Szczepienia

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest dbałość o przestrzeganie zasad BHP w zakładzie pracy. Przepisy kodeksu cywilnego nakładają na przedsiębiorcę zapewnienie należnej ochrony jego zdrowia w razie zatrudniania pracownika w warunkach narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych. Środki eliminujące narażenie powinny być dostosowane do obecnych osiągnięć nauki i techniki.

Rolę bariery ochronnej spełniają z pewnością szczepionki, których stosowanie na określonych stanowiskach lub w określonych warunkach pracy zalecają przepisy BHP. Zabezpieczenie szczepieniami dotyczy przede wszystkim prac w określonych warunkach, takich jak:

  1. Praca w zakładach produkujących żywność
  2. Praca w rolnictwie
  3. Praca, podczas której dochodzi do kontaktu ze zwierzętami lub produktami pochodzenia zwierzęcego
  4. Praca w jednostkach ochrony zdrowia
  5. Praca w laboratoriach klinicznych, weterynaryjnych lub diagnostycznych
  6. Praca w zakładach gospodarki odpadami
  7. Praca przy oczyszczaniu ścieków
  8. Praca w innych okolicznościach niż wymienione w lp. 1-7, podczas której jest potwierdzone narażenie na działanie czynników biologicznych

Niemniej jednak również w przypadku pracowników narażonych na kontakt z innymi osobami, szczególnie w okresie infekcji wirusowych, szczepienia ochronne okazują się metodą zabezpieczenia składu załogi oraz ograniczenia wypłat wynagrodzenia chorobowego.

Z obowiązku szczepień wynikają określone konsekwencje podatkowe. Postępować można zgodnie z zasadą – jeżeli realizuję obowiązek w zakresie BHP, nałożony na zakład pracy przepisami prawa pracy – mogę go uznać za koszt podatkowy, a mój pracownik nie będzie miał z tego tytułu przychodu do opodatkowania. W przypadku, gdy wykonywane czynności, np. szczepienia ochronne nie wynikają z przepisów o BHP zakładu pracy, konsekwencje podatkowe wyglądają wyglądają odmiennie, niemniej pracodawca zawsze może udowadniać, że koszt ponosi celem zachowania lub zabezpieczenia przychodów, a pracownik – że w środowisku pracy występują czynniki chorobotwórcze, uprawniające go do szczepienia.

Więcej o konsekwencjach podatkowych

Szczepienia ochronne nie kończą się na wypełnieniu warunków ustalonych przez przepisy BHP. Często zapobiegliwy pracodawca wykupuje pracownikowi szczepienia przeciw grypie lub pakiety medyczne finansując je pracownikowi lub też finansując je w części, a w pozostałym zakresie pozostawiając możliwość finansowania takiego pakietu pracownikowi. Z reguły prawo do takich świadczeń wskazane jest w regulaminie wynagradzania jako świadczenie w naturze. Koszty pakietów medycznych rozlicza się na podobnych zasadach co wydatki na szczepienia, z tym, że okazuje się, szczególnie w związku z orzecznictwem NSA, że często mogą być one potraktowane za świadczenia nieodpłatne, które należy doliczyć do przychodu pracownika.

Przychód pracownika

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 27-09-2005
  • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz