Wyszukiwarka on-line
Sprawdź, jaki kod PKWiU jest przypisany do Twoich towarów lub usług.

Stawki zasady i PKWiU

Stawki VAT obowiązujące od 2011 r.

Od dnia 1 stycznia 2011 r.:

  1. Podstawowa stawka podatku VAT wynosi 23 %;
  2. stawka obniżona podatku VAT wynosi 8 %;
  3. stawki VAT obniżone – dodatkowe przejściowo wynoszą 0% i 5%
  4. stawka zryczałtowanego zwrotu podatku (w przypadku zwrotu rolnikom ryczałtowym kwoty podatku VAT przy sprzedaży produktów rolnych podatnikom VAT) wynosi 7 %;
  5. stawka ryczałtu, dla świadczących usługi taksówek osobowych (PKWiU 60.22.11-00.00), wynosi 4 %.
  6. Do części towarów i usług stosowane jest zwolnienie z podatku VAT

W przypadku świadczenia przez podatnika usług, w tym w zakresie handlu i gastronomii, kwota podatku należnego, może być obliczana jako iloczyn wartości dostawy i stawki:

  1. 18,70 % - dla towarów i usług objętych stawką podatku 23 %;
  2. 7,41 % - dla towarów i usług objętych stawką podatku 8 %.

Kwotą podatku naliczonego dla podatników, którzy dokonują wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu, w przypadku gdy okoliczności nie wskazują na zamiar wykonywania tej czynności w sposób częstotliwy jest kwota stanowiąca równowartość 23 % kwoty należnej z tytułu dostawy nowego środka transportu, nie wyższa jednak niż kwota podatku zawartego w fakturze stwierdzającej nabycie tego środka lub dokumencie celnym, albo podatku zapłaconego przez podatnika od wewnątrzwspolnotowego nabycia tego środka.

W trakcie okresu stosowania podwyższonej stawki podatku VAT możliwe będą wprowadzane rozporządzeniami obniżenia stawki podatku do wysokości 0 %, 5 % lub 8 % dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług albo dla części tych dostaw lub części świadczenia usług oraz określać warunki stosowania obniżonych stawek.

Odpowiednio możliwe będzie – w przypadku zmian stosunku długu publicznego do PKB – podwyższanie stawek VAT w trakcie wskazanego okresu.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 29-07-2005
  • data modyfikacji: 30-08-2017

 


Komentarze

Autor: Wiktor (25-11-2016 19:15:43)
Temat: 738261
Wiktor jshskaj Hssjakahd Haowhd Jakajd Jskah Susj Jak Jwg Kshsu Hskshs Hskshs Jsjshsk Jakakajhadkw Skjsksd
Autor: pomocny (08-10-2015 09:07:07)
Temat: niestety będzie
jw
Autor: zakłopotany (20-05-2015 19:06:59)
Temat: stawka vat prowizji za pomoc w przygotowaniu umowy
Jaką stawkę vat należy wpisać przy sporządzaniu faktury za PROWIZJĘ ZA POMOC W PRZYGOTOWANIU UMOWY?
Autor: ciekawy (15-11-2014 20:13:07)
Temat: czy vat bedzie dalej podwyzszany
jak w temacie....pokaż całą treść
jak w temacie. zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz