca 2005r. możliwe jest odliczanie VAT od rat leasingowych na zasadach obowiązujących w dniu podpisania umowy, pod warunkiem, że umowa leasingu została zgłoszona w urzędzie skarbowym do 15 czerwca...

się wymontować - Samochód w firmie - Koszty - Prasa

data: 2005-10-03

Boją się wymontować Kratki w samochodach Gazeta Prawna z dnia 2005-10-03 Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o VAT, przedsiębiorcy mogą wymontować kratkę z samochodów osobowych, które posiadają homologację ciężarową. Przedsiębiorcy jednak nie robią tego obawiając się, że urząd skarbowy upomni się o dotychczas odliczony podatek...

nicy dopłacają do jazd służbowych - Samochód w firmie - Koszty - Prasa

data: 2005-09-28

Pracownicy dopłacają do jazd służbowych Paliwo zdrożało, stawka za kilometr się nie zmienia Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2005-09-28 Pracownicy wykorzystujący samochody prywatne na cele służbowe mogą liczyć na zwrot kosztów, w granicach stanowiących pomnożenie stawki za 1 kilometr oraz liczby przejechanych kilometrów. W związku z ostatnimi podwyżkami cen paliw pracownicy tracą i zwrócona kwota wystarcza już tylko na pokrycie kosztów paliwa..

wna zwłoka w zapłacie składki - Samochód w firmie - Koszty - Prasa

data: 2005-09-22

Kosztowna zwłoka w zapłacie składki Skutki braku dobrowolnego ubezieczenia samochodu Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2005-09-22 Jeżeli samochód nie był objęty dobrowolnym ubezieczeniem a został skradziony lub uszkodzony, powstała strata nie może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Różnie natomiast przedstawia się sytuacja w przypadku, gdy przedsiębiorca spóźnił się z zapłatą składki...

jkorzystniej amortyzować samochód - Samochód w firmie - Koszty - Prasa

data: 2005-09-19

Jak najkorzystniej amortyzować samochód Gazeta Prawna z dnia 2005-09-19 Przedsiębiorcy nabywając samochód i wprowadzając go do ewidencji środków trwałych, mogą wybrać najlepszą dla siebie metodę amortyzacji. Najczęściej zależy im na jak najszybszym zamortyzowaniu samochodu. Podstawowa stawka wynosi 20%...

yczając auto odliczamy cały VAT - Samochód w firmie - Koszty - Prasa

data: 2005-09-16

Wypożyczając auto odliczamy cały VAT Podatek naliczony od samochodów Gazeta Prawna z dnia 2005-09-16 Przepisy znowelizowanej ustawy VAT dają podatnikom możliwość odliczenia całości VAT przy nabyciu samochodu, jeżeli będzie on wynajmowany, wydzierżawiany lub oddany w leasing przez okres co najmniej 6 miesięcy...

czy środek trwały? - Samochód w firmie - Koszty - Prasa

data: 2005-09-15

Towar czy środek trwały? Samochód demonstracyjny u dilera Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2005-09-15 Sprzedawcy samochodów często kupują samochód jako towar, w celu jego odsprzedaży, ale używają go jako samochód demonstracyjny. Samochód taki jest ubezpieczony i zarejestrowany, więc powinien zostać zaliczony do środków trwałych firmy...

montować kratkę - Samochód w firmie - Koszty - Prasa

data: 2005-09-08

Jak wymontować kratkę VAT od auta i paliwa Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2005-09-08 W związku z wejściem w życie nowych przepisów odnośnie odliczania VAT przy nabyciu samochodów posiadanie kratki w samochodzie nie jest już potrzebne, nie decyduje to bowiem o prawie do odliczenia VAT. Kratkę można więc wymontować...

powraca dzięki VATowi - Samochód w firmie - Koszty - Prasa

data: 2005-08-26

Pickup powraca dzięki VATowi Oferta na polskim rynku na razie nie jest duża Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2005-08-26 Obowiązujące od 22 sierpnia przepisy o odliczaniu VAT przy nabyciu samochodów przewidują, że z pełnego odliczenia będą mogły skorzystać samochody typu pickup, czyli takie w których kabina kierowcy jest wyraźnie oddzielona od części ładunkowej...

k VAT w odszkodowaniu - Samochód w firmie - Koszty - Prasa

data: 2005-08-26

Podatek VAT w odszkodowaniu Gazeta Prawna z dnia 2005-08-17 17 sierpnia wchodzą w życie nowe przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej, które pozwolą odzyskać osobom, które nie są płatnikami podatku VAT, podatek VAT zapłacony przy naprawie uszkodzonego samochodu...

