Rozlicz PIT za 2014 rok


Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

e-Księgarnia

Meritum Bezpieczeństwo
 i Higiena Pracy 2010

Meritum Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 2010

Promocja: Przy zakupie Meritum możesz wybrać JEDNĄ z książek za 10 zł...

 

W dniu 12 czerwca 2010 roku został wstrzymany codzienny przegląd prasy podatkowo-gospodarczej.
Zapraszamy do lektury aktualności podatkowych.

Strona, na której się znajdujesz, ma charakter archiwalny.

 Środki czystości są zwolnione z podatku

Rzeczpospolita  z dnia 2009-10-27
Michał Maszewski

Zgodnie z przepisami ustawy o PIT, zwolnione z podatku są wydatki na ręczniki i mydła. Zwolnione z podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za nie przysługujące pracownikom na podstawie przepisów o BHP. Nadto ze zwolnienia podatkowego można skorzystać wtedy, gdy do wydawania świadczeń zobowiązują pracodawcę szczegółowe przepisy prawa pracy. Z kodeksu pracy wynika, że pracodawca powinien dostarczyć pracownikom niezbędne środki higieny osobistej. Jeśli na podstawie przepisów o BHP pracodawca zapewnia pracownikom ręczniki i mydła, to świadczenia te objęte są zwolnieniem z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Drukuj