Wyszukiwarka on-line
Sprawdź, jaki kod PKWiU jest przypisany do Twoich towarów lub usług.

Stawki zasady i PKWiU

Samodzielne ustalenie stawki podatku VAT

Podatnik podejrzewający, że czynność, której jest podmiotem opodatkowane są stawką inną niż podstawowa powinien przede wszystkim sprawdzić, jak wygląda stawka podatku w ustawie o podatku VAT oraz rozporządzeniu w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych. Tu warto posiłkować się tabelą stosowania:

W przypadku odnalezienia w tabelach lub przepisach prawa własnej czynności, którą wykonujemy, należy sprawdzić, czy jest ona wskazywana w danym przepisie poprzez PKWiU czy też definiowana jest jedynie według jej nazwy. Towary lub usługi będące przedmiotem czynności są identyfikowane za pomocą klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Jeśli nie uda się odnaleźć czynności rozliczanej według stawki obniżonej lub zerowej, ew. zwolnienia z podatku oznacza to, że należy zastosować stawkę 23% VAT. Zwrócić należy uwagę, że niektóre przepisy dla zastosowania stawki preferencyjnej wymagają stosowania dodatkowych warunków. Dopiero po ich spełnieniu masz prawo obniżyć stawkę podatku.

Jeżeli towar lub usługa wskazana jest z podaniem klasyfikacji PKWiU zwróć uwagę na to, że:

  • numery klasyfikujące mogą mieć nawet 10 grupowań np. 01.25.35.0, zdarzają się jednak przypadki, że towar wskazywany jest poprzez mniejszą ilość grupowań, np. 10.2 oznacza to, że stawką preferencyjną objęte są wszystkie towary lub usługi posiadające tożsame pierwsze cyfry grupowania z cyframi podanymi w ustawie, np. 10.20.10.0, 10.21.20.0, 10.29.90.0 zawierają kod 10.2 jako pierwsze 3 cyfry grupowania, więc zastosowania znajdzie stawka właściwa, wskazana dla kodu 10.2, gdyby towar miał jednak kod 10.3, to nie zostałby objęty daną stawką,
  • jeżeli przez numerem grupowania znajduje się przedrostek „ex” oznacza to, że w ramach grupowania, danej preferencji podlega wyłącznie towar bądź usługa opisana obok podanego numeru, np. w ramach ex 10.3 stawce 8% podlegają wyłącznie opisane obok słownie - Owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%.
  • powołanie się na inną klasyfikację niż PKWiU wymaga skonkretyzowania, o jaką klasyfikację chodzi; w takim przypadku należy zapoznać się nie tylko z grupowaniem w ramach tej innej klasyfikacji, ale również z zasadami w niej wskazanymi (reguły ogólne klasyfikowania).

Zdarzają się przypadki, gdy ustawa wskazuje na preferencyjną stawkę podając, że stosować ją należy „bez względu na PKWiU”. W takim przypadku nie należy odnosić się do klasyfikacji towaru lub usługi, lecz patrzeć na spełnienie warunków opisanych dla danego produktu – danej czynności. W takim przypadku klasyfikacje statystyczne nie mają znaczenia dla preferencji podatkowej.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 11-04-2014
  • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Autor: jarwk (28-01-2015 15:59:16)
Temat: info
CZemu nie ma tutaj tabelki do stawki 23 %...pokaż całą treść
CZemu nie ma tutaj tabelki do stawki 23 % zwiń
Dodaj swój komentarz