enie pełne czy z ograniczeniem - Samochód w firmie - Koszty - Prasa

data: 2005-08-25

Odliczenie pełne czy z ograniczeniem Zakup części do osobowego auta Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2005-08-25 Zgodnie z obowiązującymi od 22 sierpnia przepisami odnośnie odliczania VAT przy nabyciu samochodu, do nabycia części służących do wytworzenia samochodu stosuje się te same zasady co do nabycia samego samochodu...

g VAT bez ochrony - Samochód w firmie - Koszty - Prasa

data: 2005-08-25

Leasing VAT bez ochrony Zmiany VAT i akcyzy Gazeta Prawna z dnia 2005-08-25 Zdaniem prof. Witolda Modzelewskiego przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych umowy leasingu samochodów zawarte w okresie od 1 czerwca do 21 sierpnia nie podlegają ochronie praw nabytych...

akcyzy na samochody? - Samochód w firmie - Koszty - Prasa

data: 2005-08-23

Koniec akcyzy na samochody? Ministerstwao Finansów chce zmian od 1 stycznia 2006r. Gazeta Prawna z dnia 2005-08-23 Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy o zniesieniu akcyzy na samochody a także akcyzy na inne towary, które przez Unię Europejską nie są uznawane za wyroby zharmonizowane...

sta powie, czy auto to ciężarówka - Samochód w firmie - Koszty - Prasa

data: 2005-08-19

Diagnosta powie, czy auto to ciężarówka Rozporządzenie o dodatkowych badaniach aut opublikowane Rzeczpospolita Prawo co dnia z dnia 2005-08-19 Od poniedziałku aby potwierdzić warunki uprawniające do odliczenia VAT przy zakupie samochodu konieczne będzie przeprowadzenie dodatkowych badań technicznych. Zostały juz opublikowane wytyczne ministerstwa infrastruktury...

iczyć, a co w koszty - Samochód w firmie - Koszty - Prasa

data: 2005-08-18

Co odliczyć, a co w koszty Auto w leasingu Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2005-08-18 W przypadku zawarcia umowy leasingu przed 1 czerwca, również po wejściu w życie przepisów dotyczących samochodów (22 sierpnia) do odliczania VAT od rat leasingowy będą miały zastosowanie stare przepisy...

dkowa naprawa auta - Samochód w firmie - Koszty - Prasa

data: 2005-08-18

Powypadkowa naprawa auta Jak rozliczyć odszkodowanie Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2005-08-18 Aby koszty naprawy powypadkowej samochodu mogły być zaliczone do kosztów firmy, samochód musi być objęty ubezpieczeniem dobrowolnym. Podobnie jest w przypadku kosztów badań technicznych...

owe preferencje dla starych aut - Samochód w firmie - Koszty - Prasa

data: 2005-08-16

Podatkowe preferencje dla starych samochodów Im więcej lat ma auto tym mniejsza strata Rzeczpospolita Prawo co dnia z dnia 2005-08-16 Przepisy ustawy o VAT preferują zakup starszych samochodów osobowych. Im samochód jest starszy, tym przy jego sprzedaży powstanie mniejsza strata na podatku VAT, lub nawet dochód...

acje będą przygotowane - Samochód w firmie - Koszty - Prasa

data: 2005-08-09

Czy stacje będą przygotowane Dodatkowe badania pojazdów Gazeta Prawna z dnia 2005-08-09 Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy VAT od 22 sierpnia, aby odliczyć VAT zawarty w cenie samochodu i w cenie paliwa, konieczne będzie przeprowadzenie dodatkowych badań technicznych...

zeba zwracać VATu - Samochód w firmie - Koszty - Prasa

data: 2005-08-08

Nie trzeba zwracać VATu Wyjaśnienia urzędów Aleksandra Tarka Gazeta Prawna z dnia 2005-08-08 Nie ma potrzeby dokonywania korekty podatku VAT w przypadku przerejestrowania samochodu ciężarowego na osoby, jeżeli wraz ze zmianą przepisów samochód ten nie może być już traktowany jako samochód ciężarowy...

owe badania 3,5 tonówek - Samochód w firmie - Koszty - Prasa

data: 2005-08-05

Dodatkowe badania 3,5-tonówek Odliczenie podatku VAT od paliwa Gazeta Prawna z dnia 2005-08-05 Wraz z wejściem w zycie nowych przepisów ustawy o VAT dotyczących samochodów, prawo do pełnego odliczenia podatku przy zakupie pojazdu oraz zawartego w cenie paliwa będą posiadały samochody o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony...

ci nabywca - Samochód w firmie - Koszty - Prasa

data: 2005-08-02

Zapłaci nabywca Badania techniczne pojazdów Gazeta Prawna z dnia 2005-08-02 Aby po 22 sierpnia podatnik mógł odliczyć VAT zawarty w cenie samochodu oraz w cenie paliwa konieczne będzie przeprowadzenie badań technicznych. W przypadku samochodów zakupionych przed tą datą możliwe będzie odliczanie VAT...